حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


اوج گیری تحولات خطرناک و ضرورت تاخیر ناپذیر اتخاذ سیاستی فعال، پیگیر و منطقی برای تشنج زدائی !

نگاهی به رویدادهای ایران

دانشگاه زنده است
افزایش مصرف موادمخدر در ایران

سیاست های خطرناک و مخرب ارتجاع و امپریالیسم در منطقه - تأملی بر قطعنامه شورای امنیت و منافع ملی ایران

اوضاع منطقه خاورمیانه هر روز رو به وخامت بیشتری می رود. ادامه تنش ها و درگیری ها در فلسطین، به دلیل سیاست های ضد انسانی دولت اسرائیل و ادامه اشغال سرزمین های عربی توسط این کشور، در کنار تشدید وخامت اوضاع در عراق و افغانستان، که هر دو در اشغال نظامی امپریالیسم آمریکا قرار دارند، در مجموع وضعیت خطرناکی را در منطقه پدید آورده است.

آینده صنعت ملی نفت ایران


صنعت ملی نفت ایران یکی از نمادهای استقلال، حاکمیت و اقتدار ملی کشور ماست که دراثر مبارزات قهرمانانه مردم به دست آمده است و درحال حاضر مهم ترین صنعت راهبردی ایران محسوب می شود و نقش آن در سرنوشت کشور انکار ناپذیر است، و با روی کارآمدن دولت ارتجاع و به موازات آن تدوین سیاست هایی در راستای خصوصی سازی گسترده صنایع نفت و گاز در معرض چالش های جدی و بسیار اساسی قرار گرفته اند.

مبارز راه بهروزی توده های زحمتکش افغانستان دیده بر جهان فرو بست


شخصیتی انسان دوست و دانشمند، مبارزی خستگی ناپذیر و وفادار به امر مردم و زحمتکشان افغانستان، در 14آذر ماه 1385 پس از ماه ها بیماری جانکاه در بیمارستانی در آلمان دیده بر جهان فرو بست.

پیروزی سیاسی بزرگ مردم در جریان انتخابات شوراها

انتخابات شوراها با پیروزی سیاسی مردم بر ضد نیروهای مرتجع و مستبدان حاکم به پایان رسید. انتخابات شوراها نشان داد که می توان و باید از همه امکانات موجود برای سازمان دهی مردم و نیروهای اجتماعی بهره جست و اجازه نداد که ارتجاع مردم را با تشدید سرکوب و خفقان از موثر بودن مبارزه سیاسی نا امید کند. پیروزی مردم در شکست دادن گسترده نامزدهای ارتجاع در جریان انتخابات شوراها تنها گام کوچکی در راه دشوار و پر پیچ و خم پیکار سیاسی بر ضد استبداد حاکم است.

21 آذر، تبلور خواست های مردم ایران در آذربایجان

61 سال پیش ، در روز 21 آذر ، خلق آذربایجان، در یک حرکت انقلابی و تاریخی، با در اختیار گرفتن قدرت حکومتی در آذربایجان، فصل نوینی را در تاریخ معاصر ایران رقم زدند و نشان دادند که ”راه دیگری“ نیز وجود دارد.

حزب تودة ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا

بزودی سومین دورة انتخابات شوراهای شهر و روستا، در شرایط ادامه تهاجم وسیع رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و دولت بر گمارده آن به حقوق و آزادی های بسیار محدود شهروندان، برگزار می شود.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان


هشتمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان، که به میزبانی حزب کمونیست پرتغال در روز های 19 - 21 آبان ماه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد، از موفق ترین گردهمایی های احزاب برادر در سال های اخیر بود که در سال 1988 در آتن آغاز شد و هر ساله برگزار شده است.

زندگی قشرهای میانه حال دشوار تر می شود!

انتشار ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن تصمیمات متعددی در ارتباط با وضعیت شغلی و میزان دستمزد کارمندان کشور شاغل در دوایر و سازمان ها و ارگان های مختلف گنجانده شده، سبب پاره ای پرسش های جدی در خصوص منافع و حقوق کارمندان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه می گردد.
Top