حزب توده ایران

مبارز راه بهروزی توده های زحمتکش افغانستان دیده بر جهان فرو بست


شخصیتی انسان دوست و دانشمند، مبارزی خستگی ناپذیر و وفادار به امر مردم و زحمتکشان افغانستان، در 14آذر ماه 1385 پس از ماه ها بیماری جانکاه در بیمارستانی در آلمان دیده بر جهان فرو بست.

پیروزی سیاسی بزرگ مردم در جریان انتخابات شوراها

انتخابات شوراها با پیروزی سیاسی مردم بر ضد نیروهای مرتجع و مستبدان حاکم به پایان رسید. انتخابات شوراها نشان داد که می توان و باید از همه امکانات موجود برای سازمان دهی مردم و نیروهای اجتماعی بهره جست و اجازه نداد که ارتجاع مردم را با تشدید سرکوب و خفقان از موثر بودن مبارزه سیاسی نا امید کند. پیروزی مردم در شکست دادن گسترده نامزدهای ارتجاع در جریان انتخابات شوراها تنها گام کوچکی در راه دشوار و پر پیچ و خم پیکار سیاسی بر ضد استبداد حاکم است.

21 آذر، تبلور خواست های مردم ایران در آذربایجان

61 سال پیش ، در روز 21 آذر ، خلق آذربایجان، در یک حرکت انقلابی و تاریخی، با در اختیار گرفتن قدرت حکومتی در آذربایجان، فصل نوینی را در تاریخ معاصر ایران رقم زدند و نشان دادند که ”راه دیگری“ نیز وجود دارد.

حزب تودة ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا

بزودی سومین دورة انتخابات شوراهای شهر و روستا، در شرایط ادامه تهاجم وسیع رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و دولت بر گمارده آن به حقوق و آزادی های بسیار محدود شهروندان، برگزار می شود.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان


هشتمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان، که به میزبانی حزب کمونیست پرتغال در روز های 19 - 21 آبان ماه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد، از موفق ترین گردهمایی های احزاب برادر در سال های اخیر بود که در سال 1988 در آتن آغاز شد و هر ساله برگزار شده است.

زندگی قشرهای میانه حال دشوار تر می شود!

انتشار ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن تصمیمات متعددی در ارتباط با وضعیت شغلی و میزان دستمزد کارمندان کشور شاغل در دوایر و سازمان ها و ارگان های مختلف گنجانده شده، سبب پاره ای پرسش های جدی در خصوص منافع و حقوق کارمندان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه می گردد.

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان


هشتمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری جهان به میزبانی حزب کمونیست
پرتغال در روز های 21- 19 آبان ماه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. هیئت های نمایندگی رهبری 63 حزب برادر در این اجلاس با اهمیت بین المللی که با موضوع محوری « چالش ها و امکانات در اوضاع کنونی جهان، استراتژی امپریالیسم و مسئله انرژی، مبارزه خلق ها و تجربه آمریکای لاتین، دورنمای سوسیالیسم» برگزار می شد، شرکت داشتندد. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران، به دعوت حزب کمونیست پرتغال و کمیته تدارک همچون 7اجلاس گذشته فعالانه در این اجلاس شرکت کرد، و آخرین تحلیل های حزب را در رابطه با تحولات کشور و منطقه ارائه داد.

رشد حجم نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی

رشد نگران کننده نقدینگی و پیش بینی رشد بیش از 41 درصدی آن در کنار اوج گیری قیمت ها، فضای حاکم بر کشور را در وضعیتی نگران کننده فرو برده است.

نگاهی به رویدادهای ایران

* درخواست اعزام یک هیات حقیقت‌یاب کارگری
* انتخابات شوراها و رد صلاحیت‌های وسیع اصلاح‌طلبان
* جان‌باختن کارگران بر اثر سوانح کاری
* اعتراض نهضت آزادی ایران به فشارهای امنيتی وزارت اطلاعات رژیم

ما با اعمال تحریم بر ضد ایران مخالفیم

به نظر می رسد پس از هفته ها مذاکره، مانور و اخطار سرانجام مسأله اعمال تحریم های اقتصادی - سیاسی بر ضد دولت ایران به طور جدی در دستور کار اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
Top