مسایل بین‌المللی

برگزاریِ سی‌و‌ششمین کنگره حزب کمونیست فرانسه

شرکت نماینده کمیته مرکزی حزب در سی و ششمین کنگره حزب کمونیست فرانسه

سی وششمین کنگره حزب کمونیست فرانسه به مدت چهار روز، از نوزدهم تا بیست دوم بهمن ماه ( ۷ تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۳) با حضور هشتصد نماینده از سازمان‌های پایه حزب برادر، در پاریس برگزار شد. این کنگره به مدت چهار روز با دقت و موشکافی تمام مسئله‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مطرح برای طبقه کارگر و زحمتکشان فرانسه را مورد بررسی قرار داد. به دعوت حزب کمونیست فرانسه، هشتاد و چهار هیئت نمایندگی از حزب‌های کمونیست و کارگری از سراسر جهان در این کنگره شرکت داشتند. در این مورد، رفیق“ پی‌یر لوران“، دبیر اول حزب کمونیست فرانسه، در روز دوم کنگره در دیدار با هیئت‌های نمایندگی خارجی، گفت:“ پس از مدت‌ها است که چنین شماری از مهمانان خارجی در کنگره حزب ما شرکت می‌کنند.“ به دعوت حزب کمونیست فرانسه، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز در این کنگره شرکت کرد. رهبری حزب ما در پیامی مفصل خطاب به نمایندگان کنگره سی‌وششم حزب کمونیست فرانسه از جمله اظهار داشت :“کمیته مرکزی حزب توده ایران شاد باش‌های رفیقانه خود را به سی‌وششمین کنگره حزب کمونیست فرانسه تقدیم می‌دارد. ما موفقیت کامل کنگره شما را در تدوین سیاست‌های حزب‌تان در راه مبارزه‌يی دشوار که مهم‌ترین‌شان تلاش برای صلح، دموکراسی، و پیشرفت‌های اجتماعی در فرانسه و سراسر جهان است، آرزو می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که، به روابط طولانی زمان و برادرانه‌مان با حزب کمونیست فرانسه افتخار می‌کنیم. حزب توده ایران از همبستگی پیگیر و گسترده حزب کمونیست فرانسه با مردم زحمتکش ایران، نیروهای مترقی در ایران، و به ویژه حزب توده ایران، در مبارزه‌شان برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، قدردانی می‌کند.“
کمیته مرکزی حزب توده ایران، در بخش دیگری از پیامش یادآور می‌شود: ”… سی و ششمین کنگره شما در دورانی بسیار دشوار بر گزار می‌شود. به‌طور آشکار و ناگزیری مشخص است که جهان سرمایه‌داری بر لبه پرتگاه رکودی ژرف ایستاده است. همه تلاش‌ها برای بیرون کشاندن اقتصاد سرمایه‌داری از بحران چند جانبه اقتصادی و مالی بی‌ثمر مانده‌اند. آن‌چه که در حکم ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آغاز شده بود در حال حاضر به ورشکستگی سیستم‌های اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از کشورها نسخه‌های نولیبرالی تحمیل اقدام‌های ”ریاضت“ کشانه را برای بیرون کشاندن اقتصاد خود از ورشکستگی به‌کار بسته‌اند. در عمل، اقدام‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی، با انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر و شهروندان عادی، قدرت خرید آن‌ها را بیشتر کاهش داده است. این اقدام‌ها همچنین خود به کاستن و از نفس انداختن فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، و به وخیم‌تر کردن کسری بودجه و افزایش آن کمک کرده است.“ در پیام کمیته مرکزی حزب مان همچنین به شرایط دشوار مبارزه مردم و نیروهای ترقی خواه ایران با رژیم دیکتاتوری حاکم بر کشور اشاره شده است، و بر صراحتِ تحلیل حزب‌مان در ضرورتِ مبارزه برای اصلاحات بنیادین در کشور، همچون ضرورتی کلیدی، تأکید شده است. در روز دوم برگزاری کنگره، خبر دردناک و خشم برانگیزی در صحن اجلاس کنگره به اطلاع شرکت کنندگان رسید. خبر ترور جنایت‌کارانه “شُکری بالعید”، شخصیت مبارز با متعصبان مذهبی اسلام‌گرا و یکی از چهره‌های محبوب مردم تونس، تأثر عمیق حاضران را برانگیخت، و شرکت کنندگان در کنگره برای ادای احترام به او، در میان سکوتی اندوه‌بار، بپاخاستند و بالاترین احترام انترناسیونالیستی‌شان را به مبارز جان‌باخته، به‌نمایش گذاشتند. بالاترین احترام انترناسیونالیستی‌ نمایندگان کنگره همچنین نسبت به سه زن مبارز و جان‌باخته کُرد- که چند روز پیش‌تر، به دست عامل‌های دولت ترکیه در پاریس به شهادت رسیده بودند- نیز ابراز گردید، و زن کُرد هنرمندی ترانه‌یی به یاد آنان خواند. نمایندگان پاره‌یی از حزب‌های دعوت‌شده، از جمله نماینده کُردهای ترکیه، سفیر “جبهه آزادی‌بخش فلسطین” در فرانسه، نیز در کنگره سخنرانی کردند.
رفیق “پی‌یر لوران”، دبیرکل ملی حزب کمونیست فرانسه، در گزارش به کنگره، گفت: ”رفقای عزیز، تصمیم‌های ما در کنگره به‌طورقطع به حساب خواهند آمد و مؤثر خواهند بود. کارگران و جوانان روی ما حساب خواهند کرد. بیکاری و شغل‌های موقتی و رنج و عذاب توده‌ها فزون از حد است. رسوائی‌ها و فساد نزد سود جویان، و همچنین ثروت‌های به‌هدر رفته نیز فزون از حدند. دربرابر این‌ها، امکان‌های فراوانی برای زیستن به شیوه‌هایی دیگر و بهتر در این جامعه نیز وجود دارد. در بهار گذشته مردم ما به دگرگونی رای دادند. آنان حق داشتند، به چنین راهی اعتقاد داشتند. ما امروز برای یاری رساندن به پیشرفت و به جلو بردن کشور و همراه با آن برای یافتن راهی به‌منظور غلبه بر بحران، در اینجا گرد آمده‌ایم. ما روی شما حساب می‌کنیم. با گشایش کار سی‌وششمین کنگره، ما باید فقط فکری یگانه در سر داشته باشیم، و آن عبارت است از این که: برای خلق‌مان در فرانسه مفید باشیم، و نیز برای همه آنانی که در کشور ما، در اروپا، و در سراسر جهان، هر روزه، برای زندگی‌ای بهتر، برای بیرون آمدن از دنیای نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، برای گشودن راه‌هایی تازه در مسیر آزادی، همبستگی، و پیشرفت‌های اجتماعی، و برای صلح و آزادی می رزمند، مفید باشیم. ”ما امروز هشتصد نماینده‌ایم که از سوی کسانی انتخاب شده‌ایم که چشم انتظارشان به تصمیم گیری‌های ما دوخته است. تصمیم‌های ما برای اینکه موثر باشند، باید پردامنه و وسیع باشند، زیرا کنگره ما با استثناهای سه‌گانه‌یی برگزار می‌شود: نخستین استثنا، عبارت از بحران بزرگ تمدنی، رویاروئی‌ای تاریخی میان سیستم مسلط سرمایه‌داریِ جهانی‌شده است- که زمان درازی‌ست در بحران به‌سر می‌برد- با نیازهای جامعه بشری؛ همان گونه که در سال ۲۰۰۸ پیش بینی کرده بودیم. دومین، عبارت از مرحله تازه‌یی از نبرد ما برای دگرگونی در فرانسه بود، که با شکست نیکلاسرکوزی و نیروی سیاسی مافوق ارتجاعی‌ای که فرانسه از زمان آزادی (منظور آزادی از یوغ فاشیسم) تا کنون شناخته بود، آغاز شد. با انتخاب فرانسوا اولاند و استقرار دولت آیرول (نخست وزیر) و با جایی که جبهه چپ در صحن اکثریت توده‌ای در آن قرار گرفته است،امکان دگرگونی را می‌دهد…. وسرانجام، کمونیسمی نوین با دگرگونی‌ای شتابان. ما از این پس به‌طور‌روشن ساختمان کمونیسم نسل جدید را می‌خواهیم. به شمار فراوان هیئت‌های نمایندگی‌ای که امروز برای نخستین بار در کنگره حزب کمونیست فرانسه شرکت می‌کنند توجه کنید. حزب ما، در این چهار سال گذشته، به‌طورعمیق دگرگون شد. اجرا کنندگان این نوسازی شمایید. حضور در این کنگره شانسی است بزرگ، و ما افتخار می‌کنیم که شما را از خود به شمار آوریم. از طریق شما به بیست‌و‌سه هزار عضو جدید، به جوانان، مبارزان محله‌های توده‌ای و دنیای کار، که در این چهار سال اخیر به حزب پیوسته‌اند، درود می‌فرستیم.“
آنگاه رفیق ”لوران“، با اشاره به ناکامی‌های حزب کمونیست فرانسه در سال‌های گذشته، گفت: نخست ما تصمیم به نوسازی انتخاب کمونیستی خود گرفتیم، کمونیسمی از این پس برگشت ناپذیر، در فضائی با اقتضای دموکراسی، و با درک اینکه جهان به‌طورِکامل تغییر کرده است… و این آن چیزی است که من امروز آن ‌را ” کمونیسم نسل جدید“ می‌نامم. این نخستین انتخاب اساسی را ما با انتخاب دیگری همراه کردیم که همان قدر اساسی است، و آن عبارت است از: دنبال کردنِ استراتژی نوین گردهم‌آوری و تجهیزِ نیرو با هدف برون رفت از حلقه پیچ در پیچ نا کامی‌های چپ، و بازگشاینده راهِ برپاییِ جبهه‌های واحد، وسیع، پیش‌رو، و مترقی برای دگر گون کردن جامعه. این آن انتخابی است که راه را برای جبهه واحد می‌گشاید. آری، پس از چهار سال ما می‌توانیم بگوییم که نخستین امتیازها را کسب کرده‌ایم. ما موفق شده‌ایم این کنگره یگانه، نیرومند، و منسجم را، آن گونه که مدت‌ها نظیر آن ‌را ندیده‌ایم، برگزار کنیم. سپس رفیق “لوران“ در باره اوضاع جهان، اروپا، و فرانسه به تفصیل سخن گفت، و مهم ترین مسئله‌های مرتبط با آن‌ها را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارداد. نماینده حزب توده ایران، در حاشیه جلسه‌های کنگره با برخی از هیئت‌های نمایندگی حزب‌های دعوت شده به کنگره سی‌وششم حزب کمونیست فرانسه به بحث و گفت‌و‌گو پرداخت که یکی از جالب ترین آن‌ها گفت‌و‌گو با رفقای افغانستان بود. رفقای افغان در باره کوشش‌های در حال انجام و گفت‌و‌گوهای مقدماتی به‌منظور تشکیل حزبی واحد سخن‌های امید‌بخشی گفتند. این رفقا اطلاع دادند که، در حال حاضر گفت‌و‌گو بین حزب‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل شده از اجزای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مرحله‌های نهایی خود را طی می‌کند که امید است به‌زودی به سر سرانجامی برسد و حزب واحد پیش‌رویی در افغانستان به وجود آید. به‌جز این نیز، رفقای افغانی از دگرگونی‌های چشمگیر و معنا دار در میان مردم افغانستان، از جمله آویختن عکس دکتر نجیب‌الله- رئیس جمهوری فقید این کشور پیش از یورش بربرمنشانه اسلام‌گرایان موردِ حمایتِ ایالات متحده، پاکستان، عربستان سعودی، و جمهوری اسلامی ایران و تسلط فاجعه‌بار طالبان و القاعده بر این کشور- بر دیوارهای خانه‌ها و مغازه‌ها اطلاعات جالبی ارائه دادند. سی‌وششمین کنگره حزب کمونیست فرانسه، بررغم تمامی گزارش‌های جنجال برانگیز رسانه‌های سرمایه‌داری در رابطه با تصمیم‌های گرفته شده در آن، در راستای قوت بخشیدن به نقش سازمان‌دهی شده این حزب در مبارزه زحمتکشان فرانسه برای صلح و ترقی اجتماعی گام مهمی برداشت.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 918، 19 فروردین ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا