مسایل بین‌المللی

شورای جهانی صلح: ”ما از مبارزه مردم ایران برای صلح و دموکراسی حمایت می کنیم.“


اجلاس منطقه‌ای خاورمیانه و اروپایی شورای جهانی صلح، که در روز های ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه (۶- ۸ آوریل) در شهر ساحلی ”لارناکا“ در قبرس برگزار شد، از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی حمایت کرد، و مخالفت خود با سیاست های تحریک آمیز کشورهای امپریالیستی و متحدان ارتجاعی آن ها در منطقه خاورمیانه را اعلام داشت.

 اجلاس‌های منطقه‌ای خاورمیانه و اروپای ”شورای جهانی صلح“، از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه ( ۶-۸ آوریل)، در حضور رفیق دبیرکل این نهاد بین المللی، رفیق ”هیراکلیس تساوداریدیس“، دبیر اجرائی، دکتر عاقل تقاظ، مسئول هماهنگی منطقه خاورمیانه، و آقای جوزف مانوئل الوز، مسئول هماهنگی منطقه اروپا، در لارناکا، در قبرس، برگزار شد. در این اجلاس ها، که به میزبانی شورای صلح قبرس انجام می شد، نمایندگان جنبش‌های صلح از کشورهای دو منطقه[خاورمیانه و اروپا] در روز ۱۸ فروردین‌ماه (۶ آوریل) به منظور تبادل نظر به طور جدا گانه نشست های منطقه ای خود را بر گذار کردند، و سپس در روز ۷ آوریل اجلاس مشترک کمیته های منطقه ای خاور میانه و اروپا برگزار گردید. در اجلاس خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی فعالان صلح از فلسطین، اسرائیل، ایران، اردن، لبنان، سوریه، مصر، و ”شورای صلح قبرس“ شرکت داشتند. جلسه با خوش آمد گویی ”شورای صلح قبرس“ شروع شد، وسپس رفیق دکتر عاقل تقاظ، دبیر منطقه‌ای خاورمیانه گزارش خود را ارائه داد. اودر این گزارش  از مداخله‌های امپریالیستی به منظور به دست آوردن کنترل جنبش های مردمی و رشد بنیاد گرایی اسلامی ابراز نگرانی کرد. ریاست اجلاس منطقه ای  با رفیق هراکلیس، دبیر اجرائی ”شورای جهانی صلح“، بود. در بخش دوم اجلاس منطقه‌ای، هیئت های نمایندگی جنبش های صلح منطقه گزارش خود را از شرایط فعالیت و مبارزه صلح طلبان کشورهای خود ارائه دادند. نماینده ایرانی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، به نمایندگی از فعالان صلح ایران، گزارش همه جانبه ای در تقبیح مداخله‌های امپریالیستی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ارائه داد و همبستگی جهانی با مردم ایران دربرابر هر گونه مداخله امپریالیستی در ایران و تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر ضد زحمتکشان میهن‌مان را خواستار شد. سخنران تاکید کرد که، فقط مردم ایران حق تصمیم گیری در تعیین جهت تغییرهای دمکراتیک در کشور خود را دارند. او در ادامه، ابعاد و دامنه عملکرد سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] بر ضد کارگران، زحمتکشان، وروشنفکران میهن دوست، و همچنین سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی و گسترش میزان فقر در کشور را مورد بررسی قرار داد؛ او گفت: ”مبارزه ما در راه استقراردموکراسی در ایران متوجه ایجاد شرایط ضرور به منظور ساختمان یک جنبش صلح توده ای و ضد امپریالیستی است، و این نیز خود با موضع اصولی ما در مقاومت در برابر طرح های کشورهای امپریالیستی در خاورمیانه و بر ضد کشورمان مرتبط است . . . ما معتقدیم که نقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی در ایران به طور مستقیم توان ایجاد نهاد‌های مردمی‌یی نظیر اتحادیه های کارگری، سازمان های مستقل دفاع از حقوق زنان، جوانان، و دانشجویان، و دیگر شهروندان، و همچنین پایه گذاری یک کارزار وسیع توده ای به منظور حمایت از صلح و مخالفت با جنگ را از بین می برد. سیاست های سرکوبگرانه رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] در ایران به طور عملی به موفقیت طرح های امپریالیسم آمریکا و متحدان آن کمک می کند.“
سخنرانی نماینده ”کودیر“ مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و متن آن به در خواست رئیس جلسه تکثیر و بین حاضران توزیع شد. به پیشنهاد هیئت ایرانی، پیش نویس طرحی در رابطه با تهدید جنگ و مداخله نظامی در ایران از سوی امپریالیسم و متحدان آن و به ویژه اسرائیل، مورد بررسی، استقبال، و تصویب اجلاس قرار گرفت. اجلاس علاوه بر تصویب این متن و قرار انتشار آن، مقرر کرد که بخش های اصلی این سند دربیانیه نهایی اجلاس گنجانده شود.
اجلاس مشترک هیئت های نمایندگی خاورمیانه‌ای واروپایی، در ۱۹فروردین‌ماه(۷ آوریل)، با خوش آمدگویی رئیس ”شورای صلح قبرس“ آغاز به کار کرد. سپس رفیق استفانوس  استفانو، سخنگوی دولت قبرس، متن خوش آمد گویی رفیق دمیتری کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، را به حاضران ابلاغ کرد. به دنبال آن، گزارش عملکرد منطقه اروپایی ”شورای جهانی صلح“ را رفیق جوزف مانوئل الوز به اجلاس مشترک ارائه کرد ومورد بحث وتبادل نظر هیئت های نمایندگی کشورهای منطقه خاورمیانه و اروپا قرار گرفت. هیئت نمایندگی ”جنبش صلح نپال“، میزبان کنگره آینده شورای جهانی صلح، که در این اجلاس در مقام ناظر شرکت داشت، گزارش جامعی از روند تدارک و سازماندهی کنگره ارئه داد. رفیق مانچیو مانچو از ”شورای صلح بلغارستان“، گزارش دقیق و جامعی در باره شرایط حاکم بر کشور های حوزه بالکان ارائه داد، و از این طریق در رابطه با اینکه چگونه سرمایه داری نوپا و امپریالیست ها نزاع های منطقه ای وقومی را دامن می زنند، روشنگری کرد. نماینده صلح طلبان جمهوری چک که ”سازمان اتحاد و همبستگی بر ضد جنگ“ را نمایندگی می کرد، گزارش همه جانبه ای را در باره سازمان دهی جدید ”ناتو“ و هدف‌ها و برنامه های آن ارائه داد. هیئت نمایندگی پرتقال گزارش تحلیلی دقیقی پیرامون بحران های اَدواری سرمایه داری ارائه داد و از بحران کنونی در حکم بحرانِ ساختاری سرمایه داری نام برد که در هر مرحله، برون رفت از بحران را برای سیستم سرمایه داری مشکل تر می‌کند. او همچنین خطر گسترش جنگ را در رابطه با بحران سرمایه داری خطری جدی شمرد، و کانون‌های این خطر را در منطقه‌های غنی از منابع زیرزمینی، انرژی، و بازارهای ثروتمند دانست. هیئت نمایندگی یونان گزارش روشنی از اوضاع کشور خود ارائه کرد، و به نقش مخرب سرمایه مالی اروپایی و جهانی در به وجود آوردن بحران عمیق ساختاری کنونی اشاره کرد، و در ادامه، عضویت کشور خود را در دو بلوک نظامی ناتو و بلوک نظامی اروپایی مورد انتقاد شدید قرار داد. هیئت نمایندگی ”مبارزان صلح“ از بلژیک، نیز نقش ناتو در مداخله‌های امپریالیستی رامورد انتقاد قرار داد. رفیق بلژیکی شیوه مداخله در لیبی از طرف ناتو، بدون پیاده کردن نیروی زمینی، وبمباران های سنگین هوایی را دکترین جدیدی در نوع مداخله نظامی امپریالیسم ارزیابی کرد.
هیئت نمایندگی فلسطین در رابطه با مداخله‌های ادامه دار ارضی وسیاسی رژیم اسرائیل به تفصیل توضیح داد. اوضاع بغرنج سوریه وخطر مداخله امپریالیستی در ایران، بر تمامی بحث های اجلاس اثر گذاشته بود. در راستای تصمیم ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ ، اجلاس تصمیم گرفت که هیئتی مستقل به منظور تحقیق در اوضاع سوریه به آن کشور بفرستد و نتیجه تحقیق‌های این هیئت را در نشریه ”شورای جهانی صلح“ منتشر کند. ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ با توافق و هماهنگی با ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، هیئتی را به هدف مطالعه و بررسی تحول‌های اخیر سوریه در فاصله روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه گسیل خواهد داشت.  
نشستِ منطقه‌‌ای” شورای جهانی صلح“
لارناکا، قبرس

