حزب توده ایران

جنبش جهانی سندیکایی و بحران اقتصادی

فشرده ای از سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در نود و هشتمین نشست سازمان بین المللی کار

مصاحبه با هیولی کویتسینسکی

متخصص برجسته در امور مذاکرات کنترل سلاح‌های هسته‌ای، نماینده مجلس دومای فدراسیون روسیه (فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه)

حزب توده ایران در مراسم بزرگداشت 191مین زادروز کارل مارکس در لندن - قلب تپنده کارل مارکس


متن سخنرانی رفیق رِنه موهیکا کانتلار، سفیر کوبا در لندن، در مراسم بزرگذاشت کارل مارکس

پیروزی زحمتکشان در آفریقای جنوبی!

Top