کتاب ها

فردریش انگلس: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهٔ کلاسیک آلمانی

نوشته تاریخی انگلس در نقد نظرات فلسفی هگل و فویرباخ و برخی تزهای مارکس درباره فویرباخ – ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا