حزب توده ایران

ریشه‌یابی کشمکش در کنیا


به نقل از دنیای هفتگی مردم
نوشته دنیس لومن

پاکستان: ادامه بحران، دیکتاتوری نظامیان و ترور مخالفان!

حزب توده ایران ترور خانم بی نظیر بوتو را به دست عوامل ارتجاع به شدت محکوم می کند

حق و حقوق؟ چه حقی؟ چه حقوقی؟

نوشته برایان دنی، سخنگوی «سندیکاها بر ضد قانون اساسی اتحادیه اروپا»
به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن

فراخوان «حزب كمونيست فدراسيون روسيه» خطاب به مردم روسیه

پیام گنادی زیوگانف، صدر كميتهٔ مركزی حزب كمونيست فدراسيون روسيه، و نامزد رياست جمهوری فدراسيون روسيه، در پايان 12مين كنگره (فوق العاده) حزب، به مردم روسیه.
۲۹ آذر ۸۶ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۷)

تعمیق بحران در پاکستان

بسیاری از مفسران سیاسی مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم پاکستان از وضع موجود دارد.

کنگره »حزب چپ اروپا« ما نولیبرالیسم را به چالش می کشیم!

* ملاقات و گفتگوی نماینده حزب با آقای لوتار بیسکی، صدر جدید حزب چپ اروپا، و فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست، چپ و سبز پارلمان اروپا
Top