حزب توده ایران

معضل کودکان کار، و ادامه سیاست انکار آن

مناسبت روز جهانی کارگر باعث گردید که مشکل‌ها و معضل‌های کارگران، مزد بگیران، و دیگر زحمتکشان میهن، با توجهی بسیار بیش از سال های گذشته بررسی شود، که در این صورت، می‌تواند در بهبود شرایط این قشر میلیونی تاثیری مثبت بر جای گذارد. در این زمینه خبرها و گزارش‌های متعددی منتشر شد که نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران نیز در آن‌ها گنجانده شده بود.

پیام اول ماه مه حزب‌های کمونیست جهان به طبقه کارگر ایران

در آستانه جشن‌های روز جهانی کارگر، 33 حزب کمونیست کارگری جهان در یک پیام مشترک بی سابقه همبستگی خود را با طبقه کارگر و زحمتکشان ایران اعلام کردند. در این بیانیه بسیار پر اهمیت، حزب‌های پرقدرت جنبش کمونیستی از 5 قاره جهان، به موازات شادباش به کارگران ایران، با صراحت برای مبارزه آنان "در راه تأمین زندگی و شرایط کاری شایسته، و کسب حقوق جهان‌شمول خود، از جمله حق تجمع و تشکل آزادانه و آزادی بیان، آرزوی موفقیت" کردند.

مشکلات کارگران و زحمتکشان

حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران
زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند!
رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران
لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است!

پیگرد و بازداشت فعالان سندیکایی، محکوم است! کارگران زندانی را آزاد کنید!

با شدت یافتن وخامت اوضاع اقتصادی کشور و گسترش جنبش اعتراضی کارگران، ارگان های امنیتی هماهنگ با دادگاه های انقلاب اسلامی، اعمال فشار، پیگرد، و بازداشت فعالان جنبش کارگری را افزایش داده اند.

برنامه آزاد سازی اقتصادی، و میزان حداقل دستمزدها

در قالب برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین نمی شود، بلکه قدرت خرید وسطح دستمزدها نیز کاهش می یابد. مبارزه برای افزایش عادلانه دستمزدها جدای از مخالفت و مقابله با برنامه هدفمند سازی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- نبوده و نیست.

مصوبه شورای عالی کار در تقابل با منافع کارگران قراردارد

افزایش 18 درصدی حداقل دستمزدها تحمیل فقر به کارگران است
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با توجه به سال دشواری که کارگران و زحمتکشان پیش روی دارند، مهمترین وظیفه جنبش کارگری-سندیکایی کشور را آگاهی رسانی، افشاگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران علیه سیاست های کارگر ستیزانه ارتجاع حاکم ارزیابی می کند. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند مستقیم با پیکار علیه برنامه های ضد مردمی نظیر هدفمندی یارانه ها قرار دارد.

سیاست های ضدِ مردمی: ادامه اضمحلالِ کشاورزی میهن


اصولا هر نوع سیاست اقتصادی‌یی از جمله در بخش کشاورزی به صورتی تنظیم می گردد که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند. و درست به دلیل همین بینش ها که در آن وضعیت زحمتکشان به هیچ انگاشته می شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فلاکت هزاران خانواده ای هستیم که در ارتباط با این سیاست ها قربانی می شوند.

تغییرهای انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحِ قانون کار، و چندوچونیِ تعیین دستمزدها: برنامه‌هایی به ضدِ منافع کارگران و زحمتکشان!


طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است!

Top