حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد تأسیس حزب


در اهتزاز باد پرچم حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان میهن؛ حزب مبارزان راه آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی!

خستگی ناپذیر درسنگر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان


هشتصدمین شماره دوره هشتم نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران اینک پیش روی شماست، به رغم اوضاع نامساعد و دشواری های پر مخاطره و دستبردهای ارتجاع، نامه مردم ارگان مرکزی حزب به انتشار مداوم خود ادامه داده و همچنان استوار و پیگیر پرچم مبارزه را بردوش می کشد.

بیانیه مشترک احزاب و سازمان های ترقی خواه جهاندر مخالفت با یک جنگ آمریکائی دیگر و در حمایت از صلح و دموکراسی در ایران

به ابتکار حزب توده ایران بیانیه مهم زیر مورد تأیید 50
حزب کارگری و سازمان های ترقی خواه جهان قرار گرفت

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

فشارهای هدفمند برضد جنبش مردمی پیگرد غیر قانونی فرهنگیان و دانشجویان مبارز
اعمال فشار به فعالان حقوق خلق ها را محکوم می کنیم!
میراث گرانبهای ملی را حراج نکنید!
باافزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم خالی مانده است

«نامه مردم» در فستیوال اومانیته


* مسافری از ایران: «نامه مردم» پرچم مبارزاتی حزب و مشعل راهنمای مبارزه زحمتکشان کشور است، در این شرایط بغرنج داخلی و بین المللی آن را پر رنگ و برافراشته نگهدارید.
* هیئت های نمایندگی احزاب برادر از هند، پرتغال، قبرس و فرانسه از غرفه نامه مردم بازدید کردند و مورد پذیرائی قرار گرفتند.

مراسم گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در لندن


به مناسبت گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در سال 1367 ، در روز سي – ام شهريور، مراسمي از طرف سازمان حزب توده ايران در انگلستان سازمان داده شد.

مراسم گرامیداشت جان باختگان فاجعه ملی در کلن

روز شنبه، 9 شهریور ماه، مراسم گرامیداشت جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، از سوی هواداران و اعضای حزب توده ایران، واحد آلمان، در شهر کلن، برگزار شد.

نامه مردم در فستیوال باشکوه ”آوانته“ پرتغال

* صد ها هزار تن از کمونیست ها و ترقی خواهان چپ پرتغال در فستیوال ”آوانته“، نشریه ارگان حزب کمونیست پرتغال، شرکت داشتند.
* رفیق ”جرنیمو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، در ملاقات با نماینده کمیته مرکزی حرب توده ایران از مبارزه مردم ایران حمایت کرد

Top