حزب توده ایران

سخنی درباره هویت و استقلال عمل طبقاتی جنبش سندیکایی زحمتکشان و پیوند آن با مبارزۀ ضددیکتاتوری

موضوع چگونگی فعالیت و کارایی تشکل‌های زرد حکومتی و لزوم تغییر نگرش وزارت کار به مسئلهٔ سازمان‌های صنفی کارگری از مهم‌ترین بحث‌های چند هفتهٔ اخیر بوده است. این مباحث در بطن رویدادهای بغرنج و حساس میهن ما جریان دارد و از‌آن‌روی دارای اهمیت است که با انزوای تشکل‌های زرد حکومتی و رشد آگاهی توده‌های کارگر ارتباط مستقیم داشته و به‌همین دلیل  رژیم ولایت‌فقیه را از مسیر رخدادها در محیط‌های کارگری نگران می‌کند.

مبارزه کارگران راه‌آهن برای دستمزد عادلانه و تأمین امنیت شغلی

در چند هفته اخیر کارگران راه‌آهن در سراسر کشور دست به اعتراض زده‌اند. کارگران راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن مانند دیگر زحمتکشان کشورمان، هر روزه تجاوز بی‌حدوحصر به تمامی حقوق‌شان از سوی کارگزارن رژیم ولایی را شاهد بوده و هستند. سال‌هاست که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر پایهٔ سیاست‌های ضد مردمی و در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری رژیم، همچون دلال‌ها و سوداگران، به جان کارگران و زحمتکشان افتاده‌اند تا از دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر آنان تغذیه کنند.

به محاکمه‌های نمایشی و تهدید کارگران پایان دهید! کارگر زندانی آزاد باید گردد!

در روزهای اخیر گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب اسلامی شهر شوش به ‌اتهام‌هایی ساختگی به‌محاکمه کشیده‌ شده‌اند. علاوه بر این، برای عده‌ای از دستگیرشدگان در مراسم روز جهانی کارگر در تهران، دادگاه برگزار شده‌ است.

سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی از دولت چه می‌خواهند؟

کارگران از سخنرانی سالیانهٔ رئیس جمهور "رامافوسا" انتظارات بسیار بالایی دارند

آفریقای جنوبی با بحران‌هایی متعدد روبروست و در این میان بیکاری ۳۷ درصدی، که همچنان در حال رشد است، جزو مهم‌ترین بحران در میان آن‌ها است و برنامه جاری بازسازی محیط‌های کاری، زندگی کارگران را نابود می‌کند. همچنین فروپاشی احتمالی شرکت‌های برق (اسکام)، خبرگزاری آفریقای جنوبی (اس آ بی سی)، و شرکت هواپیمایی (اس آ آ)، و دیگر مراکز کارگری، و نیز کاهش خدمات عمومی و فساد کنترل‌نشدنی را شاهدیم.                 

دستبرد رژیم ولایت فقیه به اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی

در روزهای اخیر بار دیگر گردهمایی اعتراضی گروهی از بازنشستگان به‌منظور تحقق خواست‌های‌شان را شاهد بودیم. موضوع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با آیندهٔ سازمان تامین اجتماعی به همدیگر گره خورده و به معضلی بسیار حساس تبدیل شده است. به‌رغم تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه در پی جذب شرکت‌های بیمه امپریالیستی و پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است.

حزب توده ایران محاکمه فعالان کارگری و رسانه ای را بشدت محکوم می کند!

پس از گذشت ماه ها از دستگیری شماری از فعالان سندیکایی و تعدادی از فعالان عرصه رسانه ای، دستگاه قضایی بیدادگر رژیم ولایت فقیه روز شنبه ۱۲ مرداد ماه اولین جلسه دادگاه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد به عنوان متهمان پرونده هفت تپه امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار کرد.

چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های رژیم ولایت فقیه برخاست؟!

با ادامه پیدا کردن اجرای برنامه‌های ضد مردمی‌ای مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، و هم‌زمان با آن، گسترش یافتن دایرهٔ تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم آمریکا، بحران اقتصادی بیش‌ازپیش زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

علت بی‌پاسخ ماندن خواست‌های فرهنگیان چیست؟

آزادی فعالان صنفی از بند و زندان رژیم و توقف خصوصی‌سازی، دو خواست مهم مبارزان جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، و همچنین معلمان مبارز کشورمان در دو سال اخیر بوده‌اند. رژیم در مقابل این خواست‌ها و پاسخ به آن‌ها همواره سیاست اعمال فشار و سرکوب را به‌کار برده است. بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات فرهنگیان و بازداشت و اخراج فعالان صنفی معلمان نمونه‌ای روشن رفتار رژیم ولایت فقیه در برخورد با خواست‌های مردمی است.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، و جایگاه سازمان بین‌المللی کار

سازمان جهانی کار صدساله‌ شد. به‌همین مناسبت نشست‌های سالیانه این نهاد در ژنو با حضور اعضا با مباحثی پیرامون مسائل روز سندیکایی، جایگاه سازمان جهانی کار، و جز این‌ها، برگزار شد. نقش و نفوذ دولت‌ها طی سه دهه اخیر در این نهاد بین‌المللی افزایشی جدی یافته و این امر به ‌جایگاه و عملکرد سازمان بین‌المللی کار در دفاع از حقوق کارگران و حفاظت از حقوق بنیادین کار آسیب وارد آورده ‌است.

سیاست های مخرب رژیم و گسترش پدیدهٔ دستمزدهای معوقه

با فساد گسترده در تمام دستگاه حاکمه و اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ظالمانه در سه دههٔ اخیر، کارگران و زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، و جز اینان، به‌طور یکسان و خشن استثمار می‌شوند. در حالی‌که تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیسم آمریکا در بیش از یک سال اخیر گسترش یافته‌اند، هم‌زمان با آن، کاهش لگام گسیخته ارزش پول ملی، تقسیم منابع ارزی موجود بین پایگاه طبقاتی رژیم فاسد ولایی و خروج سرمایه از کشور به‌وسیلهٔ وابستگان رژیم، بر امر تولید در کشور و همچنین بر معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان اثرهایی ویرانگر گذاشته است.

Top