مسایل سیاسی روز

پیام حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا به کمیته مرکزی و اعضای حزب توده ایران و کارگران ایران

به پاس بزرگداشتِ روز جهانی کارگر، اول ماه مه، حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا به زحمتکشان ایران و رفقای خود در حزب توده ایران درود می‌فرستد. در ایران، کارگران و به‌ویژه جنبش کارگری ایران، به طور مداوم و پیگیر از حق حاکمیت ملی ایران دفاع کرده‌اند، در پی محافظت از منابع طبیعی کشور بوده‌اند، که به همه مردم ایران تعلق دارد، و برای سربلندی و حقوق بنیادی همه مردم ایران به ضد سرکوب رزمیده‌اند.

حزب ما به خاطر نقش راهبری کننده‌ حزب توده در میان طبقه کارگر محروم اما مبارز ایران، به شما درود می‌فرستد. به‌علاوه، ما از هزینه گزافی که نیروهای حاکم بر جامعه ایران به حزب شما و پیکارگران آن تحمیل کرده‌اند، باخبریم. ما به خاطر مبارزه شرافتمندانه و شجاعانه‌یی که در این شرایط دشوار به آن ادامه می‌دهید، به شما درود می‌فرستیم.
اول ماه مه امسال فرصت مناسبی است برای حزب ما که بار دیگر عهد و پیمان خود در همبستگی با حزب توده ایران را نو کند، چرا که بر اساس آنچه از خبر و گزارش‌ رسانه‌ها دریافته‌ایم، تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر ایران از سوی ایالات متحد آمریکا و قدرت‌های اروپایی، اکنون بقا و زندگی ملت ایران، و به‌ویژه آنانی را که هم‌اینک زندگی‌شان بر لبه پرتگاه نابودی قرار دارد، تهدید می‌کند. اقدام‌هایی که با هدف از میان بردن استقلال کشور شما و بی بهره کردن مردم از حق تعیین سرنوشت شان از سوی خودشان صورت گرفته است، به بیکاری‌های همه‌جانبه و گسترده، افزایش تورمی قیمت‌ها، و کمبود شدید کالاها و قلم‌های مصرفی ضروری روزانه منجر شده است که مردم صرفاً برای بقای حیات خود به آن‌ها نیاز دارند.
ضربه‌های فزاینده‌یی که به مردم ایران وارد می‌شود، پیش‌درآمد فاجعه‌یی است مانند آنچه در طول ۱۰ سال تحریم‌های حمایت شده از سوی آمریکا بر سر عراق آمد. در مورد عراق، آشفتگی و مرگی که دامنگیر آسیب‌پذیرترین قشرهای شهروندان عراق شد، البته پیش‌درآمدی بود بر یک جنگ غیرقانونی و ظالمانه. افزون بر همه این‌ها، تهدید‌های اسرائیل به حمله به ایران است، که پیامدهای آن برای طبقه کارگر ایران و صلح جهانی به‌غایت ناگوار خواهد بود.
ما پایان دادن به محاصره اقتصادی ایران را خواهانیم، که هدفِ آن از هم گسیختن بافت اجتماعی- ملی کشور شماست، و آسیب زدن به هستی زحمتکشان و محرومان ایران، و حتی مرگ آنان، را موجب می‌شود. با توجه به نقش تاریخی حزب توده در دفاع از زحمتکشان کشورتان، ما از حق افراد حزبی برای گردهمایی و تشکل آزادنه و داشتن آزادی بیان در باره همه مسئله‌های موجود دفاع می‌کنیم. ما نیز در پیکار برای پیشگیری از روی دادن جنگ برضد ایران از سوی کشورهای ثروتمند و قدرتمند، با نیروهای دیگر همراهیم. ما، در مقام نیرویی ضدامپریالیست، جنگی را که هدف آن تأمین و تضمین دست اندازی کامل بر منابع طبیعی منطقه شماست محکوم می‌کنیم. علاوه بر این، ما هم همراه با حزب توده ایران، در مورد خطرهای سهمگین برخورد نظامی‌یی گسترده، به‌ویژه جنگی نگرانیم که در آن سلاح‌هایی ممکن است به کار برده شوند که تهدیدی برای آینده بشرند. و سرانجام اینکه، ما، بنابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، تبدیلِ خاورمیانه به منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌‌ای را خواستاریم.
در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، دیگربار در مبارزه‌ تان ، ما خود را در کنار شما می‌دانیم.

به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا