مسایل بین‌المللی

بیانیه ”فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری“ به مناسبت اول ماه مه: ثروت، به تولیدکنندگان آن تعلق دارد!

فدارسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، همبستگی برادرانه خود را به همه برادران و خواهران زحمتکش خود در سراسر جهان اعلام می‌دارد. اول ماه مه روزی است که نقش اجتماعی انکارناپذیر ما در تولید همه ثروت جهان را یاد آوری می‌کند.

 این روز، قدرت شکست ناپذیر ما که اتحاد طبقاتی‌مان ضامن آن است، در تغییر جهان بنابر نیازها و توانایی‌های‌مان و ساختن دنیایی مطلوب و توأم با صلح و همبستگی برادرانه را نشان می‌دهد. فعالیت‌های انگلی شرکت‌های بزرگ مانع عملی شدن این آمال‌اند. تنها غارت استثمارگونه منابع و ثروت در جهت منافع آزمندانه خود و به حساب مردم، و نیز تخریب محیط زیست میسر است.

در شرایطی که سرمایه‌داری جهانی دچار بحران وسیع و گسترش یابنده خود است، ما رقابت های شدید داخلی امپریالیستی را شاهدیم. و در پی این بحران، امپریالیسم در منطقه‌های بیشتری از جهان قدرت خود در مهار منبع‌های تولید ثروت و کار ارزان، از دست می‌دهد. رقابت ‌های بی‌رحمانه‌شان شدت یافته است، و جنگ‌های منطقه‌ای و دخالت‌های امپریالیستی در امور کشورها گسترش پیدا کرده‌‌اند. این رقابت‌های بین امپریالیستی، منطقه‌های جنگی و بحرانی بیشتری را برپا می‌دارد. اثرگذاری این رقابت‌ها، وضعیت‌های جنگی، و بحران جهان سرمایه‌داری در زندگی مردم وحشتناک است:
۱۶% جمعیت جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند؛
بیکاری هر لحظه افزایش می‌یابد؛
ازهر شش نفر یک نفر در پهنه جهان از آب آشامیدنی بهداشتی بی بهره‌اند؛
بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بی‌خانمان‌اند. میلیون‌ها نفر در بیغوله‌ها زندگی می‌کنند. صدها میلیون نفر یا اجاره نشین‌اند و یا به منظور داشتن خانه‌ای از خود زیر بار سنگین وام‌ها هستند. ۹۲۰ میلیون بی سواد‌ند؛
فقط در سال ۲۰۰۹‌، ۱/ ۸ میلیون کودک قبل رسیدن به سن ۵ سالگی جان خود را از دست دادند. هر ساله ۲/۱ میلیون نفر از بیماری‌هایی می‌میرند که می‌توان با تزریق واکسن از شیوع آن‌ها جلوگیری کرد؛
حداقل حقوق قانونی زحمتکشان شامل: دستمزد مناسب، امنیت اجتماعی، خدمات عمومی مناسب و مجانی[آموزش‌و‌پرورش، بهداشت، حمل و نقل، و برق] آسیب دیده و محدود شده اند؛
فعالان اتحادیه‌های کارگری و زحمتکشان از کار اخراج و زندانی شده‌اند؛
و در مقابل آن، سود سرمایه‌داران به طور نجومی افزایش یافته است. در بحبوحه بحران سال ۲۰۱۰، بیش از ۵۰ شرکت بالای ۷۱۵ میلیارد [دلار] سود برده‌اند.
این واقعیت‌‌ها ما زحمتکشان جهان را وامی‌دارد تا متشکل شده و ضد حمله خود را در برابر بهره‌کشی و درنده‌خویی سرمایه‌داری آغاز کنیم، و در جهت برآوردن نیازهای اساسی خود در برپایی دنیایی بدون بهره‌کشی انسان از انسان، بکوشیم.
در ۱۲ مهرماه ۱۳۹۱‌(۳ اکتبر‌۲۰۱۲‌)،‌ روز اعتراض بین المللی، ما در کنار همدیگر با برگزاری اعتصاب‌ها، تظاهرات، بسیج مردم، و کارزارهای اعتراضی در اغلب کشورها در پنچ قاره جهان، توقف بهره‌کشی وحشیانه زحمتکشان را خواستار شده و از حقوق خود برا ی داشتن غذای مناسب، آب بهداشتی، مسکن، بهداشت، حق تحصیل، و حق داشتن وسیله رفت و آمد عمومی مناسب، و خدمات عمومی اجتماعی، دفاع خواهیم کرد.

بدون کار زحمتکشان، هیچ جهانی ممکن نیست،
اما برپایی دنیایی بدون سرمایه‌داران، ضروری و ممکن است.

به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا