مسایل سیاسی روز

منتشر شد: سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه‌هایِ‌‌ حزب توده ایران

از جمله می خوانید:

مختصری درباره برهه‌های کلیدیِ جامعه، کشور، و حزب توده ایران
ماتریالیسم تاریخی، سنگ بنایِ تئوریکِ برنامه های اجتماعی – اقتصادی حزب توده ایران
”سوسیالیسمِ واقعاً موجود“ قرن بیستم، و پایه‌های نظری و عملیِ برنامه های
حزب توده ایران
مبارزه حزب توده ایران با تحمیلِ نولیبرالیسمِ اقتصادی و جهانی‌سازی

سایت حزب توده ایران ۲۷ اسفند ۱٣۹۱ – ۱۷  مارس ۲۰۱٣

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا