مسایل بین‌المللی

پیروزی چشمگیر کمونیست ها در انتخابات محلی اتریش

در انتخابات شهرداری شهر گراتس (دومین شهر بزرگ اتریش با 270 هزار شهروند) که در روز 25 نوامبر برگزار گردید، کمونیستها به رهبری رفیق الکه کار توانستند نزدیک به 20 درصد آرا را از آن خود کنند و با پیشی گرفتن از حزب سوسیال دمکرات در جایگاه دوم قرار گیرند.

کمونیستهای شهر گراتس توانستند با افزایش نزدیک به 9 درصد آرا خود نسبت به انتخابات چهار سال پیش به پیروزی بزرگی دست پیدا کنند. فعالیت پیگیر، صمیمانه و صادقانه کمونیستهای گراتس در سالهای گذشته برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، بویژه در جهت حل مشکل مسکن آنان تحسین دوست و دشمن را برانگیخته است. این پیروزی به شکل بارزی نشان داد که مردم علیرغم تبلیغات یک سویه رسانه های دست راستی بر علیه کمونیستها، خدمات صادقانه و خستگی ناپذیر نیروهایی را که بی چشمداشت در جهت منا فع آنان کار می کنند پاس می دارند و فریب تبلیغات زهر آگین ضدکمونیستی را نمی خورند. رفیق الکه کار، رهبر کمونیستهای شهر گراتس که هم اکنون به شخصیتی محبوب در میان مردم این شهر و کشور اتریش بدل شده است 51 سال دارد و نزدیک به 20 سال است که در شورای شهر گراتس کار می کند. او در سه سالگی به فرزند خواندگی پدر و مادری کمونیست درآمد و هم اکنون نزدیک به 30 سال است که عضو حزب کمونیست اتریش می باشد. سازمان حزب تودۀ ایران در اتریش در روز 26 نوامبر و فردای انتخابات با ارسال پیامی به رفیق الکه کار این پیروزی را به او و همۀ رفقای شهر گراتس تبریک گفت و از جمله نوشت: ”ما صمیمانه از این پیروزی خرسند هستیم و آن را به مثابه یک پیروزی برای تمامی کمونیستهای دنیا واز جمله خودمان تلقی می کنیم. با آنکه ممکن است اثرات مستقیم این پیروزی از مرزهای کشور اتریش فراتر نروند ولی با این حال این پیروزی ما را در پیکار برای صلح، دمکراسی، عدالت اجتماعی و در پیکار بر علیه دیکتاتوری در ایران به وجد آورده است.“
پیام سازمان حزب در اتریش درپایان یادآور می شود: “ در این روزها و همزمان با پیروزی شما، آن سوی تر بر روی کره زمین زن فوق العادۀ دیگری، وکیل و مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده 41 مین روز اعتصاب غذای خود را در زندان جمهوری اسلامی سپری می کند.“

به نقل از نامه مردم، شماره 909، 13 آذر ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا