حزب توده ایران

سیاستِ ارتجاع حاکم در حذفِ جنبش دانشجویی: از تفکیکِ جنسیتی، تا پیگردِ فعالان دانشجویی

هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است.

طرحِ ”شورای عالی انقلاب فرهنگی“، تفکیکِ جنسیتی، و پیگردِ فعالان دانشجویی

به فاصله اندک زمانی پس از انتشار مفاد طرح آمایش آموزش عالی، “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ طرحی را به منظور تغییر در ساختار فرهنگی کشور با اولویت اسلامی کردن دانشگاه ها تدوین و آماده کرده است.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن 16 آذرماه - پیکار جنبش دانشجویی بر ضد رژِیم ولایت فقیه همچنان ادامه دارد!


کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن تبریک و گرامی داشت 16 آذر-روز دانشجو- روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه، همه توده ای ها و مبارزان راستین راه آزادی و استقلال کشور را به اتحاد عمل و تجهیز گردان های اجتماعی برای مبارزه دشوار پیش رو بر ضد رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع ملی و استبدادی حاکم فرا می خواند

هجدهمین کنگره “فدراسیونِ جهانیِ جوانان دموکرات“ همبستگیِ ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“، با مردم و جوانانِ ایران!


فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“و ”سازمان جوانان کمونیست پرتغال“همبستگیِ خود را با مردم و جوانان ایران اعلام می‌کنند. ما از خطرهای نگران‌کننده در شرایطی بس پیچیده که شما با آن روبه‌رو هستید و نیز دشواری‌هایی که از خارج و داخل در بنایِ آینده‌‌یی همراه با صلح، همبستگی، و عدالت اجتماعی با آن‌ها مواجه‌اید مطلعیم،

به استقبال 16 آذر، روز دانشجو و روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“


نقش مهم و آزمون دشوار جنبش دانشجویی کشور


وضعیت ناگوارِ کودکانِ کار

کودکانِ کار، قربانیان سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیمِ ولایت فقیه

چالش اندیشه علمی با تفکر ارتجاعی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید


رژیم ولایت فقیه به خوبی می داند که رشد اندیشه های علمی به معنای پایان تدوام تفکر ارتجاعی است، و به همین دلیل آگاهانه قصد دارد با مسخ این روند، نسل آینده ساز میهن را به تباهی بکشاند.

همبستگی پر شور جوانان جهان با مبارزه جوانان و دانشجویان ایران


غرفه ایران در قلب هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان
* نمایندگان 51 سازمان جوانان و دانشجویان دموکراتیک حاضر در جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران، عملکرد رژیم در بازداشت رهبران جنبش دانشجویی کشورمان را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند
Top