حزب توده ایران

تلاش به منظور عملی کردن خواسته هاى کارگران، و ضرورت در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرا

باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگرى و خواسته هاى صنفى و سیاسى کارگران، زمینه هاى حضور نیرومند جنبش مردمى را براى ایجاد تغییرات بنیادى به نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته هاى بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداىِ نامعلومِ فرود رژیم ولایت فقیه واگذاشت.

هدفمندسازی یارانه ها، امنیت شغلی و دستمزد زحمتکشان

هرگونه تعیین حداقل دستمزد بدون رعایت این نکات و خواست های به حق کارگران غیر قابل پذیرش بوده و ادامه زندگی در زیر سایه سنگین فقر قلمداد می شود!

نقش تعیین کننده جنبش کارگری، و چالش های پیش رو

حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است.

کارگران میهن در تدارک مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد!

نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد.

کارگران و زحمتکشان و پیامدهای آزاد سازی اقتصادی


اعلام همزمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قانون کار، موضوع پر اهمیتِ چگونگی تامین حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به بحث روز بدل کرده است.
Top