حزب توده ایران

راهبرد اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، و سیاست وزیر جدید کار

ازهم‌اکنون برای پذیرشِ حق برپایی سندیکاها برپایه هویت طبقاتی و استقلال عمل آن‌ها آماده‌ شد، از تمام روزنه‌ها بهره‌ گرفت، و در مسیرِ تقویت جنبش سندیکایی هوشیارانه باید مبارزه‌ کرد.

برنامه‌های اقتصادی دولت جدید و منافع طبقه‌ کارگر

پس از مراسمِ سوگند خوردن(تحلیف) و درپیِ نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی، ‌سیاست‌های دولت‌ جدید در مورد مسئله‌های کارگری را با وضوح بیشتری می‌توان دید. به‌ویژه آنکه معرفی علی ربیعی برای پست وزارت کار، با نظر داشت این نکته که او در مورد مسئله‌های کارگری سیاست معینی را دنبال می‌کند، از هم‌اکنون پرسش‌های بسیاری را برای فعالان جنبش کارگری مطرح ‌ساخته ‌است.

فراخوان اتحادیه های کارگری جهان به رئیس‌جمهوری جدید ایران: به سرکوب سندیکاها در ایران پایان دهید!

ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که با آزاد کردنِ فوری و بی‌قید و شرط همه آنانی که به علّت فعالیت سندیکایی زندانی شده‌اند، با رفعِ اتهام از آنانی که هم‌اکنون به دلیل‌هایی مشابه در انتظار محاکمه‌اند، و با پایان دادن به دیگر اقدام‌های سرکوبگرانه‌یی که هدف‌شان ضعیف کردن سندیکاها و به‌کنار راندن اعضای آن‌هاست، به سرکوب فعّالان سندیکایی پایان دهند.

تقویتِ تولید، تضمینِ امنیت شغلی، و افزایشِ دستمزدها: وعده‌هایِ دولت یازدهم، و خواست‌های زحمتکشان

کارگران، پایان یافتنِ روابط دلالی و اقتصاد انگلی و غیرمولد را خواستارند، و این مناسبات را در نقطه مقابل منافع خود می‌دانند. به‌علاوه، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به تجربه دریافته‌اند که، بدون مبارزه‌یی متحد و مداوم، به مطالبه‌های‌شان از جمله حقِ برپاییِ سندیکا در حکم بخشی از آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک، دست نخواهند یافت.

وظیفه و آماجِ‌ های بی‌درنگ جنبشِ کارگری - سندیکایی، در مرحله کنونی

اکنون درآستانه تشکیل دولت جدید به‌ریاست حسن روحانی قرارداریم. جنبش کارگری- سندیکایی می‌باید با تقویت صف‌های خود، ضمن استفاده مدبرانه و هوشیارانه از روزنه‌ها، شکاف‌ها، و امکان‌های موجود، اعتراض‌های پراکنده کنونی را سازمان دهند و در قامت نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار و متکی‌به‌خود، در رویارویی‌های صحنه سیاسی و اجتماعی کشور حضور یابد.

کاهشِ تولید در بخش کشاورزی: دهقانان فقیرتر می‌شوند!

نارضایتی گسترده دهقانان سراسر کشور از سیاست واردات محصولات کشاورزی از خارج، در ماه‌های اخیر به شکل‌های گوناگون بروز یافته‌ است.

زحمتکشان، مبارزه برای امنیتِ شغلی، و حقِ برپاییِ سندیکا

مبارزه با سیاست‌های ضدکارگری در قالب احیایِ حقوقِ سندیکایی، اتحادِ عملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود و محکم کردنِ رابطه با مبارزه گردان‌های اجتماعی جنبش مردمی، اولویتی انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید.

بحران در صنایع خودروسازی، حاصلِ سیاست های ضد ملی است

اخیرا دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را به تصویب رسانید که بر اساس آن‌ها، افراد و شرکت‌هایی که به فروش، تامین یا انتقال کالاهای مهم، یا خدمات مورد استفاده در بخش صنعت خودرویِ ایران اقدام می کنند، تحریم خواهند شد.

راهبردِ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، شکافِ طبقاتی، و گسترشِ فقر

مجلس شورای اسلامی، همزمان با کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، سرانجام پس از مدتی بحث و نزاع، بودجه سال کنونی- ۱۳۹۲ خورشیدی- را تصویب کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات زحمتکشان، و وظیفه جنبشِ کارگری

در هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک‌ شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و پس از ردِ صلاحیت رفسنجانی و مشایی، تلاش‌های هدفمند جناح‌های حکومتی برای اثرگذاری برفضای محیط‌های کارگری و کنترل حساب‌شده آن، به‌شکلی چشمگیر افزایش یافته ‌است.

Top