مسایل سیاسی روز

پیام های شورانگیز بیش از 52 حزب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب

پیام حزب کمونیست فدراسیون روسیه به شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران
پیام کمیته مرکزی حزب ترقی‌خواه زحمتکشان قبرس (آکل) به حزب توده ایران به مناسبت ششمین کنگره اش
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) به کنگره ششم حزب توده ایران
پیام شادباش انترناسیونالیستی حزب کمونیست بریتانیا به ششمین کنگره حزب توده ایران
پیام حزب کمونیست شیلی به مناسب ششمین کنگره

پیام حزب کمونیست فدراسیون روسیه به شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران

رفقای گرامی،
کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه درودهای برادرانه کمونیستی خود را به شرکت کنندگان در ششمین کنگره حزب توده ایران و همه اعضای حزب تقدیم می‌کند. در این کنگره، شما نه‌تنها حاصل فعالیت‌ها و مبارزه خود را در چند سال گذشته ارزیابی و بررسی خواهید کرد، بلکه استراتژی و تاکتیک پیکار خود را در راه تأمین حقوق توده‌های گسترده مردم، برای دموکراسی، و برضد امپریالیسم نیز تعیین و مشخص خواهید کرد. حزب توده ایران مبارزه‌اش را در دشوارترین شرایط ادامه می‌دهد. در تاریخ کشور شما، دوره‌هایی بوده است که حزب شما در معرض یورش‌های شدیدی قرار گرفته است و بسیاری از رهبران و اعضای حزب جان خود را در راه آرمان‌های مشترک ما از دست داده‌اند. اما نیروی عزم و اراده کمونیست‌های ایرانی هرگز درهم کوبیده نشده است. هر بار، حزب توده ایران توانسته است توان و پایداری برای ادامه مبارزه را بازیابد. یکی از دلیل های پشتیبانی همیشگی مردم ایران از حزب شما همین است. کمونیست‌های کشورهای ما پیوندهای دوستی و انترناسیونالیستی پرولتری با یکدیگر دارند. این دوستی در گذر زمان از آزمون‌های دشواری گذشته و سربلند بیرون آمده است.

رفقای گرامی،
امروزه، بیش از هر زمان دیگری، در مبارزه بر ضد انحصارها و برضد نیروهای تجاوزگر امپریالیستی، ما نیاز به اقدام‌ها و فعالیت‌های مشترک کمونیست‌های سراسر جهان داریم. هر دو حزب ما در این مبارزه نقش فعالی دارند. ما اطمینان داریم که کنگره حزب شما تصمیم‌هایی خواهد گرفت که زمینه را برای گسترش فعالیت حزب شما فراهم خواهد کرد.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه همبستگی خود را با حزب توده‌ ایران در مبارزه‌اش در راه پیشرفت و عدالت اجتماعی، در راه تأمین منافع زحمتکشان، و در راه رسیدن به سوسیالیسم اعلام می‌کند. آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در برگزاری کنگره‌تان را داریم.

با درودهای برادرانه،
هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

پیام کمیته مرکزی حزب ترقی‌خواه زحمتکشان قبرس (آکل) به حزب توده ایران به مناسبت ششمین کنگره اش

کمیته مرکزی ”آکل“ به مناسبت ششمین کنگره حزب توده ایران، گرم‌ترین درودها و همبستگی خود را تقدیم آن حزب می‌کند.
کنگره حزب شما در شرایطی بسیار دشوار برای زحمتکشان و مردم جهان برگزار می‌شود. در چهار سال گذشته، بشریت شاهد یک بحران اقتصادی جهانی نظام‌مندی (سیستماتیک) بوده است که به بارزترین وجهی نشان دهنده شکست سرمایه‌داری و سیاست‌های نولیبرالی است، یعنی سیاست هایی که این بحران را شدت بخشیده‌اند. در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری رشد یافته، حقوق زحمتکشان مورد تعرض و یورش گسترده امپریالیسم و راهبردهای نولیبرالی طبقه های حاکم قرار گرفته است. نیروهای امپریالیستی در سراسر جهان، هر زمان و هر جا که برای تأمین منافع‌شان لازم باشد، به تهاجم نظامی از خارج و دیگر شکل های مداخله متوسل می‌شوند. ایران یکی از کشورهایی است که در چند سال اخیر آماج نقشه‌های مرکز های امپریالیستی قرار داشته است. به‌رغم سرشت به‌شدت ارتجاعی رژیم مذهبی ایران، ما قاطعانه بر این باوریم که همه نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌خواه جهان باید رویا روی هرگونه مداخله احتمالی امپریالیستی بر ضد ایران بایستند. مداخله ای که تنها دستاوردش خون‌ریزی و مشقّت برای مردم ایران خواهد بود.
حزب توده ایران و کادرها و اعضای آن در تاریخ فعالیت آن حزب در راه دفاع از صلح، اصول سوسیالیسم، عدالت اجتماعی و پیشرفت به سود طبقه کارگر ایران و جهان، شرایط بس دشواری و شاقّی را از سرگذرانده‌اند. تا همین امروز هم حزب شما همچنان ”غیرقانونی“ است و اعضا و هواداران آن در معرض پیگرد و اذیت و آزار رژیم ایران قرار دارند.
”آکل“ بار دیگر شیوه‌های خشونت‌بار و بی‌رحمانه رژیم ایران بر ضد حزب شما و اعضای آن را قاطعانه محکوم می‌کند. ما رفع ممنوعیت از فعالیت حزب شما را خواهانیم. ما مجدداً بر همبستگی خود با مبارزه حزب شما در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در ایران و جهان تأکید می‌کنیم. همچنین، ما اعلام می‌کنیم که همواره با هرگونه مداخله خارجی در ایران و هر کشور دیگر مخالفیم. به اعتقاد ما، مردم ایران باید آزاد باشند تا درباره آینده خود تصمیم بگیرند. ما اطمینان داریم که حزب شما همواره گزینه منتخب طبقه کارگر ایران خواهد بود، حتّی در شرایط دشواری که شما مبارزه‌تان را به طور عمده از بیرون از کشور ادامه می‌دهید. ”آکل“ همبستگی خود را با مردم ایران و حزب شما در مبارزه‌‌تان در راه پیشرفت اجتماعی، صلح، دموکراسی و استقلال کشورتان اعلام می‌کند.
همچنین، ما معتقدیم که نیروهای ترقی‌خواه چپ جهان برای تأمین و تضمین حقوق زحمتکشان، صلح و آزادی در سراسر جهان باید در خط مقدّم مبارزه با امپریالیسم و جنگ قرار گیرند. در مبارزه با یورش‌های ظالمانه و تجاوزکارانه امپریالیستی، ما باید نیروهای خود را متحد سازیم و همبستگی مان را با همه ملّت‌ها و جنبش‌هایی که برای دستیابی به دموکراسی و پیشرفت اجتماعی مبارزه می‌کنند، تقویت و تحکیم کنیم.
بار دیگر، آرزوهای صمیمانه ما را برای گفتگوها و تصمیم‌گیری‌های پربار و موفقیت‌آمیز در کنگره ششم تان پذیرا باشید.
با درودهای رفیقانه،
کمیته مرکزی ”آکل“

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) به کنگره ششم حزب توده ایران

