حزب توده ایران

در عراق چه می گذرد

مصاحبه با سُعاد الجزایری از تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون عراق و از فعالان زن عراقی

هشتاد سالگی فیدل کاسترو


مردم کوبا در روز 22 مردادماه 80 مین سالگرد تولد رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، و شخصیت برجسته جنبش کمونیستی جهان، را در شرایط ویژه ای جشن گرفتند. این حقیقتی است که تاریخ انقلاب کوبا بطور نزدیکی با زندگی و رزم فیدل کاسترو گره خورده است. زندگی و مبارزه ای که برای نزدیک به پنج دهه مورد توجه و ستایش انقلابیون جهان بوده است.
Top