حزب توده ایران

امپریالیسم، »خاورمیانه بزرگ« و جنگ


تجاوز نظامی همه جانبه اسراییل به خاک لبنان، در روز 21 تیرماه، به بهانه به اسارت گرفته شدن دو سرباز این کشور توسط نیروهای وابسته به «حزب الله لبنان»، بار دیگر منطقه خاور میانه را در آتش درگیری فاجعه بار و خونینی فرو برده است.

مشروطیت آغازگر عصر نو

یک سده از آن تحول تاریخی که با همت و مبارزه دلیرانه و خستگی ناپذیر توده ها، میهن کهنسال ما را به شاهراه تمدن بشری رهنمون ساخت و جامعه سنتی سائیده و فرسوده ای را که در کنج عزلت تاریخی رو به قهقرا می رفت، از خواب و رخوت قرون رهایی بخشید، می گذرد.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

حزب توده ایران تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان را محکوم می کند

سیاست راهبردی خصوصی سازی در رژیم ولایت فقیه

در اوایل تیرماه سال جاری، پس از مدتها بحث و گمانه زنی های طولانی، علی خامنه ای ولی فقیه طی ابلاغیه ای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی،درباره گسترش بخش های غیر دولتی و بطور عمده بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی را اعلام داشت .

«ولایت فقیه»، انتخابات مجلس خبرگان و حزب تودة ایران

با نزديک شدن موعد برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رژيم بحث بر سر شرکت و يا عدم شرکت و همچنين رايزني هاي سياسي براي تعيين ليست هاي گوناگون با شدت بيشتري در جريان است.

ديدار نماينده کميته مرکزي حزب تودة ايران با اعضاي گروه «متحد چپ» در پارلمان اروپا


در پي دعوت گروه پارلماني »متحد چپ« اروپا، که در برگيرنده 41 نماينده پارلمان از 16 حزب چپ و12 کشور اروپاپي است، نماينده کميته مرکزي حزب ما در جلسه ويژه يي در مقر پارلمان اروپا، در استراسبورگ، حضور يافته و نمايندگان اين گروه پارلماني را در جريان آخرين تحولات ميهن ما قرار داد.

نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت

پیروزی مهم برای مدافعان حقوق بشر
دولت «عدالت‌گرا و مهرورز» احمدی‌نژاد: از شعار تا واقعیت
* محمد خاتمی و فکر ایجاد روزنامه
* وجود فساد اداری و رشوه در کشور امری عادی است
Top