کتاب ها

بازنشر برخی از آثار رفیق فقید احسان طبری


انتشارات حزب توده ایران در ماه‌های اخیر کتب زیر را منتشر کرده است
1. برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران – اثر رفیق احسان طبری
2. نوشته‌های فلسفی ـ اجتماعی اثر رفیق احسان طبری (در دو جلد)
3. فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران – اثر رفیق احسان طبری

برای سفارش این کتاب‌ها لطفاً با آدرس پستی حزب
Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany
و پست الکترونیکی زیر تماس بگیرید
dabirkhaneh_hti@yahoo.de

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا