حزب توده ایران

در ادامهٔ اعتراض‌های کارگری، چرا اتحاد فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی ضرورت دارد؟!

در حالی‌که اعتراض و اعتصاب‌های پراکنده کارگران و زحمتکشان در کشور ادامه دارد و حکومت جمهوری اسلامی هم بر طبل ادامه برنامه تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی‌سازی می‌کوبد، سرانجام زیر فشار مبارزه کارگران هفت‌تپه، رژیم مجبور به‌مانور شده و دیوان محاسبات قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان کنونی بخش خصوصی را لغو کرد. این اقدام زیر فشار اعتصاب کارگران و نگرانی رژیم از گسترش اعتراض‌های کارگری صورت گرفته و درس‌هایی مهم را دربر دارد.

نابودی امنیت شغلی زحمتکشان با اجرای سیاست تعدیل ساختاری

با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌منظور خصوصی‌سازی، تاراج منابع ملی، و ارزان‌سازی نیروی کار، رژیم ولایی در تمامی عرصه‌های تولید، در زمینهٔ آموزش، در حوزه درمان و خدمات، شرایطی اسف‌بار در وضع معیشت زحمتکشان پدید آورده است. در مبارزات زحمتکشان در سال‌های اخیر تأمین امنیت شغلی، لغو خصوصی‌سازی، و حذف دلال‌های نیروی کار به مهم‌ترین خواست‌های آنان تبدیل شده‌اند.

سال نو تحصیلی، کرونا، و مطالبه‌های معلمان

            امسال در شرایط همه‌گیری کرونا و با وجود نگرانی مردم، والدین دانش‌آموزان، و مخالفت فعالان صنفی فرهنگیان، مدارس کشور بازگشایی شدند. آغاز سال تحصیلی اما موضوع خواست‌های فرهنگیان را نیز به‌بحث روز تبدیل کرده است. مطالبه‌های معلمان چیست؟

بیکاری و فقر علت رواج کولبری است

با شیوع ویروس کرونا و تعمیق رکود اقتصادی، صدها هزار نفر از کارگران خدماتی و صنعتی- به‌خصوص کارگران ساختمانی- شغل خود را از دست داده‌اند. آنان از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند نیستند. وزارت کار رژیم تعداد بیکاران کشور را تا سال ۹۸ سه میلیون تا ۳٫۲ میلیون نفر عنوان می‌کرد. بر اساس گزارش ۱۳ شهریورماه ۹۹ روزنامه اعتماد، اقتصاد ایران طی ۴ سال گذشته  به‌خصوص به‌علت رشدهای منفی حتا تا ۷ درصد در بعضی از مقطع‌های سال‌های ۹۷ تا  ۹۹، "۲۰ درصد کوچک‌تر شده است".

آیا ورزشکاران به سندیکا احتیاج دارند؟

عمر طولانی رواج دلالی، تبعیض ،حق‌کُشی، و فساد در دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به‌قدمت حیات استبداد مذهبی‌ای از نوع حاکم درحال حاضر است. فساد ساختاری در تمام نهادهای این رژیم ازجمله در دستگاه‌های ورزشی کشور ما سال‌هاست که ریشه دوانده است.

گسترش اعتراض‌های کارگری در کانادا با خواست تأمین امنیت شغلی

کارگران و کارکنان رشته‌های مختلف صنعتی و خدماتی استان کِبِک کانادا در دوران دشوار کنونی برای مبارزه آماده می‌شوند. کارکنان بخش درمان یکی از بخش‌های مهم در جنبش کارگری جهان هستند و هم‌اکنون بیشترین فشار بحران کرونا بر این زحمتکشان وارد می‌آید.

اعلامیهٔ‌ کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ ایران برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران، و دورنمای مبارزه با دیکتاتوری حاکم

بحران فزاینده اقتصادی و سیاسی رژیم ولایت فقیه، تشدید فقر و محرومیت مردم و زحمتکشان، متوقف شدن فعالیت بسیاری از مراکز تولیدی و ورشکستگی آن‌ها، افزایش شتابان نرخ بیکاری، فساد فراگیر در همه سطح‌های حکومتی، سنگین‌تر شدن جو فشار و خفقان بر زندگی اجتماعی توده‌های جان به‌لب رسیده، در مجموع، وضعیتی بسیار دشوار در کشور به‌وجود آورده است.

بشنوید

فقط در جمهوری اسلامی چنین فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد!

یک سال است که ساکنان روستای "ابوالفضل"  از توابع شهرستان اهواز با ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر خانه‌هایشان روبرویند. اکنون ۳۰۰ خانوار با بیش از ۳۰  سال سکونت در این روستا برای تخلیه خانه‌های خود و ترک روستا زیر شدیدترین فشارهای نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

دُور نوین جنبش اعتراضی طبقهٔ کارگر و وظایف ما

اعتصاب‌های گسترده در مناطق نفتی جنوب کشور و برخی پالایشگاه‌های نفت، گاز و مجتمع‌های پتروشیمی، هم‌زمان با ادامه اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و مبارزه کارگران هپکو در هفته‌های اخیر اوج‌گیری نارضایتی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از اوضاع موجود و سیاست‌های ضدملی حکومت جمهوری اسلامی را به‌نمایش گذاشت. این اعتصاب‌ها گرچه در ادامه کارزار مخالفت نفتگران با حضور دلال‌های نیروی کار در روابط کار سازمان‌دهی شد، اما صرفاً به نقش سوداگرانه شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار مربوط نبوده ‌است.

مبارزۀ اثرگذار نفتگران: حذف دلال‌های نیروی کار و تأمین امنیت شغلی کارگران

هم‌زمان با ادامه اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده و خواست لغو خصوصی‌سازی این مجتمع و آغاز دُور نوین اعتراض‌های کارگران هپکو، روز ۱۱ مردادماه برخاستن موجی تازه از اعتصاب‌ها به‌منظور تأمین امنیت شغلی، افزایش مزد و حذف دلالان نیروی کار در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشور را شاهد بودیم.

Top