حزب توده ایران

جنبش همبستگی بامردم‌ایران

در همبستگی با کارزار اعتراضی پرستاران
اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا: از حقوقِ معلمان ایران دفاع کنیم
کارزار سندیکاهای کارگری برای  توقف اعدام سامان نسیم

واعظانِ غیرِمُتِعِظ [پندناپذیر]: اعترافِ بس ریاکارانهٔ سرانِ آمریکا به استفاده از شکنجه

انتشار گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنایِ ایالات‌متحده دربارهٔ استفادهٔ وسیع از شکنجه به‌منظورِ به‌اعتراف واداشتنِ مظنونان به‌شرکت درعملیات ترور و همچنین ربودنِ سیستماتیک و انتقال غیرقانونی و مخفیانهٔ آنان به کشورهای دیگر برای بازجویی‌های وحشیانه به‌وسیلهٔ سازمان سیا، موجی ازاضطراب عمومی را در هر دو سویِ اقیانوس‌اطلس دامن زد. دولت انگلستان آنقدر در مورد پیامدهای افشای دست داشتنِ دولت و نیروهای امنیتی- اطلاعاتی این کشور در این افتضاحِ بی‌سابقه نگران بود، که رسماٌ از ایالات‌متحده خواستار عدم انتشار بخش‌هایی از این گزارش شد.

حزب تودة ایران اعدام غلامرضا خسروی و احکام جابرانه زندان بر ضد فعالان شبکه های اجتماعی مجازی را شدیداٌ محکوم می کند!

نزدیک به یک سال از روی کار آمدن دولت ”تدبیر و امید“ حسن روحانی می گذرد و هیچ نشانه مثبتی از تحقق قول های حسن روحانی درباره تغییر جو  خشونت و سرکوب،  بر ضد فعالان جنبش مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی به چشم نمی خورد. ”در بر همان پاشنه“ سرکوب مخالفان می چرخد و چوبه های اعدام، زندان و شکنجه دگراندیشان همچنان بیداد می کند.

بهاره هدایت را آزاد کنید!

کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر)، سازمان‌ ترقیخواه همبستگی با مردم ایران که اکنون بیشتر از ۳۰ سال است در امر اطلاع‌رسانی دربارة مبارزة مردم ایران و همبستگی با آن فعالیت دارد، تا کنون بارها کارزارهای موثری را برای دفاع از فعالان جنبش‌های اجتماعی و صنفی ایران در خارج از کشور سازمان داده است، از جمله در دفاع از معلمان و کارگران و زنان ایران و آزادی فعالان زندانی شده در ایران. تازه‌ترین نمونة این کارزارها، کارزار حمایت از بهارة هدایت و دیگر زندانیان زن ایرانی و خواست آزادی آنها در اسفندماه جاری و همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی زن است.

اعدامِ ”آموزگاران و فعالانِ فرهنگی“: هدیة دولتِ ”تدبیر و امید“ به مردمِ عرب ایران

حزب تودة ایران، همراه با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان رژیم ولایی، خصوصا خانواده‌های فعالانِ فرهنگی و آموزگاران اعدام شدة عرب، برخوردِ امنیتی و سرکوبگرانة حکومت اسلامی به خلق‌های ساکن ایران را به‌ شدت محکوم می‌کند و این سیاست‌ها را بزرگ‌ترین مانع در راهِ همبستگیِ خلق‌های ایران می‌داند

منشورِ حقوقِ شهروندی: از ادعا تا واقعیت!

طرح پیشنهادی منشور حقوق شهروندی در حقیقت وسیله‌ای است برای سرگرم‌کردن مردمی که در انتظار اجرای عدالت هستند.“ شیرین عبادی

ضرورتِ مبارزه برای آزادیِ همة زندانیان سیاسی- عقیدتی

درطول سالیان اخیر، و به‌موازاتِ سیاست سرکوب رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه در دورانِ اوج‌گیری جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، خواستِ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی- بدون هیچ استثنا- همواره از شعارهای اصلی جنبش مردمی و نیروها و حزب‌های ملی، میهن‌پرست، انقلابی، و آزادی‌خواه به‌شمار می‌آمده‌است.

رهایی شمار اندکی از زندانیان سیاسی انگیزه‌یی برای تشدید تلاش برای آزادی همة زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

رسانه‌ها، چهارشنبه هفتة پیش، آزاد شدن چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین را خبر دادند، زندانیانی که به‌طورِ‌عمده در پی اعتراض‌های مردمی چهار سال پیش نسبت به کودتای انتخاباتی رژیم و ”انتخاب“ دوبارة محمود احمدی‌نژاد دستگیر و زندانی شده بودند.

گرامی‌داشتِ جان‌باختگانِ کشتار زندانیانِ سیاسی در سال ۶۷، در بیست‌وپنجمین سالگردِ این جنایت

حزب دمکراتِ کردستان ایران [کمیتة شرق کانادا]؛ حزب کومله کردستان ایران [کمیتة خارج کشور- آمریکای شمالی]؛ حزب تودة ایران [واحد کانادا]؛ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) [تورنتو- کانادا] برگزار کردند.

در آستانه سالگردِ فاجعه ملیِ سال ۱۳۶۷: معرفی و مجازاتِ اَمر دهندگان و عمل کنندگان در این کشتار، خواستی ملی و همگانی ‌است!

اینک در آستانه سالگرد کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷- فاجعه ملی- قرارداریم. می‌توان و می‌باید کارزار مشترک و متحدی رابرای مطالبه‌های مورد اشاره سازمان ‌داد. معرفی و مجازات عاملان و آمران کشتارها خواستی ملی و همگانی است، و ازاین‌روی، اقدامی یکپارچه و متحد را می‌طلبد.

Top