حزب توده ایران

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران درکنگره 18 حزب کمونیست آلمان


کنگره تدارک مبارزه متحد ”چپ“ آلمان
بخش هایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کمونیست- کارگری،

نگاهی به رویدادهای ایران

یک اقدام بی‌سابقه در همبستگی با کارگران و زحمت‌کشان ایران
* تدابیر پیش‌گیرانه رژیم برای مقابله با مردم در آستانه سال نو
* از سیاست حذف کاندیداها تا حمله و ارعاب توسط گروه های فشار

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت درگذشت رفیق مریم فیروز

رفیق مریم فیروز، پس از سال ها مبارزه در راه آزادی میهن و تلاش برای رهایی زنان از چنگال ارتجاع، ستم جنسی و طبقاتی، در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. رفیق مریم در سال 1292 متولد شد و در شرایط اوج گیری نهضت ملی و ضد استعماری میهن ما، در سال 1323 به صفوف حزب توده ایران پیوست و تا پایان عمر به اعتقادات خود وفادار ماند.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


”نه“ قاطع جنبش مردمی و نیروهای ملی و آزادی خواه به نمایش انتخاباتی رژیم استبدادی حاکم

شرکت در خیمه شب بازی ”انتخاباتی“ استبداد به ضرر جنبش مردمی و به نفع مرتجعان حاکم است

* در حالی که هیچ شانس و امکان واقعی ای برای تغییر توازن کنونی مجلس، در کنترل کارگزاران ارتجاع و تاریک اندیشان ذوب شده در ولایت، به نفع نیروهای اصلاح طلب و دگر اندیش وجود ندارد شرکت در روند انتخابات تن دادن به برنامه های ارتجاع است

فرهنگیان و نظام آموزشی جمهوری اسلامی

در نظام آموزشی سالم و شکوفا، آموزگاران و دبیران جایگاه برجسته ای دارند. دانش و مهارت آموزشی آنان پایه های ترقی علمی و فنی جوامع انسانی را ایجاد می کند.اما در نظام آموزشی رژیم ولایت فقیه از همان نخستین روزها، فرهنگیان متعهد با پاکسازی، اخراج های گسترده و دسته جمعی و سرکوب و اعمال فشار روبرو بوده و هستند.

نگاهی به رویدادهای ایران

احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری
ورشکستگی صنعت و تولید ملی
10 میلیون حاشیه نشین محروم !
کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه و افزایش صادرات آمریکا به ایران

رژیم ولایت فقیه، خصوصی سازی و جهانی شدن

این عزم دولت برای تحول اقتصادی و توانمند سازی بخش خصوصی البته چیزی نیست جز همان سیاست اصلاحات اقتصادی برای انطباق با جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی!
Top