کارگران و زحمتکشان

در اعتراض به اعمال ضد انسانی مأموران رژیم و برای نجات جان رضا شهابی

حزب توده ایران همگام با همه نیروهای آزادی خواه ایران و جهان، ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی مزدوران رژیم ولایت فقیه، بر ضد فعالان کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی است.
باید تلاش های مشترک برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و اجتماعی را دو چندان کرد.

 

رضا شهابی، از فعالان جنبش کارگری میهن مان، سومین هفته اعتصاب غذای خود را در اعتراض به رفتار وحشیانه مزدوران رژیم ولایت فقیه از سر می گذراند. رضا شهابی، خزانه دار و از اعضای رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد تهران است که از 22 خرداد ماه 1389، در بند مزدوران استبداد است. فشار و شکنجه های وحشیانه مزدوران رژیم شرایط دشواری را برای رضا شهابی ایجاد کرده که منجر به عمل جراحی بر روی گردن او شد. این فعال سندیکایی با وجود نظر دکترهای متخصص برای استراحت دوماهه توسط مزدوران رژیم ولایت فقیه به بند 350 زندان اوین بازگردانده شد.
بر اساس گزارش هشتم دی ماه ”اتحادیه آزاد کارگران ایران“، ۲۲ نفر از فعالین کارگری در نامه مشترکی به رضا شهابی ضمن حمایت از خواست های او خواهان پایان اعتصاب غذای این کارگر زندانی شدند. منصور اسالو، جعفر عظیم زاده، داود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی، شیث امانی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. در این نامه ی مشترک چنین آمده است: ”دوست و یار عزیزمان رضا شهابی
با درودهای گرم و فراوان خبر بدرفتاری و تهدید به کتک کاری از سوی ماموری که همراه شما به بیمارستان اعزام شده بود همه ما را عمیقا ناراحت و نگران و تا حدودی شوک زده کرد. چرا که هنوز خبر مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس بر روی رسانه هاست و برخی از مسئولین مملکتی در واکنش به مرگ این کارگر، صحبت از شفاف سازی و لزوم مقید کردن مامورین و زندانبانان به برخوردی انسانی با زندانیان کرده اند. بطور قطع و یقین مرگ ستار بهشتی هیچ علتی جز رفتار غیرانسانی مامورین و برخورداری آنان از اختیارات گسترده در برخورد با زندانیان نداشته است، به همین دلیل افکار عمومی انتظار داشتند پس از انتشار خبر مرگ ستار بهشتی مسئولین امنیتی و قضایی در اقدامی فوری تجدید نظری اساسی در رفتار و حدود اختیارات مامورین انتظامی و امنیتی در برخورد با زندانیان را عملی کنند. اما به نظر میاید با توجه به رفتاری که با شما شد چنین انتظاری، انتظاری عبث و بیهوده است لذا ما امضا کنندگان این نامه ضمن تاکید بر تلاش و مبارزه برای آزادی کارگران دربند و دیگر انسانهای عدالتخواه از زندانهای سراسر کشور، مصرانه بر رسیدگی عاجل به شرایط نگهداری و چگونگی رفتار مامورین و زندانبانان با تمامی زندانیان پای می فشاریم و خواهان آزادی فوری و ادامه معالجات شما در خارج از محیط زندان هستیم.
ما امضا کنندگان این نامه به شما دوست و یار عزیزمان اطمینان میدهیم لحظه ای از تلاش برای تحقق خواستهای شما که خواست همه ما کارگران در سراسر ایران است باز نخواهیم ایستاد. ما دستهایتان را صمیمانه می فشاریم و اعتراض شجاعانه شما را از کنج زندان ارج می نهیم..“
حزب توده ایران همگام با همه نیروهای آزادی خواه ایران و جهان، ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی مزدوران رژیم ولایت فقیه، بر ضد فعالان کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی است.
باید تلاش های مشترک برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و اجتماعی را دو چندان کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا