حزب توده ایران

حنا عمیره: اسرائیل خواهان صلح نیست


حنا عمیره، عضو هیأت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیأت اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین

اوج بشردوستی

برداشت‌هایی اولیه از بزرگ ترین اعتصاب در تاریخ آفریقای جنوبی


نوشته: توبیلی انتولا، رئیس سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی

کودتای ناموفق در اکوادور

ادامه بحران سیاسی در عراق


مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی، نماینده رهبری حزب کمونیست عراق
Top