مسایل سیاسی روز

اطلاعیه کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران

متنی که اکنون منتشر می‌شود ویرایش دوم ”طرح برنامه“ است که برای بررسی، اصلاح و تأیید نهایی در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد.

رفقا، هواداران و دوستان حزب!
کمیته تدارک ششمین کنگره حزب توده ایران، پس از بررسی نظرات و پیشنهادهای رسیده در ماه های اخیر، کار ویرایش دوم سند طرح برنامه حزب به ششمین کنگره را سازماندهی و به انجام رساند. متنی که اکنون منتشر می‌شود ویرایش دوم ”طرح برنامه“ است که برای بررسی، اصلاح و تأیید نهایی در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد. تمامی نظرات رسیده به گروه بررسی نیز برای اطلاع نمایندگان کنگره، به شکل کتابچه ای در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران از همه واحدها، رفقا و دوستان حزب که در ماه های گذشته، با ارسال نظرها و پیشنهادهای سازنده، کمیته را در راه تدارک نظری ششمین کنگره حزب ما یاری رسانده اند، صمیمانه سپاسگزار است.
پیش به سوی برگزاری پیروزمندانه ششمین کنگره حزب توده ایران!
کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران، 31 اردیبهشت ماه 1391

طرح برنامه نوین حزب توده ایران – ویرایش دوم به صورت PDF

به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا