حزب توده ایران

کتاب تحقیقی و کارشناسانۀ «در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار» منتشر شد!

کتاب ”در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار“ کار ارزشمندی است که در پی تحقیقات گستردۀ میدانی در زمینه حقوق کار در ایران تهیه شده است. کتاب شامل ۹ گفتار است که به ترتیب عبارتند از:

گفتار نخست: آزادی‌ها، و حقوق بنیادین سندیکایی کارگریِ؛

 گفتار دوم: مزد و تضمین مزد؛

همبستگی بین‌المللی با جنبش حق‌طلبانهٔ کارگران و مردم ایران

¨ بیانیهٔ ”کنفدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال”؛ 

¨ بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری از نقاط مختلف جهان در نامه‌ای به  علی خامنه‌ای، خواهان توقف سرکوب کارگران و معلمان و آزادی فوری علی نجاتی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه و سپیده قلیان از فعالان مدنی شدند.

¨ مورنینگ استار: معترضان خواهان تغییر در ایران هستند

تأملی بر نقش پرستاران در خدمات درمانی کشور ونگاهی به مشکلات آنان

نقش حیاتی قشر فداکار و زحمت‌کش پرستاران در خدمت به درمان بیماران، انکارناپذیر است. در همه مرکزهای درمانی و بهداشتی کشور اعم از درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و جز این‌ها، حضور پررنگ و مؤثر پرستاران چشمگیر است و این خود نشان‌دهندۀ آن است که عمده زحمت مداوای بیماران بر دوش پرستاران است.

رهبران تشکل‌های زرد حکومتی سیاست شناورسازی و آزادسازی مزد را هدایت می‌کنند

درحالی‌که مبارزات کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز و فرهنگیان کشور نوید فصل نویی از پیکار را در افق سیاسی میهن ما به‌تصویر می‌کشند، تشکل‌های زرد و زرد حکومتی به‌مثابه اهرمی در دست حاکمیت درصدد به‌انحراف کشاندن اعتراضات رو به گسترش کارگری و سر آخر مهار  آن هستند. سخنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه امسال افزایش حقوق نخواهیم  داشت نه‌تنها  آب پاکی بود بر دست‌های همه مبلغان دروغین فعالیت صنفی در تشکل‌های زرد حکومتی، بلکه افشاگر سیمای فریبکار رهبران این‌گونه تشکل‌ها و رسوایی بیش از پیش آنان بود.

کارگران نانوا و وضع معیشت آنان: تیغِ آزادسازی قیمت‌ها، بر گلوی کارگران نانوا

بهره‌کشی از کارگران نانوا در رژیم ولایی ماهیت واقعی رژیم را به‌طور آشکارتری نشان می‌دهد. بنا بر مصوبهٔ خروج کارگاه‌های  تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار، کارگران نانوا در سراسر کشور از پوشش حقوقی قانون کار و مزایای آن خارج‌اند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین، حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار یا دیگر مزایایی مانند حق بیمه، اولاد، مسکن و جز این‌ها را دریافت نمی‌کنند.

کارگران، فرهنگیان و فعالان صنفی در بند را آزاد کنید!

بر اساس گفته‌های وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، دادگاه انقلاب اسلامی پرونده بیش از ده تن از کارگرانی که در جریان اعتصاب مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده و اکنون به‌قید وثیقه آزاد هستند را تحت بررسی دارد و این پرونده‌ها مختومه اعلام نشده‌اند. همچنین وضعیت اسماعیل بخشی و علی نجاتی مشخص نیست و وکیل مدافع آنان از امکان دسترسی به موکلان خود محروم است.

مبارزهٔ جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان بر ضد خصوصی‌سازی

وقتی همه‌چیز به بخش خصوصی واگذار شد، ما از همه‌چیز محروم خواهیم گشت!

اتحادیهٔ بین‌المللی سندیکاهای کارگران بخش خدمات عمومی و سندیکاهای وابسته، هفتهٔ بین‌المللی مبارزه با خصوصی‌سازی‌ها را برگزار کردند

فریاد حق طلبانهٔ زحمتکشان خاموش نمی‌شود!

پیش به سوی ارتقا سطح همبستگی و پیوند اعتراض‌های مردمی به یکدیگر به هدف گسترش مبارزه علیه استبداد مذهبی

همانگونه که انتظار می‌رفت مبارزهٔ دلیرانهٔ کارگران پولاد اهواز و نیشکر هفت تپه ادامه یافته است. رژیم ولایت فقیه از برآورده ساختن خواسته‌های اصلی کارگران و زحمتکشان ناتوان است و علی‌رغم وعده‌های متعدد، پیگرد، تهدید و سرکوب نتوانسته و نمی‌تواند صدای رسای حق طلبانهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما را خاموش سازد.

کارگران تسلیم ترفندها و فشارهای رژیم دیکتاتوری نمی شوند! مبارزه ادامه دارد!

گزارش‌های متناقض متعددی توسط رسانه‌های داخلی مبنی بر«پایان» اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه انتشار یافته است. اما در همین حال کارگران پولاد اهواز در بیست و چهارمین روز اعتراض خود، بار دیگر در صفوفی متشکل در خیابان‌های شهر اهواز راهپیمایی کردند.

به پیگرد، شکنجه و سرکوب مبارزان سندیکایی پایان دهید! با اتحاد و همبستگی در راه تحقق خواسته‌های کارگران مبارزه کنیم

اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد و به موازات آن تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای پایان دادن به آن شدّت گرفته است. اعمال فشار و تهدید کارگران و نمایندگان مجمع کارگری برای اعلام رسمی خاتمهٔ اعتصاب در حالی صورت می‌گیرد که هنوز از وضعیت اسماعیل بخشی و دیگر نمایندگان در بند کارگران نیشکر هفت تپه اطلاع دقیقی در دست نیست. برخی گزارش‌های نگران کننده در خصوص کاربرد شکنجه علیه اسماعیل بخشی انتشار یافته است.

Top