حزب توده ایران

با هم به سوی تلاش گسترده و متحد برای صلح و آزادی و بر ضد توطئه های امپریالیسم و ارتجاع


”ما موسسین شورای ملی صلح برای تحقق صلح پایدار و برای غلبه بر فضای جنگ، تنش و تحریم تلاش مستمری را آغاز می‌كنیم، چراكه توسعه، آزادی و رفاه ملت ایران در گرو ثبات و آرامش كشور، منطقه و حركت به سوی صلح جهانی است. ما در این راه به همه افراد و جریان‌های صلح‌طلب دست یاری می‌دهیم تا با یكدیگر صلح و حقوق‌بشر را محقق‌سازیم“

سوسیالیسم دمکراتیک، پیشینه و ماهیت آن

با تغییرات پر شتاب درجهان معاصر، بحث و برخوردهای نظری درصفوف جنبش های ترقی خواه و چپ، به ویژه جنبش کارگری وکمونیستی، وارد دوری تازه و تامل برانگیز شده است.

نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گئشت

درود پر شور به کارگران اعتصابی ایران خودرو
خروج سرمایه از ایران
طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا دستبرد به منابع مالی
به نام زنان سرپرست خانوار به کام تجار ودلالان
بنیادهای انگلی وخصوصی سازی شبکه های آبیاری
افزایش بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها

تحول اقتصادی با خصوصی سازی صنعت نفت

*- بنیاد مستضعفان به عنوان نخستین شرکت خصوصی بر پایه طرح تحول اقتصادی دراستخراج و فروش نفت خام ایران شریک و سهیم گردیدو به این ترتیب گام های اولیه برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران توسط ارتجاع حاکم برداشته شد!

کنترل قیمت مسکن از حرف تا عمل!

طی چند سال اخیر، به ویژه درماه های گذشته، بهای ساختمان های مسکونی و تجاری با رشدی شگفت انگیز روبه رو شده است. این رشد انفجاری به همراه خود افزایش سرسام آور اجاره مسکن را نیز پدید آورده، به شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تامین هزینه های مربوط به مسکن نیستند.

بازی با آتش

نشریه نیویورک تایمز روز جمعه 31 خرداد ماه (20 ژوئن) خبر مانور هوائی گسترده دولت اسرائیل را بر فراز مدیترانه شرقی و به منظور تمرین سوختگیری و بمباران اهداف دور دست، منتشر کرد.

نگاهی به رویدادهای ایران

پیامد برنامه های قرون وسطایی برای نوجوانان و جوانان
این زنان ستمدیده
بذل و بخشش برای چیست؟!
طرح احداث بزرگترین واحد تولید پولاد کشور متوقف شد!
Top