حزب توده ایران

منشورِ ”زن ستیزیِ“ ولی فقیه!

پس از روی کار آمدن رژیم ”ولایت فقیه“، زنان میهن ما در عرصة حقوق انسانی ، اجتماعی ، سیاسی و فردی‌شان همواره و پیوسته در معرض هجوم‌های متحجرانه و قرون وسطایی بوده‌اند، هجوم‌هایی که با گذشت زمان بر سبعیت و دامنة آن‌ها افزوده شده است. نکتة مهم اینکه، اصلی‌ترین سران رژیم ”ولایت فقیه“، از جمله خودِ رهبر، از گردانندگان و کارگزارانِ این سیاست‌هایِ زن ستیزانه بوده‌اند.

در سالن اجتماعات کتابخانه یادبود مارکس: بزرگداشتِ روزِ جهانی زن

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، با حمایت از کارزارِ بین‌المللی برای آزادیِ بهاره هدایت، آزادیِ همه زندانیان سیاسی زن را خواستار است! 
امسال هم بنابر سنت سال‌های اخیر، به‌دعوت کمیتة زنان سازمان‌های حزب‌های کارگری- کمونیستی جهان، روزِ ۸ مارس (۱۷ اسفندماه ۹۲)، در مراسم  جالب و با شکوهی در سالن اجتماعات کتابخانة یادبود مارکس در مرکز لندن، گرامی داشته شد.

لزوم پیوندِ جنبش زنان با دیگر جنبش‌هایِ اجتماعی

”هیچگاه جنبش زنان در ایران حمایت مستقیم از هیچ کاندیدایی نکرده و نخواهد کرد بلکه در فضای انتخابات مطالبات‌اش را مطرح کرده است.“  فعالان جنبش زنان کشور به‌درستی این سئوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به اصلاحات از سوی رژیمی باور داشت که تحقیرآمیزترین و تبعیض‌آمیزترین لایحه‌ها را طرح و تصویب می‌کند، تفکیک جنسیتی و تبعیضات جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی را در جامعه تحمیل می‌کند و زنان را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به حاشیه می‌راند؟

زنانِ کارگر و مبارزه برای افزایشِ دستمزد‌ها

بنابر ماهیتِ به‌شدت زن‌ستیزِ رژیم ولایت‌فقیه و نیز اثرهای مخرب ناشی از سیاست‌ِ اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلة دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، زندگیِ زنان کشور و به‌ویژه زنان کارگر، در طول سه دهه اخیر، با چالش‌های جدی و پیامدهای ناگوار روبه‌رو بوده‌ است.

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان و دیگر نهادهای جهانی پیرامون تصویب لایحه ارتجاعی رژیم درباره قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده!

*پیام فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان به سازمان‌های زنان در سراسر جهان: به این کارزار مهم بپیوندید!
*ترقی‌خواهان جهان مصوبه ارتجاعی رژیم را محکوم کردند

در سوگ مبارزی خستگی ناپذیر و ”مادر صلح“: بدرود رفیق شهلا!

رفیق شهلا فرجاد، مبارز خستگی ناپذیر حقوق زنان و مردان زحمتکش میهن ما پس از جدالی ناکام با سرطان، سرانجام روز 16 تیرماه در بیمارستان آتیه تهران، در سن 65 سالگی چشم از جهان فرو بست.

جشن هشتم ماه مارس در لندن

شمار زیادی از فعالان جنبش زنان از کشورهای مختلف جهان، در کتابخانه تاریخی مارکس در لندن، و دفتر کار لنین، به هنگام اقامتش در انگلستان، گردآمده بودند تا روز هشتم ماه مارس، روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات دلیرانه زنان جهان را گرامی دارند.

جنبش زنان، مبارزه علیه تبعیض جنسیتی – طبقاتی، و منافع زنان کارگر

جنبش زنان می‌تواند و باید علی‌رغم وضعیت کنونی باردیگر به‌عامل موثر در معادلات سیاسی و جنبش مردمی بدل‌شود. حضور زنان کارگر درجهت و به‌سود این نقش‌آفرینی است!

فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان!

درود آتشین به پیکار دلیرانه زنان میهن مان بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه و در راه برابری و عدالت اجتماعی
پیام ششمین کنگره حزب توده ایران به زنان آزادی خواه کشور
کنگره ششم حزب توده ایران ضمن درودهای گرم و پرشور به زنان آزادی خواه ایران، همبستگی و حمایت خود را از مبارزه برحق شما زنان کنشگر و زحمتکش ایران که بار اصلی فشارهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی میهن استبدادزده ما را به دوش می‌کشید، اعلام می‌دارد. حماسه حضور رزم‌جویانه و تحسین برانگیزتان در مرحله‌های تعیین کننده تاریخ معاصر، با خطوطی زرین در صفحه‌های سرگذشت مبارزات مردم میهن‌مان حک شده است.

پیام کنگره ششم حزب توده ایران به: زنان آزادی خواه ایران

حزب توده ایران، از آنجائی‌ که اعتقاد عمیق دارد که آزادی هر جامعه‌یی در گرو آزادی زنان آن جامعه است، همواره از مبارزه و تلاش برحق شما در راه دست یافتن به خواست‌های برابری‌خواهانه و لغو هر نوع ستم جنسی حمایت می‌کند و خواهد کرد

Top