حزب توده ایران

وظایف دشوار و تاریخی جنبش دانشجویی در شرایط بغرنج کنونی


استوار باد پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و مبارزات قهرمانانه زنان میهن !

18 تیرماه سالگرد پیکار قهرمانانه جنبش دانشجویی بر ضد استبداد ولایت فقیهی!


همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کین درد مشترک،
هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی شود!

مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی با استبداد حاکم و دشواری های پیش رو

جنبش دانشجویی کشور با وجود همه حملات وسیع و خشن نیروهای سرکوب گر به مبارزه دلیرانه خود، برای احقاق حقوق صنفی و همچنین پیکار در راه تحقق خواست های آزادی خواهانه جنبش مردمی و ملی میهن ما، ادامه می دهد.

زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران


”ما و همه سازمان‌های عضو فدراسیون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ایرانی باخبریم... ما همیشه و همه‌جا از مبارزه شما پشتیبانی و همبستگی‌مان را با آن اعلام کرده و خواهیم کرد.“
”زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران“
رفیق یوگندرا شاهی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات

قطعنامه همبستگی اجلاس سالانه شورای عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات (لیسبون- پرتغال) با جوانان و دانشجویان ایران


نشست شورای عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات که در روزهای 12 تا 14 بهمن ماه در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد با نگرانی اعلام می‌کند که:

فراخوان عاجل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در همبستگی با جنبش دانشجویی ایران


سازمان جوانان توده ایران، از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اعمال و برخوردهای غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر رژیم در دانشگاه‌ها برضد دانشجویان مبارز را محکوم کرده است. سازمان جوانان توده ایران بار دیگر خواستار به راه انداختن یک کارزار همبستگی بین‌المللی با جوانان و دانشجویان ایران شده است. سازمان جوانان توده ایران خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان مبارز زندانی شده است.

16 آذر، روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و روز دانشجو فرخنده باد!


با فرارسيدن 16 آذر 1386، پنجاه و چهار سال از يورش گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران، گذشت.
Top