حزب توده ایران

جنبشِ زنان، مبارزه‌ای در مسیر خواست‌هایِ مدنی

از موضوع‌های مهم در ارتباط با خواست‌های جنبش زنان در ایران، کانالیزه کردن، تقلیل، و بیان ‌آن‌ها در چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه، به‌وسیلهٔ مهره‌های مشخص در حاکمیت و یا نزدیک به حاکمیت است.

ضرورتِ مبارزه در راهِ دست یافتن زنان زحمتکش به خواست‌های‌شان

سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درخصوص حقوق و جایگاه زنان میهن ما در طول سه دههٔ اخیر، به تبعیضِ جنسیتی- طبقاتیِ فاجعه‌بار در جامعه منجر شده است. زنان طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه بیشترین آسیب‌ها را از چنین سیاست و برنامه‌هایی متحمل شده‌اند. در حقیقت، زنان محروم و زحمتکش در آنِ واحد از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ ضدمردمی و سیاست‌های زن‌ستیزِ فرهنگی- اجتماعی لطمه دیده‌اند و زندگی‌شان به فقر و تیره‌روزی کشانده شده است.

جنبش زنان، پیگیر در مبارزه، مستقل از جناح های حکومتی!

 با اینکه از ابتدای شروع به کار دولت حسن روحانی، وعده های کوچک و بزرگی در رابطه با خواست‌های زنان به‌طورمداوم  داده شد و اینک- با توجه به انتخابات اسفند ماه آینده- به شکل و شمایل متفاوتی نیز شدت یافته است، اما آن چیزی که تاکنون حاصل تمامی این تبلیغات بوده است، در صحنهٔ عمل، به معنای کاملی هیچ بوده است.

جنبش زنان و تجربه وعده‌های بی‌پشتوانه

ازجمله بحث‌هایی که اخیراً بین برخی محفل‌های سیاسی کشور پس از ”توافق هسته‌ای“ به‌راه افتاده این است که، آیا در فضای ”پسااتمی“ کشور پدید آمدن شرایطی نو برای نیروهای خارج از حاکمیت در کل و یا جنبش‌های اجتماعی امکان‌پذیر است و یا چنین نگرشی را باید خوش‌خیالی پنداشت. دامن زدن به این بحث نمی‌تواند  با انتخابات اسفندماه آینده بی‌ارتباط باشد.

جنبشِ زنان: چالشِ کارزارِ مدنی در برابرِ فعالیتِ انتخاباتی

به‌نظر می‌رسد با توافق‌نامهٔ نهایی اتمی میان رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای موسوم به “۵ به‌اضافهٔ ۱” و امضایِ آن، و درنتیجه، فروکش کردن تبِ مذاکرات هسته‌ای، تحول‌های سیاسی میهن، ازجمله و مقدم بر آن‌ها، زمینه‌سازی‌ها در برگزاریِ انتخابات مجلس- که قرار است در اسفندماه سال جاری انجام شود- وارد فاز جدیدی خواهند شد.

رژیم ولایت‌فقیه، و ادامهٔ مهندسیِ خواست‌های جنبشِ زنان

در بیش از ۳۵ سال گذشته و از هنگام پایه‌گذاریِ جمهوری اسلامی در ایران، تحول‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی در جامعه ایران به‌وقوع پیوسته است که تأثیرِ آن‌ها به‌طورِعمده منفی و - بدون اغراق- به‌طرز وحشتناکی مخرب هم بوده‌اند. بر بستر چنین فضایی که از سیاست‌های هدفمندِ تنظیم‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه ناشی بوده است، ما دگرگونی‌های نگران‌کننده‌ای را شاهد بوده‌ایم که روند عادیِ زندگی طبقه‌های اجتماعی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است، چالش‌هایی که، درصورت ادامهٔ آن‌ها، صدمه‌هایش دامن‌گیر چندین نسل خواهد شد.

در احترام و همبستگی با زنانِ کارگر ”کبریت‌ساز“، زنانی که جهان را تغییر دادند!

به قلم: خانم دکتر لوئیز رو، تاریخ‌نویسِ جنبش کارگری، نویسنده و بنیان‌گذار و سازماندهٔ جشنوارهٔ ”زنان کبریت‌ساز“

این تابستان، صدوبیست‌وهفتمین سالگرد حرکتی است در بخش خاوری شهر لندن که در جریان آن، بیش از ۱۴۰۰ زن و دختر جوان، دست‌آخر دنیا را به لرزه درآوردند. کارخانه تولید کبریت ”برایانت و براینت و مایز“  در سال ۱۸۸۸ نامی آشنا و بسیار پولدار بود.
کارگران این کارخانه، که از تشکیلِ اتحادیه بازداشته شده بودند، چنان دستمزد ناچیزی می‌گرفتند که شماری از آنان از گرسنگی رنج می‌بردند.

«تغییر واقعی» برای آزادی زنان و «کاروان اعتدال گرایی»

روز جهانیِ زن، هشتم ماه مارس (۱۷ اسفندماه)، روز تاریخی‌ای مهم همراه با تاثیرهای مشخص در پهنهٔ جهانی، در بزرگداشت و تقدیر از "نقشِ زن" در حیات جامعهٔ بشری است. هشتم مارس، همین‌طور، روزی برای سازمان‌دهیِ مبارزهٔ اجتماعی‌ای در بُعدهای گوناگون به‌هدفِ "حذفِ کاملِ" نابرابری اجتماعی‌اقتصادی‌ای است که زنان هنوز در قرن بیستم ویکم و در تمام جهان به‌درجات مختلف با آن روبه‌رویند، و همچنین برجسته کردنِ اهمیت این مبارزه و تجدیدِ عهد با آن است.

جشن با شکوه هشتم مارس در کتابخانه تاریخی کارل مارکس

شمار کثیری از فعالان جنبش زنان از کشورهای مختلف، روز شنبه ۷ مارس، در کتابخانه تاریخی کارل مارکس، در لندن گرد هم آمدند تا سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن را جشن بگیرند. جلسه با سخنان رفیق لیز پین،‌ صدر حزب کمونیست بریتانیا، و مسئول زنان این حزب آغاز به کار کرد. رفیق پین با اشاره به اینکه تم  این نشست و برگزاری هشتم مارس امسال حول مسئله صلح و مبارزه بر ضد جنگ است به دست آوردهای جنبش زنان در سراسر جهان اشاره کرد و سالگرد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با مبارزه زنان جهان را به همه حضار تبریک گفت.

زنان، با تاریخی ناشناخته

خانم ”لوئیز راو“، نویسنده و پژوهندهٔ تاریخ مبارزاتی جنبشِ زنان، در این مقاله، که در ”ویژه نامۀ زنان“ نشریهٔ ”مورنینگ استار“- روزنامهٔ جنبشِ کارگری و سندیکایی بریتانیا- منتشر شده است، پرده از این حقیقت بر می‌دارد که زنانِ کارگر بسیار بیش از آنچه تصور می‌شود در عرصهٔ مبارزه های اجتماعی و کارگری شرکت داشته‌اند. 

Top