حزب توده ایران

تأملی بر اجرای برنامهٔ مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی

آزادسازیِ اقتصاد- در قالب خصوصی‌سازی منابع ملی و کارخانه‌های تولیدی کشورمان- و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، در نزدیک به سه دههٔ اخیر، عواقب ویرانگری در تمام عرصه‌های زندگی زحمتکشان کشورمان داشته است. خصوصی‌سازی- به‌خصوص در حاکمیت رژیمی مانند رژیم به‌غایت فاسد ولایت فقیه در کشور ما- در مرحلهٔ اول به‌مفهوم غارت منابع ملی کشور از سوی کلان‌سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی، وابستگان رژیم و آقازاده‌ها، و در مرحلهٔ بعدی آن از سوی انحصارهای فراملی و امپریالیستی است.                                                                                 

جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان و مبارزه در راه صلح جهانی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، از نخستین روزهای تأسیس موضع‌گیری‌هایی روشن و شفاف بر ضد تولید و اشاعهٔ جنگ‌افزارهای هسته‌ای داشته و دارد و در تمامی کنگره‌هایش، به نابودی جنگ‌افزارهای هسته‌ای در تمامی کشورها رأی داده است. امروزه تنها ما نیستیم که از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران (برجام) نگرانیم.

نگاهی به کنگرهٔ کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری آلمان (د. گ. ب)- کارگران "آشتی" طبقاتی در جنبش سندیکایی را محکوم می‌کنند

از روز ۱۳ تا ۱۷ ماه مه ۲۰۱۸ (۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) بیست‌ویکمین کنگره رسمی کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری آلمان در شهر برلین برگزار شد. این  اتحادیه از هشت سندیکای بزرگ تشکیل شده است و ۴۰۰ نفر به‌نمایندگی از طرف تقریباً شش میلیون اعضای این سندیکاها به این کنگره که درواقع مجلس کارگران است، راه یافته‌اند.

حزب تودۀ ایران یورش نیروهای امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را شدیداً محکوم می کند!

کارگر زندانی آزاد باید گردد !

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

بر پایه گزارش های انتشار یافته طی شب گذشته و صبح امروز  نیروهای انتظامی وامنیتی  با یورش به  کارگران اعتصابی گروه  ملی صنعتی فولاد اهواز ده ها کارگر را بازداشت  و روانه زندان کردند. تاکنون خبر دستگیری بیش از ۶۰ تن از کارگران تایید شده است.  واحد های انتظامی وامنیتی پس از انتشار فراخوان تجمع اعتراضی در فلکه کیان پارس شهر اهواز٬ به کارگران یورش برده و  ضمن ضرب و شتم آنان ده ها تن را بازداشت کردند.

مبارزه بر ضد قراردادهای موقت و ضرورت سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان

احیای حقوق سندیکایی و مطالبهٔ امنیت شغلی

در حدود نه ماه اخیر و به‌خصوص بعد از اعتراضات گستردهٔ مردمی در دی‌ماه ۹۶، مبارزات زحمتکشان علاوه بر خواست‌های مبرم‌شان برای دستیابی به دستمزدها و حق بیمه‌های پرداخت نشده، سیاست‌های رژیم را در راستای خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی کشورمان، یورش رژیم به امنیت شغلی و حقوق زحمتکشان در مبارزه‌شان برای تشکیل تشکل‌های مستقل، دستبرد کارگزاران رژیم به صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی زحمتکشان، استفادهٔ کارگزاران رژیم از سوداگران نیروی کار به‌منظور بهره‌کشی بیشتر از کارگران، و سیاست‌های رژیم در جهت مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار را نیز زیر ضربه گرفته است.

جنبش کارگری و سندیکایی: چالش‌ها، وظایف، و اولویت‌ها

سیر رو به گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما، در روزها و هفته‌های گذشته، بی‌وقفه ادامه یافت و علاوه بر ده‌ها اعتصاب، گردهمایی و تحصن در کارگاه‌ها و کارخانه‌های سراسر کشور، اعتراض در برخی از مهم‌ترین واحدهای صنعتی– تولیدی که شمار قابل‌توجه‌ای از کارگران صنعتی و فنی در آن‌ها به‌کار اشتغال دارند، دامنه‌ٔ ژرف‌تری به‌خود گرفته است.

مخالفت فرهنگیان با خصوصی‌سازی آموزش، و یورش رژیم به تشکل‌های صنفی آنان! آموزگاران و فرهنگیان دربند را آزاد کنید!

با خصوصی‌سازی آموزش و اجرای سیاست‌های ویرانگر به‌منظور مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصاد، معلمان- مانند دیگر زحمتکشان کشورمان- به‌لحاظ معیشت و امنیت شغلی در وضعیتی فاجعه‌بار به‌سر می‌برند و آموزگاران بازنشسته نیز درنتیجهٔ چپاول صندوق بازنشستگی آنان از سوی کارگزاران رژیم، در وضع معیشتی‌ای اسف‌بار زندگی می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به‌مناسبت هفتهٔ معلم، بیانیه‌یی منتشر کرد و طی آن به تجمعات اعتراضی در سراسر کشور فراخوان داد.

بیکاری میلیونی زحمتکشان، پیامد آزادسازی اقتصاد

پایمال شدن امنیت شغلی و نادیده انگاشتن حقوق سندیکایی کارگران از پیامدهای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است. یکی از پیامدهای ویرانگر آزادسازی اقتصاد، یا به‌عبارتی دیگر چپاول اموال ملی زیر نام خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار به‌هدف کسب حداکثری سود، بیکاری میلیونی زحمتکشان است. روز ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲، وزیر کار دولت یازدهم روحانی، علی ربیعی "حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ اشتغال موجود" را "جزو برنامه‌های صد روز" اول خود اعلام کرد.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها

مبارزهٔ کارگران معدن آفریقای جنوبی در راه تأمین امنیت شغلی:

جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان در کنار مردم فلسطین استوار ایستاده است! به قتل‌عام پایان بدهید! 

خواستِ کارگران صنعت ساختمان‌سازی آلمان: افزایش دستمزدها و رفع تبعیض مزدی -  شکست مذاکرات بر سر افزایش دستمزدها در صنعت ساختمان‌سازی آلمان

توده ای ها در مراسم اول ماه مه، ‌روز جهانی کارگر

گزارش اول ماه مه در برلین

امسال هم طبق روال هرساله، راهپیمایی سالگرد اول ماه مه، روز جهانی کارگر، از ایستگاه "هاکشر مارکت" شروع شد. احزاب، سندیکاها و تشکل‌های مختلف، با حمل پلاکاردهایی که خواست‌های بی‌درنگ زحمتکشان و همچنین شعارهایی در افشای سیاست‌های دولت آلمان بر آن‌ها نوشته بود در این راهپیمایی شرکت و صدای اعتراض خود را به‌نمایش گذاشتند. موج جمعیت شرکت‌کننده در راهپیمایی که جوان، پیر، زن و مرد از همه ملیت‌ها و کشورها را در بر داشت با سرودهای منادی همبستگی و انترناسیونالیسم پرولتری همراه بود. موج غلتان جمعیت در صف‌هایی به‌هم‌پیوسته گویی تجسم زنده و پرشور شعار آموزگار اندیشمند طبقه کارگر جهان کارل مارکس بود که صلا درداده بود: "پرولتاریای جهان متحد شوید!"

Top