مسایل زنان

صد و یکمین سالگرد برگزاری روز جهانی زن در کتابخانه مارکس


در کتابخانه ی تاریخی مارکس، سمیناری به دعوت کمیته ی زنان کمیته ی هم آهنگ کننده ی احزاب کمونیست، در بریتانیا ، برگزار شد.

صد و یکمین سالگرد برگزاری روز جهانی زن با شرکت فعالین جنبش زنان، در لندن، برگزار شد. در کتابخانه ی تاریخی مارکس، سمیناری به دعوت کمیته ی زنان کمیته ی هم آهنگ کننده ی احزاب کمونیست، در بریتانیا ، برگزار شد. زنان مترقی سازمانهای مختلف محلی و بین المللی در این جلسه گرد هم آمدند. در این سمینار نمایندگان سازمان های زنان از بنگلادش، بریتانیا، یونان، هندوستان، ایران، عراق، پاکستان شرکت کرده و مقاله های پر باری ارائه دادند. این مقالات عبارت بودند از: ”زندگی سخت زنان بازماندگان حملات توسط اسید و متن سیاسی ـ اجتماعی آن“، توسط روشن جهان سیمی از حزب کمونیست بنگلادش؛ ”زن و طبقه“، توسط مری دیویس، از حزب کمونیست بریتانیا؛ ”زنان و مبارزه ی طبقاتی: تجربه ی یونان“، توسط لولی گکوما از حزب کمونیست یونان، ”نقش زنان هندی در جنبش طبقه ی کارگر بریتانیا و بین الملل“، توسط جوگیندر بینز از جمعیت کمونیست های هندی“؛ و“جنبش زنان ایران برای پیشرفت و تساوی ـ و آرمان های سوسیالیسم“ توسط آذر سپهراز تشکیلات دمکراتیک زنان ایران.
به دنبال مقالات ارائه شده شرکت کنندگان در مورد زندگی و مبارزات زنان درشرایط دشوار و متفاوت کشورهای مختلف بحث و گفتگو کردند.
آذر سپهر، نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، در سخنرانی خود با اشاره به تاریخ مبارزاتی زنان ایران از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و ضمن اشاره به مرحله رشد کنونی میهن ما و نیاز جامعه به تحولات دموکراتیک از نبرد صد ساله زنان ایرانی برای رهایی از ستم جنسیتی و طبقاتی سخن گفت. سخنران ضمن اشاره به نقش نیروهای مترقی و جنبش کمونیستی در بردن اندیشه های مترقی به درون جامعه عقب مانده و اسیر اندیشه های قرون وسطایی بر ضرورت پیشبرد مبارزه مستقل زنان در میهن ما و در عین حال پیوند نیرومند این جنبش با دیگر جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش کارگری و جوانان و دانشجویان تأکید کرد. آذر سپهر سپس ضمن اشاره به اهمیت مقاومت و نقش زنان در برهه های مهم جنبش مردمی میهنمان مانند انتخابات 22 خرداد و کارزار یک میلیون امضاء و اعتراضات علیه کودتای انتخاباتی سال 88، از همبستگی همه نیروهای مترقی جهان، خصوصاً زنان مترقی از پیکار مردم میهن ما تشکر کرد.
پس از اتمام سمینار، جشن روزجهانی زن با حضور تعداد زیادی از شرکت کنندگان از کشورهای مختلف آغاز شد. در این جشن، نمایندگان تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، لیگ زنان عراق، جمعیت زنان هندی، حزب کمونیست بنگلادش، و حزب کمونیست یونان روز جهانی زن را تبریک گفته به اهمیت همبستگی جهانی برای رفع استثمار و سوسیالیسم تاکید کردند.
نمایندهء تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در ضمن افشاء رژیم جمهوری اسلامی، هر گونه حملهء نظامی علیه ایران را محکوم کرد.
جشن روزجهانی زن با آوازهای زیبای انقلابی توسط زنان مترقی بنگلادش، ترکیه و بریتانیا غنای فرهنگی خود را به نمایش گذاشت و با سرود انترناسیونال پایان یافت.

به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا