حزب توده ایران

فراخوان عاجل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در همبستگی با جنبش دانشجویی ایران


سازمان جوانان توده ایران، از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اعمال و برخوردهای غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر رژیم در دانشگاه‌ها برضد دانشجویان مبارز را محکوم کرده است. سازمان جوانان توده ایران بار دیگر خواستار به راه انداختن یک کارزار همبستگی بین‌المللی با جوانان و دانشجویان ایران شده است. سازمان جوانان توده ایران خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان مبارز زندانی شده است.

16 آذر، روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و روز دانشجو فرخنده باد!


با فرارسيدن 16 آذر 1386، پنجاه و چهار سال از يورش گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران، گذشت.

فراخوان اعتراضی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به سازمان های جوانان جهان به مناسبت یورش گزمگان رژیم به دانشگاه ها


سازمان جوانان توده ایران که از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت ها را کاملاً ناحق خوانده و خواستار به راه انداختن یک کارزار بین المللی برای آزادسازی این فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان توده ایران، رژیم ایران تلاش دارد تا جنبش دانشجویی را که یکی از اجزای مهم جنبش صلح و دموکراسی در ایران است، در آستانه انتخابات مهم پارلمانی پیش رو در زمستان امسال مرعوب و خاموش سازد.

تظاهرات دانشجویان مبارز بر ضد دولت مردم فریب و حاکمیت استبدادی

در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در صحن دانشگاه، به قصد سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، دانشجویان مبارز میهن ما با تجمع خود در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه (محل برگزاری سخنرانی احمدی‌نژاد) به اعتراض به رئیس دولت مردم فریب پرداختند.

همبستگی جوانان و دانشجویان جهان با مبارزات دانشجویان ایران


فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان
به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید!
همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران

اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی

ضرورت همبستگی و دفاع از جنبش دانشجویی کشور
همبستگی جالب جنبش دانشجویی با مبارزات کارگری و مبارزات زنان میهن ما!
* جنبش دانشجویی کشور زیر تهاجم و فشار دایمی ارتجاع است. هدف ارتجاع نابودی این نیروی مهم و رزمنده میهن ماست. باید با همبستگی و حمایت از مبارزات دانشجویان دانشگاه ها و بسیج همبستگی جهانی با این مبارزات ترفندهای ارتجاع را با شکست روبه رو کرد

آزمون دشوار جنبش دانشجویی و نیروهای آزادی خواه کشور در مقابل تهاجمات فزاینده ارتجاع

ما در هفته های اخیر شاهد تشدید تهاجم گسترده ارتجاع و مزدوران تاریک اندیشی بر ضد نیروهای اجتماعی و دگراندیش خصوصاً دانشگاه ها، جنبش دانشجویی و جنبش معلمان کشور بوده ایم.
Top