رفقای گرامی، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) درودهای صمیمانه‌ خود را به ششمین کنگره حزب توده ایران تقدیم می‌کند. به همین مناسبت، به رهبری و همه اعضای حزب درود می‌‌فرستیم و بار دیگر بر همبستگی قلبی خود با آنها تأکید می‌کنیم.
رفقا،
کنگره شما در زمانی بسیار بحرانی تشکیل می‌شود. کارشناسان امور پیش‌بینی می‌کنند که جهان در آستانه یک رکود مضاعف قرار دارد. همه تلاش‌هایی که طبقات حاکم برای برون‌‌رفت از این بحران به کار بسته‌اند، تا کنون بیهوده بوده و بی‌ثمر مانده است. آنچه به صورت ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و عدم توانایی آنها در پرداخت بدهکاری‌هایشان آغاز شد، اینک به بحران فروپاشی کشورهای مستقل تبدیل شده است. بسیاری از کشورها برای گریز از فروپاشی، متوسّل به اقدام‌های ریاضتی شده‌اند. این اقدام‌های ریاضتی، با تحمیل بار بیشتری بر دوش مردم عادی و طبقه کارگر، عملاً قدرت خرید آنها را حتّی بیش از پیش کاهش داده است. این امر به‌نوبه‌خود نتیجه مستقیم تضاد بنیادی و ماهوی نظام سرمایه‌داری، یعنی ”سرشت اجتماعی تولید و سرشت فردی حداکثرسازی سود“ است، که خود دلیل واقعی بحران است. سرمایه‌داری هرقدر هم تلاش کند، باید گفت که بدون حل کردن این تضاد اساسی همه‌ تلاش‌های آن ناگزیر بی‌ثمر خواهد ماند. این تضاد را فقط در یک جامعه‌ سوسیالیستی می‌توان حل کرد.
طبقات حاکم برای بیرون کشیدن خود از این بحران اقتصادی به هر وسیله‌یی که در اختیار دارند، از اقتصادی و سیاسی گرفته تا نظامی، متوسل می‌شوند. مداخله نظامی امپریالیستی در لیبی، سوریه و اکنون ”مالی“، بازتاب همین تلاش‌هاست. امپریالیسم، به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی، با شدّت و حدّت تمام در پی تصاحب و کنترل کردن همه‌ مناطقی برمی‌آید که دارای منابع طبیعی غنی و بازارهای فروش گسترده هستند. همان‌طور که همه ما می‌دانیم، آسیای غربی، یا آنچه در تداول عامّه به خاورمیانه معروف است، منطقه‌یی غنی از منابع و ذخایر طبیعی است. امپریالیسم برای تأمین و تضمین سرکردگی خود در این منطقه، به هر نوع دسیسه‌یی متوسل می‌شود. میدان دادن به نیروهای مذهبی بنیادگرا، گروه‌های تروریست و دیگر عناصر و عوامل ارتجاعی و تقویت کردن آنها، از جمله نقشه‌های شیطانی امپریالیست‌ها برای مهار کردن و پیشگیری از رشد کمونیست‌ها و دیگر نیروهای ترقی‌خواه است.
نیروهای امپریالیستی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، به بهانه حصول اطمینان از اینکه ایران به سلاح‌های هسته‌یی دست نخواهد یافت، تحریم‌هایی غیرانسانی را بر ایران تحمیل کرده‌اند. مثل همیشه، اعمال این تحریم‌ها فقط برای مردم ایران، و نه طبقات حاکم، سختی و مشقّتی عظیم در پی داشته است. در اوضاع کنونی جهان، مبارزه علیه چنان نقشه‌های زشت و تبهکارانه‌یی، اهمیتی بیش از پیش می‌یابد.
رفقا،
حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیز سخت درگیر مبارزه و مقاومت در برابر یورش طبقات حاکم به زندگی و معیشت مردم هندوستان است. ما نه‌تنها درگیر این پیکار علیه این یورش اقتصادی هستیم، بلکه مجدّانه در برابر تلاش‌هایی مقاومت می‌کنیم که با هدف ایجاد تفرقه در میان مردم ما بر اساس مذهب، محل، قومیت و ملّیت صورت می‌گیرد.
رفقا،
حزب توده‌ ایران با ادامه دادن سنّت‌های مارکسیسم-لنینیسم، پیگیرانه برای دفاع از مردم ایران می‌رزمد. حزب شما در مبارزه علیه امپریالیسم و علیه همه اشکال ارتجاع در جامعه، سرمشق و نمونه بوده است. اینکه به‌رغم کشتار وحشیانه بسیاری از رهبران و هزاران تن از اعضای حزب و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت آن، حزب همچنان به کار و فعالیت در میان مردم ایران ادامه می‌دهد، نشانه اعتبار و استواری حزب است. همین تسلیم‌ناپذیری و شجاعت سرشتی حزب توده ایران است که الهام‌بخش کمونیست‌های جهان است. ما تردید نداریم که فعالیت حزب توده ایران در حدّ بالای انتظار مردم ایران خواهد بود، و حزب در برابر همه تلاش‌های طبقات حاکم و امپریالیسم مقاومت و پیکار خواهد کرد.
به مناسبت تاریخی برگزاری کنگره ششم حزب توده ایران، ما بار دیگر بر همبستگی خود با آن حزب تأکید می‌کنیم و به‌صراحت اعلام می‌کنیم که در مبارزه شما علیه امپریالیسم و برای برقراری یک جامعه عاری از استثمار، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) شانه‌به‌شانه شما حرکت خواهد کرد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
به کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۴ ژانویه ۲۰۱۳

