مسایل سیاسی روز

درس های تاریخی کودتای ۲۸ مرداد

مردم و نیروهای ملی و میهن دوست کشور با قاطعیت و هوشیاری همچنانکه که با استبداد ولایی و رژیم ولایت فقیه مبارزه می کنند؛ استوار و قاطع در مقابل هرگونه مداخله؛ تحریم و تجاوز و سیاست آلترناتیو سازی ایستاده و با آن مقابله کرده و خواهند کرد. این درس گرانبهای تجربه تاریخی ۲۸ مرداد است. کودتای ننگین انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد که جنبش عظیم ملی شدن صنعت نفت ایران را در خون غرق کرد، آغاز یک مرحله تاریک در تاریخ معاصر میهن ما به شمار می رود که کماکان اثرها و نتایج شوم آن در زندگی سیاسی-اجتماعی کشور احساس می شود.

واقعیت های تاریخی گواه انست که امپریالیسم جهانی با سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون ساختن حکومت ملی دکتر محمد مصدق مسیر تکامل تاریخی میهن ما را منحرف و با تحمیل رژیم ضد ملی و ضد مردمی پهلوی موجب نقض استقلال ملی و آزادی های دمکراتیک گردیده، پیشرفت اجتماعی کشور را کند و متوقف ساخت. استبداد و خودکامگی ۲۵ ساله رژیم شاه نتیجه مستقیم کودتای ۲۸ مرداد بود.
امروز کودتای ۲۸ مرداد را در پرتو اسناد و گزارش های منتشر شده بهتر و دقیق تر می توان مورد ارزیابی قرار داد و تبلیغات دروغین محافل مرتجع و استعمارگران را افشا ساخت. کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد با هدف تحکیم موقعیت انحصارات امپریالیستی و به بهای نقض حاکمیت ملی ایران و دولت منتخب مردمی دکتر مصدق سازماندهی و اجرا شد. تسلط برمنابع انرژی جهان هدف عمده ای بود که برخلاف تبلیغات رسمی رسانه های غربی اینک با انتشار صدها گزارش و مطلب بویژه از بایگانی کشورهای آمریکا و انگلیس کاملا اثبات شده است.
درخصوص این رخ داد منفی یعنی کودتای ۲۸ مرداد نکته ای که تاکید برآن در اوضاع کنونی دارای اهمیت اساسی است عبارتست از اینکه تفرقه و نبود اتحاد عمل میان نیروهای مردمی شرکت کننده در جنبش ملی شدن صنعت نفت سبب شد کودتاچیان طرح خود را با موفقیت عملی سازند.
در حقیقت بی توجهی به مساله خطیر اتحاد عمل میان هواداران دکتر مصدق (جبهه ملی ایران) و حزب توده ایران این امکان را برای طراحان انگلیسی و آمریکایی و مزدوران آنها مانند شاه، زاهدی، مظفربقایی و مرتجعان مذهبی فراهم ساخت که با استفاده از خلاء‌ناشی از پراکندگی و تفرقه تدارک؛ سازماندهی و اجرای کودتا را بدون مقاومت موثر و لازم به سرانجام برسانند. به بیان دقیق تر جنبش ملی شدن نفت ایران بیش از هر چیز دیگر از پراکندگی و تفرقه زیان دید و کامیابی کودتای ۲۸ مرداد ریشه در این عامل دارد.
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران در برگیرنده طیف متنوعی از حزب ها و جریانات سیاسی بود که بطور عمده حزب توده ایران و جبهه ملی ایران را شامل می گردید. حزب ما و جبهه ملی هر یک نماینده منافع؛ تمایلات و خواسته های لایه ها و طبقات اجتماعی متفاوت بودند. تمامی این طبقه ها و لایه ها در آن مقطع زمانی ضمن تفاوت و اختلاف ها در امر مبارزه با استعمار، ملی شدن صنعت نفت، تامین حاکمیت ملی و استقرار آ زادی و حاکمیت مبتنی بر اراده مردم دارای نقاط اشتراک؛ نزدیکی و مخرج مشترک هایی بودند. بی توجهی به ضرورت تقویت این منافع و نقاط اشتراک سرانجام امکان امپریالیسم وارتجاع به رهبری دربار پهلوی را برای به خون کشیدن و نابود ساختن جنبش فراهم نمود و کودتای ۲۸ مرداد بر بستر این تفرقه تاریخی شکل گرفت و به اجرا در آمد.
حزب ما علی رغم کم بها دادن و ارزیابی نادرست از نقش و نیروی بورژوازی ملی و متحدانش در یک دوره معین و با وجود اشتباهات فاحش و جبران ناپذیر رهبری بورژوازی ملی؛ از مشی اتحاد عمل با نیروهای ملی پیروی می کرد و خصوصا پس از ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ سیاست حزب ما در جهت تقویت اتحاد عمل نیروهای ملی و ضد استعماری بود. به هر روی کودتای ۲۸ مرداد در نبود یک اتحاد عمل فراگیر ملی، جنبش ملی شدن صنعت نفت را در خون غرق کرد و حکومتی ضد ملی و وابسته را بر سر کار آورد.
بزرگترین و ارزشمندترین درس تاریخی کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ضرورت اتحاد عمل و مبارزه در چارچوب یک جبهه وسیع با سمت ضد استعماری و ضد دیکتاتوری است. بویژه در مرحله کنونی پیکار جنبش مردمی علیه استبداد ولایی این درس گرانبها اهمیت دو چندان کسب می کند. از آنجا که طی یکی -دو سال اخیر شاهد سیاست آلترناتیو سازی امپریالیستی برای آینده تحولات کشور هستیم. تجربه تاریخی ۲۸ مرداد محک و معیار مناسبی برای قضاوت در باره ماهیت و سیاست آن نیروها و شخصیت هایی است که با نادیده گرفتن واقعیت های جهان امروز و تجربیات تاریخ معاصر کشور؛ بی توجه به اصل خدشه ناپذیر تامین و تضمین حق حاکمیت ملی در کنار محافل جنگ افروز و مداخله جوی امپریالیستی قرار گرفته و برای رهایی میهن از چنگال استبداد ولایت فقیه چشم به سیاست و حمایت طراحان کودتای ننگین ۲۸ مرداد دوخته اند.
با هیچ ترفند و توطئه نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که کودتای ۲۸ مرداد نقطه عطف یک دیکتاتوری و استقرار استبداد در ایران بود.
وامروز نیز طراحان آن با سیاست آلترناتیو سازی در پی تامین منافع توسعه طلبانه خود هستند.
کودتای ننگین ۲۸ مرداد هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران زدوده نخواهد شد.
مردم و نیروهای ملی و میهن دوست کشور با قاطعیت و هوشیاری همچنانکه که با استبداد ولایی و رژیم ولایت فقیه مبارزه می کنند؛ استوار و قاطع در مقابل هرگونه مداخله؛ تحریم و تجاوز و سیاست آلترناتیو سازی ایستاده و با آن مقابله کرده و خواهند کرد. این درس گرانبهای تجربه تاریخی ۲۸ مرداد است.

سایت حزب توده ایران
۲۶ مرداد ۱٣۹۱ – ۱۶ اوت ۲۰۱۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا