حزب توده ایران

بحثی پیرامون راهکارهای گسترش و ژرفش مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی

مبارزهٔ دلیرانه کارگران و زحمتکشان که نمونه‌های شاخص و اثرگذار آن اعتصاب کارگران فولاد اهواز، تحصن سراسری آموزگاران و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌شمار می‌آیند، حرکتی نویدبخش و آغازگر فصلی نو در پیکار جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مقطع زمانی کنونی است. به‌عبارت‌دیگر، جنبش کارگری و سندیکایی پس از سپری کردن دوره‌ای از سرکوب شدن، عقب‌نشینی و چالش‌های عینی و ذهنی‌ای بازدارنده، با رشد و گسترش مبارزه‌اش، هرچه بیشتر نقش مهم و موثری را با تحول های سیاسی کشور نشان می دهد.

طرح‌های رژیم برای «شناور سازی» مزد

با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست‌ خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ به‌اصطلاح "اصلاح قانون کار"، در سه ماه اخیر، انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند "شناورسازی مزد"، بررسی "مزد چندگانه"، بررسی "مزد منطقه‌ای یا توافقی"، "اشتغال کارمزدی"، حذف "زنان سرپرست خانوار" از "شمول حداقل مزد و قانون کار"، "خروج روستاییان از شمول قانون کار"، و "حذف حداقل دستمزد" را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است.

نابودی امنیت شغلی هزاران کارگر قطعه‌ساز

با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست‌ خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ به‌اصطلاح "اصلاح قانون کار"، در سه ماه اخیر، انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند "شناورسازی مزد"، بررسی "مزد چندگانه"، بررسی "مزد منطقه‌ای یا توافقی"، "اشتغال کارمزدی"، حذف "زنان سرپرست خانوار" از "شمول حداقل مزد و قانون کار"، "خروج روستاییان از شمول قانون کار"، و "حذف حداقل دستمزد" را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها: وظیفهٔ سندیکاها مبارزه برای تأمین حقوق همهٔ کارگران است

وظیفهٔ سندیکاها مبارزه برای تأمین حقوق همهٔ کارگران است:

آیا امتیاز گرفتن از کارفرمایان باعث جدایی کارگران می‌شود؟

نظرگاهِ  "ورنر ساربرک" در ارتباط با مقررات مثبت برای فعالان سندیکایی

"فرانک بسیرسکه"، رئیس اتحادیهٔ سندیکاهای کارکنان خدمات عمومی (وِردی)، چندی پیش اعلام داشت که، یک بخش از دستمزدهای تثبیت‌‌شده در قراردادها شامل معافیت مالیاتی می‌شوند و مقرراتی جدید به‌منظور معافیت مالی واقعی درنظر گرفته شده است.

همبستگی بین‌المللی با پیکار زحمتکشان ایران ادامه دارد

در پی ادامهٔ جنبش اعتراضی و حق‌طلبانهٔ کارگرانِ مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، که در چارچوب گروه ملّی صنعتی فولاد ایران فعالیت می‌کند، و نیز گردهمایی‌ها و کنش‌های اعتراضی دیگر زحمتکشان کشور، همبستگی بین‌المللی با پیکارهای برحق مردم و زحمتکشان ایران همچنان ادامه دارد. همبستگیِ نهادهای سندیکاییِ بزرگ و معتبر جهان با مبارزات پیگیرِ کارگران و زحمتکشان ایران- که در شرایط بغرنج و دشوارِ بی‌اعتنایی، بی‌عدالتی، و سرکوب خشن نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان است- نشان از توجه جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواه جهان به دشواری‌ها و معضل‌های برادران و خواهرانشان در کشورهای دیگر، از جمله ایران دارد.

تأملی بر پیامد های فاجعه‌بارِ خصوصی‌سازی بر معیشت و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان

اعتصاب و اعتراض‌های گسترده و طولانی کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی و دریافت نکردن ماه‌ها دستمزدشان، ضمن ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران در دیگر بنگاه‌های تولیدی و روشن‌تر کردن تبعات ویرانگر خصوصی‌سازی، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و نقش و عملکرد رهبران تشکل‌های زرد حکومتی را نیز به‌چالش کشیده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان در برابر مجلس

با فراخوان چند نهاد صنفی و اجتماعی بازنشستگان کشوری و لشگری، روز ۲۷ آذرماه بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت تجمعی اعتراضی برپا کردند. ازجمله خواست‌‌های زحمتکشان بازنشسته کشور عبارتند از: تأمین معیشت، برخورداری از حق خدمات بیمه رایگان، رسیدگی به وضعیت دستمزدها و افزایش و ترمیم آن در سال جاری، هم‌ترازی حقوق‌ها، لغو خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، لغو بیمه‌های تکمیلی که فشار مضاعف مالی بر دوش بازنشستگان تحمیل کرده و تخصیص بودجه عادلانه.

پشتیبانی و همبستگی با اعتصاب کارگران فولاد اهواز وظیفه درنگ ناپذیر نیروهای ترقیخواه میهن ماست

اعزام گارد ویژه برای سرکوب کارگران قهرمان فولاد اهواز

به تهدید، احضار و بازداشت کارگران پایان دهید!

خصوصی سازی و ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه عامل نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان

کتاب تحقیقی و کارشناسانۀ «در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار» منتشر شد!

کتاب ”در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار“ کار ارزشمندی است که در پی تحقیقات گستردۀ میدانی در زمینه حقوق کار در ایران تهیه شده است. کتاب شامل ۹ گفتار است که به ترتیب عبارتند از:

گفتار نخست: آزادی‌ها، و حقوق بنیادین سندیکایی کارگریِ؛

 گفتار دوم: مزد و تضمین مزد؛

همبستگی بین‌المللی با جنبش حق‌طلبانهٔ کارگران و مردم ایران

¨ بیانیهٔ ”کنفدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال”؛ 

¨ بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری از نقاط مختلف جهان در نامه‌ای به  علی خامنه‌ای، خواهان توقف سرکوب کارگران و معلمان و آزادی فوری علی نجاتی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه و سپیده قلیان از فعالان مدنی شدند.

¨ مورنینگ استار: معترضان خواهان تغییر در ایران هستند

Top