حزب توده ایران

توطئهٔ رژیم ولایت فقیه علیه مبارزهٔ رو به‌گسترش کارگران و زحمتکشان میهن ما - نمایش‌های مشمئز کنندهٔ اعتراف‌ها، سندِ رسوایی رژیم ولایت فقیه

به‌اصطلاح مستندِ  "طراحی سوخته"، با هدف سرکوب و مهار جنبش کارگری و سندیکائی تهیه و پخش شده است!

شبکهٔ دوم سیمای جمهوری اسلامی فیلمی به‌اصطلاح  "مستند" با عنوان: "طراحی سوخته" پخش کرد که در آن با دروغ‌پردازی و افترا، اعتراض‌های به‌حق کارگری در ماه‌های اخیر به عملیات جنگ نرم و "بیگانگان" نسبت داده شده‌اند و جنبش کارگری و سندیکایی و فعالان سندیکایی کشور نیز در خلال آن مورد تهدید و در مظان اتهام  قرار می‌گیرند. هدف این صحنه‌پردازی‌های رسوای رژیم ورشکستهٔ  ولایی، وابسته نشان دادن اعتراض‌های میلیون‌ها کارگر و زحمتکش جان به‌لب رسیدهٔ میهن‌مان به  فقر، فساد، بی‌عدالتی، و استبداد به "عوامل خارجی" است.                                               

تهیه و انتشار چنین نمایش‌های رسوا و شناخته‌شده‌ای که رژیم در طول سال‌های مختلف دهه‌های اخیر به‌منظور فریب افکارعمومی بارها به آن‌ها متوسل شده است، در معرض تهدید قرار دادن جنبش مردمی و برپایی کارزاری روانی بر ضد به‌ویژه مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان است. رژیم ولایت فقیه که از اوج‌گیری اعتراض‌های مردمی هراسان است  تلاش می‌کند تا با این صحنه‌پردازی‌ها زمینه برای یورشی گسترده بر ضد جنبش کارگری و سندیکایی فراهم آورد.  به‌گمان ما، شکستِ سیاست‌های تهدید، تهمت، و سرکوبگری که در ماه‌های اخیر از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم در جهت خاموش کردن اعتراض‌های کارگران مبارز نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و دیگر اعتراض‌های کارگری و صنفی تعقیب می‌شوند، آن‌ها را به تدارک تهاجمی گسترده و همه‌جانبه و برنامه‌ریزی برای آن وادار کرده است، تهاجمی  که استیلای فضای ارعاب و خاموش کردن قطعی جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر کشور هدف اصلی‌ آن است.

حزب تودهٔ ایران، حزب طبقهٔ کارگر ایران، برنامه‌های مشمئز کنندهٔ رژیم و توطئهٔ ارگان‌های امنیتی علیه مبارزات رو به‌گسترش کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم می‌کند و در افشای آن با تمام توان کوشیده و خواهد ‌کوشید. پخش اعتراف‌های تلویزیونی و تهیه و انتشار فیلم‌هایی به‌کارگردانی دستگاه‌های امنیتی که به‌خصوص در سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ بر ضد حزب ما به‌طور گسترده  سازمان دهی شدند، سیاستی رسوا  و شکست خورده است. با توجه به رشد آگاهی عمومی در سال‌های دهه‌های اخیر، دیگر کسی فریب این گونه نمایش‌های دستگاه های سرکوب رژیم را نخواهد خورد.

مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی کشور- بر خلاف صحنه سازی‌ها، اقدام‌های تخریبی، حرکت‌های نفوذی و جهت‌دار رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش- بر بستر و زمینه‌های عینی و ذهنی‌ای ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ ضد ملیِ رژیم  و در راستای دستیابی به خواست‌های به‌حق زحمتکشان که به‌وسیلهٔ  رژیم و سرمایه‌داری عقب‌ماندهٔ مسلط بر کشور پایمال شده‌اند صورت می‌گیرد و در حرکت است. افترا زدن و صحنه سازی امنیتی در ماهیت و خصلت میهنی و مردمی پیکار زحمتکشان تغییری نداده و نمی‌دهد. متحد و یکپارچه، در راه احیای حقوق سندیکایی، پیوند دادن اعتراض‌های پراکنده به یکدیگر، و بالا بردن سطح مبارزاتی جنبش سندیکایی زحمتکشان باید پیکار کرد.

دست در دست هم، توطئه‌های رژیم ولایت فقیه علیه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را افشا و خنثی کنیم!

هرچه گسترده تر باد همبستگی گردان‌های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه

کار نان آزادی

حزب تودهٔ ایران

۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

Top