حزب توده ایران

پیروزی سیاسی بزرگ مردم در جریان انتخابات شوراها

انتخابات شوراها با پیروزی سیاسی مردم بر ضد نیروهای مرتجع و مستبدان حاکم به پایان رسید. انتخابات شوراها نشان داد که می توان و باید از همه امکانات موجود برای سازمان دهی مردم و نیروهای اجتماعی بهره جست و اجازه نداد که ارتجاع مردم را با تشدید سرکوب و خفقان از موثر بودن مبارزه سیاسی نا امید کند. پیروزی مردم در شکست دادن گسترده نامزدهای ارتجاع در جریان انتخابات شوراها تنها گام کوچکی در راه دشوار و پر پیچ و خم پیکار سیاسی بر ضد استبداد حاکم است.

21 آذر، تبلور خواست های مردم ایران در آذربایجان

61 سال پیش ، در روز 21 آذر ، خلق آذربایجان، در یک حرکت انقلابی و تاریخی، با در اختیار گرفتن قدرت حکومتی در آذربایجان، فصل نوینی را در تاریخ معاصر ایران رقم زدند و نشان دادند که ”راه دیگری“ نیز وجود دارد.

حزب تودة ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا

بزودی سومین دورة انتخابات شوراهای شهر و روستا، در شرایط ادامه تهاجم وسیع رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و دولت بر گمارده آن به حقوق و آزادی های بسیار محدود شهروندان، برگزار می شود.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان


هشتمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان، که به میزبانی حزب کمونیست پرتغال در روز های 19 - 21 آبان ماه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد، از موفق ترین گردهمایی های احزاب برادر در سال های اخیر بود که در سال 1988 در آتن آغاز شد و هر ساله برگزار شده است.

زندگی قشرهای میانه حال دشوار تر می شود!

انتشار ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن تصمیمات متعددی در ارتباط با وضعیت شغلی و میزان دستمزد کارمندان کشور شاغل در دوایر و سازمان ها و ارگان های مختلف گنجانده شده، سبب پاره ای پرسش های جدی در خصوص منافع و حقوق کارمندان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه می گردد.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان


هشتمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان به میزبانی حزب کمونیست
پرتغال در روز های 21- 19 آبان ماه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. هیئت های نمایندگی رهبری 63 حزب برادر در این اجلاس با اهمیت بین المللی که با موضوع محوری « چالش ها و امکانات در اوضاع کنونی جهان، استراتژی امپریالیسم و مسئله انرژی، مبارزه خلق ها و تجربه آمریکای لاتین، دورنمای سوسیالیسم» برگزار می شد، شرکت داشتندد. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران، به دعوت حزب کمونیست پرتغال و کمیته تدارک همچون 7اجلاس گذشته فعالانه در این اجلاس شرکت کرد، و آخرین تحلیل های حزب را در رابطه با تحولات کشور و منطقه ارائه داد.

رشد حجم نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی

رشد نگران کننده نقدینگی و پیش بینی رشد بیش از 41 درصدی آن در کنار اوج گیری قیمت ها، فضای حاکم بر کشور را در وضعیتی نگران کننده فرو برده است.

نگاهی به رویدادهای ایران

* درخواست اعزام یک هیات حقیقت‌یاب کارگری
* انتخابات شوراها و رد صلاحیت‌های وسیع اصلاح‌طلبان
* جان‌باختن کارگران بر اثر سوانح کاری
* اعتراض نهضت آزادی ایران به فشارهای امنيتی وزارت اطلاعات رژیم

ما با اعمال تحریم بر ضد ایران مخالفیم

به نظر می رسد پس از هفته ها مذاکره، مانور و اخطار سرانجام مسأله اعمال تحریم های اقتصادی - سیاسی بر ضد دولت ایران به طور جدی در دستور کار اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

همبستگی پرشور احزاب کارگری و کمونیستی با حزب تودة ایران

پیام کمیتة مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل
پیام تبریک حزب کمونیست شیلی
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان
پیام کمیته رهبری جبهه ی آزادی بخش ملی بحرین
پیام حزب کمونیست مردم اسپانیا به حزب تودة ایران
Top