پیام شادباش انترناسیونالیستی حزب کمونیست بریتانیا به ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی،
به مناسب برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران، کمیته اجرایی حزب کمونیست بریتانیا گرم‌ترین شادباش‌های انترناسیونالیستی خود را به شما تقدیم می‌کند. حزب ما همواره پیوندهای تاریخی نزدیکی با کمونیست‌های ایرانی داشته است. در دهه ۱۹۳۰میلادی (۱۳۱۰ خورشیدی) دو حزب کمونیست ایران و بریتانیا با امپریالیسم بریتانیا و تحمیل منافع انحصارهای بزرگ نفتی بریتانیایی بر ایران مبارزه کردند. در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰میلادی) (۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی) دو حزب ما برضد تلاش مشترک امپریالیسم بریتانیا و آمریکا، که در صدد تأمین و تحکیم قدرت خود بودند، و در نهایت کودتای ضددموکراتیک اوت ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) مبارزه کردند.
امروز حزب ما به عزم راسخ حزب توده ایران به دیده احترام می‌نگرد، حزبی که پرچم دموکراسی در ایران را در حکم پیش‌شرط بنیادی پیشرفت به سوی جامعه‌یی مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری در اهتزاز نگاه داشته است. در همین‌جا لازم است یاد هزاران رفیقی را گرامی داریم که در دوره دیکتاتوری رژیم شاه و در سال‌های اخیر به دست رژیم دین‌سالار کنونی کشته شدند. این روزها امپریالیسم تدارک حمله یی تازه را در خاورمیانه می‌بیند. بحران کنونی سرمایه‌داری و به‌ویژه پیامدهای آن برای ایالات متحد آمریکا، وضعی به وجود آورده است که کنترل آمریکا بر نفت خاورمیانه، برای ادامه قدرت و تسلط دلار در صحنه جهانی، امری حیاتی شده است. هدف ائتلاف‌های ارتجاعی شکل داده شده از سوی آمریکا و بریتانیا به همراهی عربستان سعودی، قطر، و ترکیه، عملی کردن تغییر رژیم در سوریه و خنثی ساختن لبنان همچون پیش‌شرطی به منظور هدف گرفتن ایران در حمله‌های آتی است. حزب ما در پنجاه و دومین کنگره‌اش موضع خود را به‌روشنی بیان کرد:
ما با هرگونه مداخله برضد ایران، چه نظامی چه اقتصادی، مخالفیم.
ما با هرگونه مداخله در سوریه، مستقیم یا از سوی گروه‌های عامل، مخالفیم.
ما حل‌وفصل خواست های عادلانه مردم فلسطین مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، خروج اسرائیل از همه سرزمین‌های اشغالی، و برپایی دولتی فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی را خواهانیم.
ما با همه نیروهایی که در خاورمیانه خواهان دموکراسی اند و با خودکامگی و سرکوب گری دین‌سالاران مخالفند، اعلام همبستگی می‌کنیم.
رفقای گرامی،
برای ما روشن است که این کنگره شما که برنامه‌یی نوین تدوین می‌کند و درصدد طرح‌ریزی مسیر آتی حزب توده در ایجاد ائتلافی متکی بر طبقه کارگر است که بتواند چشم‌انداز تازه‌ای را برای همه مردم ایران بگشاید، اهمیت فراوانی دارد. اینکه حزب شما مرحله دموکراتیک ملّی تحوّل را در حکم هدف میان‌بُرد خود تعیین کرده است که بر اساس ”منشور دموکراسی“ و ”برنامه اقتصادی مردمی“ ‌ای می‌تواند نیازهای اقتصادی بنیادی کشور را برطرف کند، برای ما درک‌شدنی است.
«جبهه ضددیکتاتوری» توانایی متحد کردن همه‌ طبقه‌های محروم، زنان، جوانان، و روشنفکران پیرامون طبقه کارگر را دارد.
کنگره سال گذشته حزب ما، از مبارزه حزب توده در راه صلح، دموکراسی، و حقوق بشر، و از کارزار گسترده‌تری که آن را کارگران، دانشجویان، زنان، و جوانان به پیش می‌برند، حمایت خود را اعلام داشت.
ما در مبارزه پیگیر و خستگی‌ناپذیر شما برضد امپریالیسم، در کنار شماییم. ما در مبارزه دشوار و خطرناک‌تان برضد دیکتاتوری، با شما اعلام همبستگی می‌کنیم.

