حزب توده ایران

در احترام و همبستگی با زنانِ کارگر ”کبریت‌ساز“، زنانی که جهان را تغییر دادند!

به قلم: خانم دکتر لوئیز رو، تاریخ‌نویسِ جنبش کارگری، نویسنده و بنیان‌گذار و سازماندهٔ جشنوارهٔ ”زنان کبریت‌ساز“

این تابستان، صدوبیست‌وهفتمین سالگرد حرکتی است در بخش خاوری شهر لندن که در جریان آن، بیش از ۱۴۰۰ زن و دختر جوان، دست‌آخر دنیا را به لرزه درآوردند. کارخانه تولید کبریت ”برایانت و براینت و مایز“  در سال ۱۸۸۸ نامی آشنا و بسیار پولدار بود.
کارگران این کارخانه، که از تشکیلِ اتحادیه بازداشته شده بودند، چنان دستمزد ناچیزی می‌گرفتند که شماری از آنان از گرسنگی رنج می‌بردند.

«تغییر واقعی» برای آزادی زنان و «کاروان اعتدال گرایی»

روز جهانیِ زن، هشتم ماه مارس (۱۷ اسفندماه)، روز تاریخی‌ای مهم همراه با تاثیرهای مشخص در پهنهٔ جهانی، در بزرگداشت و تقدیر از "نقشِ زن" در حیات جامعهٔ بشری است. هشتم مارس، همین‌طور، روزی برای سازمان‌دهیِ مبارزهٔ اجتماعی‌ای در بُعدهای گوناگون به‌هدفِ "حذفِ کاملِ" نابرابری اجتماعی‌اقتصادی‌ای است که زنان هنوز در قرن بیستم ویکم و در تمام جهان به‌درجات مختلف با آن روبه‌رویند، و همچنین برجسته کردنِ اهمیت این مبارزه و تجدیدِ عهد با آن است.

جشن با شکوه هشتم مارس در کتابخانه تاریخی کارل مارکس

شمار کثیری از فعالان جنبش زنان از کشورهای مختلف، روز شنبه ۷ مارس، در کتابخانه تاریخی کارل مارکس، در لندن گرد هم آمدند تا سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن را جشن بگیرند. جلسه با سخنان رفیق لیز پین،‌ صدر حزب کمونیست بریتانیا، و مسئول زنان این حزب آغاز به کار کرد. رفیق پین با اشاره به اینکه تم  این نشست و برگزاری هشتم مارس امسال حول مسئله صلح و مبارزه بر ضد جنگ است به دست آوردهای جنبش زنان در سراسر جهان اشاره کرد و سالگرد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با مبارزه زنان جهان را به همه حضار تبریک گفت.

زنان، با تاریخی ناشناخته

خانم ”لوئیز راو“، نویسنده و پژوهندهٔ تاریخ مبارزاتی جنبشِ زنان، در این مقاله، که در ”ویژه نامۀ زنان“ نشریهٔ ”مورنینگ استار“- روزنامهٔ جنبشِ کارگری و سندیکایی بریتانیا- منتشر شده است، پرده از این حقیقت بر می‌دارد که زنانِ کارگر بسیار بیش از آنچه تصور می‌شود در عرصهٔ مبارزه های اجتماعی و کارگری شرکت داشته‌اند. 

اعلامیه کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن - جنبش زنان ایران بخش اساسی و جدایی ناپذیر جنبش عمومی خلق بر ضد حکومت استبدادی حاکم بر میهن ما

زنان مبارز!
کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران فرا رسیدن هشتم مارس (۱۷ اسفندماه)، روز گرامی داشت مبارزه زنان برای رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و دست یابی به برابری حقوق را به همه زنان جهان و ایران تبریک می گوید. ۸ مارس، روز گرامی داشت پیکار تاریخی، آگاهانه و قهرمانانه زنان جهان  بر ضد واپس گرایی و سرکوب خشن و خونین حقوق آنان است.

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران در مراسم وداع با رفیق دکتر آناهیتا راتب زاد

 مراسم بزرگداشت رفیق دکتر آناهیتا راتب زاد، با شرکت صدها تن از نیروهای مترقی و آزادی خواه افغانستان، ایران و منطقه در شهر دورتموند، آلمان برگزار شد. در این مراسم پرشکوه سخنرانان متعددی، از جمله رفیق سلطان علی کشتمند، نخست وزیر سابق افغانستان، در ستایش شخصیت و مبارزه انقلابی رفیق آناهیتا راتب زاد سخنرانی کردند.

منشورِ ”زن ستیزیِ“ ولی فقیه!

پس از روی کار آمدن رژیم ”ولایت فقیه“، زنان میهن ما در عرصة حقوق انسانی ، اجتماعی ، سیاسی و فردی‌شان همواره و پیوسته در معرض هجوم‌های متحجرانه و قرون وسطایی بوده‌اند، هجوم‌هایی که با گذشت زمان بر سبعیت و دامنة آن‌ها افزوده شده است. نکتة مهم اینکه، اصلی‌ترین سران رژیم ”ولایت فقیه“، از جمله خودِ رهبر، از گردانندگان و کارگزارانِ این سیاست‌هایِ زن ستیزانه بوده‌اند.

در سالن اجتماعات کتابخانه یادبود مارکس: بزرگداشتِ روزِ جهانی زن

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، با حمایت از کارزارِ بین‌المللی برای آزادیِ بهاره هدایت، آزادیِ همه زندانیان سیاسی زن را خواستار است! 
امسال هم بنابر سنت سال‌های اخیر، به‌دعوت کمیتة زنان سازمان‌های حزب‌های کارگری- کمونیستی جهان، روزِ ۸ مارس (۱۷ اسفندماه ۹۲)، در مراسم  جالب و با شکوهی در سالن اجتماعات کتابخانة یادبود مارکس در مرکز لندن، گرامی داشته شد.

لزوم پیوندِ جنبش زنان با دیگر جنبش‌هایِ اجتماعی

”هیچگاه جنبش زنان در ایران حمایت مستقیم از هیچ کاندیدایی نکرده و نخواهد کرد بلکه در فضای انتخابات مطالبات‌اش را مطرح کرده است.“  فعالان جنبش زنان کشور به‌درستی این سئوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به اصلاحات از سوی رژیمی باور داشت که تحقیرآمیزترین و تبعیض‌آمیزترین لایحه‌ها را طرح و تصویب می‌کند، تفکیک جنسیتی و تبعیضات جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی را در جامعه تحمیل می‌کند و زنان را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به حاشیه می‌راند؟

زنانِ کارگر و مبارزه برای افزایشِ دستمزد‌ها

بنابر ماهیتِ به‌شدت زن‌ستیزِ رژیم ولایت‌فقیه و نیز اثرهای مخرب ناشی از سیاست‌ِ اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلة دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، زندگیِ زنان کشور و به‌ویژه زنان کارگر، در طول سه دهه اخیر، با چالش‌های جدی و پیامدهای ناگوار روبه‌رو بوده‌ است.

Top