مسایل سیاسی روز

”مردم“

قرنی ست به تقریب،
که ما کشته ی عشقیم،
بر دار شقاوت!
تاریخ نمرده ست،
به شمشیر قساوت!

تاریخ،
نه فرمان شهنشاه و نه انگاره ی شیخ است،
رودی است خروشان،
که درآن مردم شوریده روانند.
این سلسله ی رنج،
این رود خروشنده،
دمی از حرکت باز نیاسود،
خون داد بسی تا شب بیداد سرآرد!
از زخمه ی زندان و سر دار نترسید!
بسیار سر عاشق و شیداش،
بریدند!
بسیار نهال خوش نورسته اش،
از خاک گسستند!
شاهان ستمگر،
شیخان ریا کار!
تاریخ زگردونه نیافتاد،
مردم نشکستند!
این رود خروشنده،
سردیگر دریاست،
دریا نتوان کشت! …
م – نوید

به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا