حزب توده ایران

ديدار نماينده کميته مرکزي حزب تودة ايران با اعضاي گروه «متحد چپ» در پارلمان اروپا


در پي دعوت گروه پارلماني »متحد چپ« اروپا، که در برگيرنده 41 نماينده پارلمان از 16 حزب چپ و12 کشور اروپاپي است، نماينده کميته مرکزي حزب ما در جلسه ويژه يي در مقر پارلمان اروپا، در استراسبورگ، حضور يافته و نمايندگان اين گروه پارلماني را در جريان آخرين تحولات ميهن ما قرار داد.

نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت

پیروزی مهم برای مدافعان حقوق بشر
دولت «عدالت‌گرا و مهرورز» احمدی‌نژاد: از شعار تا واقعیت
* محمد خاتمی و فکر ایجاد روزنامه
* وجود فساد اداری و رشوه در کشور امری عادی است
Top