مسایل سیاسی روز

مرحله دوم ”انتخابات مجلس شورای اسلامی“ ادامه شعبده بازی های رژیم ورشکسته

خامنه ای، ولی فقیه رژیم، ضمن شرکت در رای گيري مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، روز 15 اردیبشهت ماه، حضور هر چه بيشتر مردم در انتخابات را باعث اعتبار و توانايي بيشتر نمايندگان مجلس نهم خواند و از جمله گفت: ”مردم، مرحله دوم از انتخابات را هم مثل مرحله اول جدي بگيرند.“

سکوت معنا دار تمامی رسانه‏های خبری رژیم درباره میزان شرکت مردم و یا حتی شمارش آراء نشانگر جدی نگرفتن نصایح ”ولی فقیه“ از سوی اکثریت قاطع مردم میهن ما، چه درباره مرحله اول و چه در مورد مرحله دوم ”انتخابات“ فرمایشی رژیم ضد مردمی حاکم بر میهن ماست. هفته ها پس از تبلیغات گوبلزی رژیم ارتجاع در رسانه های گروهی (از جمله معدودی از هواداران خجل رژیم در خارج از کشور) پیرامون ”حماسه شرکت میلیونی“ در مرحله نخست انتخابات، امروز اخبار و داده های نیرومندی درباره دروغ بودن ادعاهای سران رژیم موجود است. از جمله به گزارش منابع خبری جرس، از تهران دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان در دیدار نوروزی با یکی از مقامات عالی رتبه کشور میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ۱۳۹۰ را به شرح زیر اعلام کرده اند:
نرخ مشارکت در کل کشور: ۳۸% سی و هشت درصد واجدان شرایط در کل کشور؛ نرخ مشارکت در تهران: ۱۸% هجده درصد واجدان شرایط در تهران
میزان آراء سفید و باطله: ۸% هشت درصد آرای اخذ شده.
تشکیل مجلسی به ریاست ”حداد عادل“، که به عنوان ”نماینده اول“ در تهران ”انتخاب“ شده است و برگماری گروهی مزدور ارتجاع به عنوان ”نمایندگان“ مردم میخی بر تابوت ”مجلسی“ است که نه تنها مدافع حقوق مردم نیست و نمی تواند باشد بلکه سدی است در راه تحقق آزادی و عدالت در میهن ما.
عدم شرکت اکثریت قاطع مردم و نیروهای آزادی خواه و میهن دوست در کنار بخش عمده نیروهای اصلاح طلب در این شعبده بازی های ولی فقیه و انصارش نشانگر این واقعیت است که ”کفگیر آقایان به ته دیگ“ خورده است. سکوت معنا دار رژیم در برابر چنین ”حادثه مهمی“ که رهبر رژیم شرکت مردم در آن را واجب ”شرعی“ می داند، نیز تأکیدی بر همین واقعیت است.

به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا