حزب توده ایران

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نیازمند کار مشترک و پیگیر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است

در طول بیش از دو دهه و نیم گذشته زندان های رژیم ولایت فقیه همواره مملو از مبارزان راه آزادی و دگراندیشان بوده است.
Top