حزب توده ایران

منتشر شد!

منتشر شد!

جزوه ”ارزش، قیمت، و سود“، اثر ارزشمند کارل مارکس که بر اساس متن سخنرانی او  در نخستین نشست بین المللی اتحادیه کارگران در سال ۱۸۶۵ تنظیم شده است، منتشر شد.

 

Top