بیانیه درباره ایران

نشستِ منطقه‌‌ای شورای جهانی صلح که روز ۱۸فروردین‌ماه‌(۶ آوریل) در لارناکای قبرس برگزار شد، تهدیدهای امپریالیستی برضد ایران را محکوم می‌کند، و حمایت خود را از مبارزه بغرنج مردم ایران در راه صلح، استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی اعلام می‌دارد. در ماه‌های اخیر، امپریالیسم آمریکا و متحد آن اسرائیل، تهدیدهای خود را به بمباران ایران و حمله پیشگیرانه به هدف‌های راهبردی ایران شدت بخشیده‌اند. روز ۱۲ فروردین‌ماه(۳۱ مارس)، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرد که “فرصت برای ادامه روند دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌‌ای ایران رو به پایان است” و اینکه “سیاست ما، سیاست پیشگیری است، نه مهار [پس از وقوع]. ما مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌‌ای هستیم.”
نشانه‌های روشنی در دست است حاکی از آنکه، متحدان آمریکا در خاورمیانه، و به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی، نیز با این تمایل آمریکا همراهند.
شورای جهانی صلح نگران سیاست‌هایی است که قدرت‌های عضو ”ناتو“، پس از دخالت در لیبی، اینک برای ”تغییر رژیم“ در ایران و سوریه فعالانه دنبال می‌کنند. سیاست‌ها، گفته‌ها، و اقدام‌های مشخص ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسرائیل در منطقه، همگی حاکی از تلاش‌هایی جدی اند که به منظور بر هم زدن توازن قدرت در سراسر منطقه خاورمیانه با هدف برقراری کنترل کامل امپریالیسم بر این منطقه صورت می‌گیرد. ما در شورای جهانی صلح بر این باوریم که، سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه هیچ ربطی به ”نگرانی“ آن‌ها از گسترش [سلاح‌های] هسته‌‌ای یا احترام به دموکراسی و حقوق بشر- آن طور که خودشان ادعا می‌کنند- ندارد، و در واقع هدف از طرح و اجرای این سیاست‌ها، تأمین و تضمین کنترل بلامنازع بر منابع عظیم انرژی، و دستیابی به بازارهای تازه و دست‌نخورده این منطقه راهبردیِ ژئوپولیتیکی[جغرافیای سیاسی] از سوی انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی است.
به اعتقاد شورای جهانی صلح، شکل‌گیری یک جنبش صلح پرقدرت و مستقل در ایران اهمیتی حیاتی دارد. ما از فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری و صنفی، و سازمان‌های ترقی‌خواه زنان و جوانان در ایران، در حکم گردان‌های سازنده چنان جنبش صلح پرقدرتی که بتواند در برابر تهدیدهای امپریالیستی به جنگ و مداخله نظامی در آن کشور مقاومت کند، حمایت می‌کنیم. شورای جهانی صلح از مبارزه مردم ایران در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی پشتیبانی می‌کند، و بار دیگر بر مخالفت شدید خود با تحریم‌های سنگینی که از سوی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به کار گرفته می‌شود، تأکید می‌کند. شورای صلح جهانی معتقد است که، حق تصمیم‌گیری درباره سمت‌وسوی تحول‌های آتی ایران، و دستیابی به صلح و دموکراسی و پیشرفت اجتماعی، منحصر به خود مردم ایران است و بس. شورای جهانی صلح هرگونه دخالت در ایران از سوی دولت‌های امپریالیستی و متحدان‌شان را، به هر بهانه‌یی، به شدت محکوم می‌کند؛ تلاش این دولت‌ها فقط پیشبرد نقشه‌های خود در امر کنترل این منطقه و ایجاد ”خاورمیانه بزرگ“ است.

به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا