حزب توده ایران

سازمان تامین اجتماعی: جدالِ واپس‌گرایان برسر غارتِ ثمره دست‌رنجِ زحمتکشان کشورمان

* در اوضاع حساس کنونی، و در رویارویی با سیاست‌های رژیم مانند اصلاحِ ”قانون تأمین اجتماعی“ و ”قانون کار“، وظیفه نخستِ جنبش سندیکایی زحمتکشان دوری‌جُستن از تفرقه و پراکندگی و حرکت آگاهانه به‌ سمت تقویت صف‌های جنبش و بالا بردنِ سطح سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری است.

مسئله زمین، زندگیِ دهقانان، و برنامه اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه

سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در بخش کشاورزی فاجعه آفریده‌ است. دهقانان میهن ما در چنگال فقر و عقب‌ماندگی گرفتارند. بیش از سه‌دهه پس از انقلاب بهمن، معضل زمین همچنان گلوی روستاییان کشور را می‌فشارد.

همبستگی بین المللی با مبارزه کارگران ایران

رفیق ”رابرت گریفیث“، دبیر کل حزب کمونیست انگلستان، در نامه‌یی به تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۳[۱۶ دی‌ماه] به مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض شدید خود را به عدم تأمین امکان معالجه برای رضا شهابی اعلام داشت.

کارگرانِ ”مجتمع پتروشیمی“، و وعده‌های عملی نشده!

مبارزه کارگران صنعت پتروشیمی کشور، درچندسال اخیر، پردامنه شده است، و اعتصاب‌هایی نظیر اعتصاب کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز”، در استان آذربایجان شرقی، و کارخانه‌های‌ “پتروشیمی” بندرماهشهر و بندرامام[بندرشاپور] در استان خوزستان، درحد معینی به بالا بردنِ سطح پیکارجویی جنبش کارگری- سندیکایی موجود یاری رسانده‌اند.

در اعتراض به اعمال ضد انسانی مأموران رژیم و برای نجات جان رضا شهابی

حزب توده ایران همگام با همه نیروهای آزادی خواه ایران و جهان، ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی مزدوران رژیم ولایت فقیه، بر ضد فعالان کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی است.
باید تلاش های مشترک برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و اجتماعی را دو چندان کرد.

زحمتکشان برضدِ اصلاحِ ”قانون کار“: مبارزه سازمان‌یافته جنبشِ سندیکایی زحمتکشان در رویارویی با اصلاحِ ”قانون کار“!

مخالفت با اصلاح “قانون کار”، که اکنون در حکم طرح به مجلس ارایه شده است، در جامعه و بین توده‌های کارگر، در سطح کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک، دامنه گسترده‌ای دارد، از این‌ روی، این امکان که بتوان اعتراضی سراسری و موثر را سازمان‌دهی کرد و در خلال آن به تقویت و مستحکم کردن صف‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان یاری رساند، امری دور از واقعیت نیست!

تغییر قانونِ ”سازمان تأمین اجتماعی“: بستر سازی برای غارتِ بیشتر زحمتکشان

خبر و گزارش‌های منتشر شده، در طول یکی دو هفته گذشته، از تهاجم به منبع‌ها و منافع کارگران در “سازمان تامین اجتماعی” حکایت می‌کند، منبع‌ها و منافعی که به خود کارگران و زحمتکشان میهن تعلق دارد، و حاصل دسترنج سالیان کار و زحمت آنان بوده است. این تهاجم به شکل و شمایلی جدید، اما نه چندان ناآشنا، آغاز گردیده است که نگرانی‌های جدی‌ای را در بین زحمتکشان میهن به وجود خواهد آورد.

آماج‌های جنبش سندیکایی کارگران در مرحله کنونی

نارضایتی گسترده کارگران و زحمتکشان میهن ما از وضع موجود و تنگناهای معیشتی و فضای پلیسی حاکم بر واحدها و کارخانه‌های کشور، دورنوینی از اعتراض‌های کارگری را سبب گردیده‌است.

بحران در صنعت‌های کلیدی: چالش‌های رویارویِ جنبشِ کارگری

روندِ بیکاری، اخراج، و حقوق‌های عقب‌افتاده از جمله موضوع‌هایی‌اند که ما در طول یکی دو دهه گذشته به تناوب در رابطه با کارگران و زحمتکشان شنیده و خوانده‌ایم. به دنبال اجرای تحریم‌های اقتصادی و شدید شدن هر چه بیشتر آن‌ها در طول یکی دو ماه گذشته از سوی آمریکا و “اتحادیه اروپا”، این روندها نیز سرعت بیشتری گرفته‌اند، و زندگی میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن‌مان را به لبه یا به به درون ورطه فروپاشی کشانده است.

تحول‌های کنونی در صحنه سیاسیِ کشور: ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، و وظیفه بی‌درنگِ جنبش کارگری

بحران همه‌جانبه‌ای که رژیم ولایت‌ فقیه درعرصه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو گردیده‌ است، به‌ویژه اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، به کشمکش و نزاع بینِ جناح‌های حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای بخشیده‌است. فشار تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی منبع‌های اصلی تامین درآمدِ ارزی کشور را کاهش داده است، و بر مناسبات و روابط میان جناح‌ها، به‌خصوص جناح‌بندی‌های ارتجاع حاکم، تاثیری مستقیم نهاده‌ است.

Top