مسایل سیاسی روز

باز انتشار یافت

جلد اول و دوم کتاب ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی کار ارزشمند زنده یاد رفیق شهید امیرنیک آئین، توسط انتشارات حزب توده ایران منتشر شد. این دو کتاب شامل یکصد گفتار برای نخستین آشنایی با شالوده های فلسفه مارکسیستی-لنینیستی است

به نقل از نامه مردم، شماره 916، 21 اسفند ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا