مسایل سیاسی روز

به مناسبت برگزاری پیروزمندانه کنگره ششم حزب

جانِ تشنه

مه دوهفته را اگر شبی نگاه کرده‌ام
به نامِ راستی بگو مگر گناه کرده‌ام
مگر نگفته بودمت که در کویر یادها
برای دل زبرگِ گل پناهگاه کرده‌ام
گنه نکرده‌ام اگر به‌موج هولناک شب
صراحیِ حیات را پر از پگاه کرده‌ام
گنه نکرده‌ام اگر به شامگاه زندگی
زسایه روشنِ افق سراغ ماه کرده‌ام
گنه نکرده‌ام اگر بدین نشان رسیده‌ام
که انتخاب راه را به انتباه کرده‌ام
ملامتم مکن که من سبوی جانِ تشنه را
لبالب از شراب تو، به دلبخواه کرده‌ام
توان زجان گرفته‌ام برای جستجوی تو
نسیم صبحگاه را دلیل راه کرده‌ام
ایرج
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۱

انتباه: آگاهی رسیدن، آگاهی، بیداری، دقت

به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا