حزب توده ایران

ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، و جنایتی به نام سنگسار

ده دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه به نام روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. در سال ۱۹۴۸‌ در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و به همین خاطر این تاریخ به روز جهانی حقوق بشر و پاسداشت آن تبدیل گردید.

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نیازمند کار مشترک و پیگیر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است

در طول بیش از دو دهه و نیم گذشته زندان های رژیم ولایت فقیه همواره مملو از مبارزان راه آزادی و دگراندیشان بوده است.
Top