زنده باد حزب توده ایران!
زنده باد سوسیالیسم!

با گرم‌ترین درودهای انترناسیونالیستی،
رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا

پیام حزب کمونیست شیلی به مناسب ششمین کنگره
حزب توده ایران

رفقای گرامی حزب توده ایران،
درودهای گرم و رفیقانه کمونیست‌های شیلی را به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب‌تان بپذیرید. می‌دانیم که این نشست نیز مثل خیلی از گردهمایی‌های دیگر شما با رعایت پنهانکاری اکید برگزار می‌شود، امّا این امر مانع حفظ پیوندهای عمیق حزب توده در تمام طول حیاتش با مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی نبوده است.
به‌رغم تفاوت اساسی میان زبان ما و دوری مسافت میان دو حزب، ما در پیکاری که سازمان‌های ما در سراسر حیات خود در راه صلح و سوسیالیسم به پیش برده‌اند، برادرانه گام برداشته‌ایم.
هم در حزب شما و هم در حزب ما، صدها- اگر نه هزاران- مبارزی بوده‌اند که در پیکار بر ضد دیکتاتوری‌هایی بی‌رحم جان خود را از دست دادند. دیکتاتورهایی که برای مردم ما فقط ویرانی و فقر به ارمغان آوردند، و منابع غنی طبیعی ما را به دست غارتگر سرمایه‌ها و شرکت‌های عظیم فراملیتی سپردند. ما جنگ‌طلبان صهیونیست و حامیان آنان، امپریالیسم آمریکا و متحدش اتحادیه اروپا را نیز قاطعانه محکوم می‌کنیم که به بهانه انرژی هسته‌ای، پیوسته مردم ایران را تهدید می‌کنند و می‌آزارند.
ما به مبارزه‌یی که حزب شما از آغاز بنیادگذاری‌اش به پیش برده است درود می‌فرستیم. سرکوب وحشیانه دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران نتوانسته است پیوندهای سرشتی حزب شما را با کارگران، روشنفکران و مردم آگاه ایران از بین ببرد.
پیکار مردم ایران از پیکاری که مردم دیگر نقاط جهان برای در هم شکستن زنجیرهای سرمایه‌داری در مرحله نولیبرالی‌اش، در راه صلح و احترام به حق تعیین سرنوشت، و برای ساختن جبهه‌های وسیع انقلابی و مترقی به پیش می‌برند جدا نیست. چنین جبهه‌هایی، که در آنها طبقه کارگر نقش پیشاهنگ دارد، می توانند جامعه‌هایی نوین و برتر برپا کنند که در آنها منافع نوع بشر بالاتر از منافع بازار قرار می‌گیرد. در روزگار ما، مبارزه برای جایگزین کردن وحشی‌گری با سوسیالیسم، از ضرورتی مبرم‌تر از پیش برخوردار است.
رفقای حزب توده ایران،
بار دیگر به مناسبت برگزاری این کنگره مهم به شما شادباش می‌گوییم. مطمئنیم که این کنگره در مبارزه شما در راه برقراری یک جامعه عادلانه‌تر برای شهروندان سهم و نقش بزرگی خواهد داشت. از میهن سالوادور آلنده، پابلو نرودا، ویکتور خارا، گلادیس مارین، و با ادای احترام به قهرمانان و شهیدان دیروز و امروز و همیشه، می‌گوییم:
زنده باد کنگره ششم حزب توده ایران!
زنده باد مبارزه مردم ایران برای حق تعیین سرنوشت خود!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!
کارگران جهان متحد شوید!

کمیسیون روابط بین المللی حزب کمونیست شیلی
۷ فوریه ۲۰۱۳

به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا