حزب توده ایران

وزیر کار چه می گوید و کارگران چه می خواهند؟

مصاحبه اخیر وزیر کار دولت احمدی نژاد پیرامون ضرورت اصلاح قانون کار درجمهوری اسلامی و انتشار گسترده آن در رسانه های همگانی، ماهیت و علت پافشاری مرتجعان حاکم درخصوص تغییر در قانون کار را نمایان ساخت.

قراردادهای استخدامی و منافع مزد بگیران کشور

انتشار گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات کشور در خصوص وضعیت حقوق و دستمزد و پرداخت های رفاهی کارکنان دوایر و سازمان های مختلف دولتی و تبعیض و حق کشی آشکار در این زمینه بازتاب گسترده ای در میان مجموعه مزد بگیران میهن ما داشت.

برنامه گسترده برای خصوصی سازی

در میان مجموعه رخ دادهای پر شتاب و با اهمیت میهن ما، موضوع برنامه های اقتصادی و به ویژه سیاست خصوصی سازی، که دولت احمدی نژاد بر خلاف شعارهای عوام فریبانه با پیگیری در حال تهیه و تدوین و اجرای آن است، یک امر کلیدی و فوق العاده مهم تلقی می گردد.

ضرورت تشکل های مستقل صنفی برای تامین امنیت شغلی زحمتکشان

در هفته های گذشته به موازات ارایه پیش نویس دوم اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی، و بحث های جدی در باره تاثیر مخرب آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ارتجاع حاکم با مانورهایی فریب کارانه همچون واگذاری سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی به صورت تدریجی به کارگران کوشید مانع از گسترش موج جنبش اعتراضی بر ضد اصلاح قانون کار شود.

پیش نویس دوم اصلاح قانون کار:نابودی حقوق زحمتکشان

حق تجمع وتحصن نداریم چون انگ سیاسی به ما می زنند، فریاد ما را هیچ کس نمی شنود، هیچ کس مشکلات ما را حل نمی کند چون مثل برخی اقشار ده ها نماینده در مجلس و محافل مهم نداریم.
از نامه یک کارگر به رییس مجلس

جنبش سندیکایی کارگران دربرابر آزمونی دشوار!

* خاموشی رییس اتاق بازرگانی ایران: مسئله تامین پول برای اجرای پروژه ها نیست، بلکه باید مشکلات مربوط به تنظیم بازار کار [بخوان قانون کار] را بر طرف کنیم، بازار سرمایه گذاری خارجی به سوی ایران بازاست.
**یک کارگر: در فقر زندگی می کنیم و می خواهند ما را به قعر فقر و فلاکت بکشانند، آیا این است مفهوم عدالت ومهرورزی، به کجا پناه ببریم!؟

واگذاری سهام به قشرهای کم درآمد: از ادعا تا واقعیت

یکی از مهمترین برنامه های دولت احمدی نژاد که، بحث های فراوانی را در میان محافل درون و پیرامون حاکمیت برانگیخته، موضوع واگذاری سهام عدالت به توده های محروم جامعه است.

بازداشت فعالان سندیکایی، بخشی از توطئه ارتجاع بر ضد زحمتکشان

صبح روز یکشنبه 28 آبان ماه، ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه، بار دیگر منصوراصانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را بازداشت و روانه زندان ساختند. این فعال شناخته شده سندیکایی پیش از این به مدت هشت ماه در اسارت رژیم

ایجاد فرصت شغلی یا گسترش بیکاری

وزیر کار دولت ارتجاع، محمد جهرمی، در ادامه سیاست های ضد کارگری خود، دست به یک رشته اقدامات توام با تبلیغات عوام فریبانه در سطح وسیع زده است، از جمله در ماه های اخیر به موازات اجرای برنامه هایی که به رواج بیکاری و انعقاد قرار دادهای موقت منجر گردیده، سخن از ایجاد فرصت های شغلی و تقویت پایه های تولیدی به میان آورده است.
Top