حزب توده ایران

حزب توده ایران محاکمه فعالان کارگری و رسانه ای را بشدت محکوم می کند!

پس از گذشت ماه ها از دستگیری شماری از فعالان سندیکایی و تعدادی از فعالان عرصه رسانه ای، دستگاه قضایی بیدادگر رژیم ولایت فقیه روز شنبه ۱۲ مرداد ماه اولین جلسه دادگاه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد به عنوان متهمان پرونده هفت تپه امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار کرد.

چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های رژیم ولایت فقیه برخاست؟!

با ادامه پیدا کردن اجرای برنامه‌های ضد مردمی‌ای مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، و هم‌زمان با آن، گسترش یافتن دایرهٔ تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم آمریکا، بحران اقتصادی بیش‌ازپیش زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

علت بی‌پاسخ ماندن خواست‌های فرهنگیان چیست؟

آزادی فعالان صنفی از بند و زندان رژیم و توقف خصوصی‌سازی، دو خواست مهم مبارزان جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، و همچنین معلمان مبارز کشورمان در دو سال اخیر بوده‌اند. رژیم در مقابل این خواست‌ها و پاسخ به آن‌ها همواره سیاست اعمال فشار و سرکوب را به‌کار برده است. بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات فرهنگیان و بازداشت و اخراج فعالان صنفی معلمان نمونه‌ای روشن رفتار رژیم ولایت فقیه در برخورد با خواست‌های مردمی است.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، و جایگاه سازمان بین‌المللی کار

سازمان جهانی کار صدساله‌ شد. به‌همین مناسبت نشست‌های سالیانه این نهاد در ژنو با حضور اعضا با مباحثی پیرامون مسائل روز سندیکایی، جایگاه سازمان جهانی کار، و جز این‌ها، برگزار شد. نقش و نفوذ دولت‌ها طی سه دهه اخیر در این نهاد بین‌المللی افزایشی جدی یافته و این امر به ‌جایگاه و عملکرد سازمان بین‌المللی کار در دفاع از حقوق کارگران و حفاظت از حقوق بنیادین کار آسیب وارد آورده ‌است.

سیاست های مخرب رژیم و گسترش پدیدهٔ دستمزدهای معوقه

با فساد گسترده در تمام دستگاه حاکمه و اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ظالمانه در سه دههٔ اخیر، کارگران و زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، و جز اینان، به‌طور یکسان و خشن استثمار می‌شوند. در حالی‌که تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیسم آمریکا در بیش از یک سال اخیر گسترش یافته‌اند، هم‌زمان با آن، کاهش لگام گسیخته ارزش پول ملی، تقسیم منابع ارزی موجود بین پایگاه طبقاتی رژیم فاسد ولایی و خروج سرمایه از کشور به‌وسیلهٔ وابستگان رژیم، بر امر تولید در کشور و همچنین بر معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان اثرهایی ویرانگر گذاشته است.

 مشکل مسکن و دشواری‌های فراروی زحمتکشان جامعه

در میهن ما ایران مشکل  تأمین مسکن خصوصاً برای کارگران و زحمتکشان کشور با عملکرد رژیم‌های سرمایه‌داری از آن جمله در رژیم "فقاهتی"، حادتر و عمیق‌تر شد. به‌علت دست نیافتن خیل کثیری از جمعیت کشورمان به مسکن، این مشکل به معضل‌های چاره ناپذیر دیگر فراروی زحمتکشان جامعه قرار گرفته است.

پیرامون مهاجرت روستائیان

بیشتر افراد زحمتکش به‌علت وخامت اوضاع معیشتی و دشواری وتلخکامی‌های زندگی‌شان به‌ناچار روستای محل کار و سکونت خود را ترک کرده و راهی شهرها می‌شوند. مهاجرت اجباری به‌ویژه از روستاهای کشورمان افزایش یافته است. به‌همین علت بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند. بنا به‌اذعان آقای محمد درویش، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، از سال ۱۳۳۵ تا امروز طبق آمارهایی که معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری ارائه داده است، حدود چهل هزار روستا از سکنه خالی شده‌اند  [روزنامه آرمان، ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸].

نکاتی پیرامون اهمیت مبارزهٔ سازمان‌یافته و ضرورت احیای حقوق سندیکایی

طی هفته‌های اخیر در سایه تنش‌های بسیار خطرناک در منطقه و به‌موازات ژرفش بحران اقتصادی و تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا، نهادهای گوناگون رژیم ولایت ‌فقیه، به‌ویژه دولت و مجلس، از برنامه‌های متعددی به‌منظور گذر از مرحله کنونی و برون‌رفت از بحران رونمایی کرده‌اند.

نگاهی به مطالبه‌های کارگران صنعت نفت

اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی با خلق لایه‌هایی مختلف از سوداگران "دلال" بر اساس ترفندی با نام‌های "چابک‌سازی" یا "کوچک‌سازی" دولت و درواقع توزیع رانت از طریق به‌اصطلاح "برون‌سپاری وظایف دولت" و "خصوصی‌سازی" در تمام عرصه‌های اقتصاد، علاوه بر گسترش پایگاه فاسد طبقاتی وابسته به سیستم اقتصادی رژیم ولایی، برای تفرقه‌افکنی بین کارگران و تهدید مداوم امنیت شغلی آنان نیز به‌کار گرفته می‌شوند.

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان کشور

گروهی از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی، سرکوب و کاهش درآمدهای خود با فراخوان تعدادی از تشکل‌ها روز ۲۸ خردادماه در مقابل مجلس گردهم آمدند و یک‌صدا خواستار تحقق مطالبه‌های به‌حق‌شان گردیدند. با وجود افزایش نرخ تورم و سیر صعودی قیمت کالاها و خدمات همگانی، میزان مزد و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با نرخ تورم انطباق پیدا نکرده و دولت و مجلس مانع از افزایش عادلانه و واقعی مزد و درآمد زحمتکشان بوده و هستند.

Top