حزب توده ایران

فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان!

درود آتشین به پیکار دلیرانه زنان میهن مان بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه و در راه برابری و عدالت اجتماعی
پیام ششمین کنگره حزب توده ایران به زنان آزادی خواه کشور
کنگره ششم حزب توده ایران ضمن درودهای گرم و پرشور به زنان آزادی خواه ایران، همبستگی و حمایت خود را از مبارزه برحق شما زنان کنشگر و زحمتکش ایران که بار اصلی فشارهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی میهن استبدادزده ما را به دوش می‌کشید، اعلام می‌دارد. حماسه حضور رزم‌جویانه و تحسین برانگیزتان در مرحله‌های تعیین کننده تاریخ معاصر، با خطوطی زرین در صفحه‌های سرگذشت مبارزات مردم میهن‌مان حک شده است.

پیام کنگره ششم حزب توده ایران به: زنان آزادی خواه ایران

حزب توده ایران، از آنجائی‌ که اعتقاد عمیق دارد که آزادی هر جامعه‌یی در گرو آزادی زنان آن جامعه است، همواره از مبارزه و تلاش برحق شما در راه دست یافتن به خواست‌های برابری‌خواهانه و لغو هر نوع ستم جنسی حمایت می‌کند و خواهد کرد

برنامه واپس‌گرایان برضد حقوق و اشتغال زنان

* برنامه‌های هدفمند و عوام‌فریبانه ارتجاع حاکم در راستای حذف جایگاه اجتماعی زنان میهن ما و جلوگیری از اشتغال آنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌است!

اطلاعیه مطبوعاتی” کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“

ضرورت مبرم حمایت از زندانیان سیاسی زن در حال اعتصاب غذا در ایران
کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) همصدا با دیگر نیروهای آزادی خواه و انسان دوست جهان خواستار حمایت از حقوق زندانیان سیاسی زن در ایران و اعتراض به بدرفتاری و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به آنهاست.

پیام پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران به زنان مبارز ایران

نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران که در شرایط حاد سیاسی و اقتصادی ویژه حاکم بر میهن مان برگزار می شود، حمایت و همبستگی خود با مبارزه زنان کشور که بار اصلی فشار های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دوش می کشند، ابراز می کند.

ولی فقیه“ در راه طالبانیزه کردن عرصه‌های مختلف زندگی زنان!

با ادامه حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ و قوانین ”مدنی“ متکی بر ”اسلام ناب“، که ایده طالبانیزه کردن فضای اجتماعی در کشور را، به ویژه در مورد زنان، در سر می پروراند، شرایط زنان میهن‌مان وخیم تر خواهد شد.

منافع زنان زحمتکش، طرح های ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان

طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند.

گوشه‌یی از مبارزات سازمان زنان ایران

سازمان زنان ایران“، بزرگ‌ترین و منسجم ترین سازمان زن‌های ایران ، ۶۰ سال پیش (سال ۱۳۳۰ ) پس از آنکه “تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” از سوی حکومت ارتجاعی شاه غیر قانونی اعلام شد، به وسیله زنان پیشرو توده ای بنیان گذاری شد.

برگزاری پانزدهمین کنگره ”فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کنگره


ازکشورمان، “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“، عضوِ مؤسس “فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“، برای شرکت در این اجلاس مهم بین المللی دعوت شده بود.

ارتجاع، تبعیض جنسیتی، و راهکارهای مبارزاتی جنبش زنان

زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد.

Top