مسایل سیاسی روز

دست عمل

دست عمل چون رسید زلف خرد شانه کرد
پیچش آشفته را مست به میخانه کرد

زلف عروس خرد شد به تن آراسته
در بن دستان کار جلوهء مستانه کرد

عقل سبب جوی ما ره به تفکر کشید
جوهر صد داده را جمع به پیمانه کرد

گر خرد آدمی حد بشناسد به جان
در دل هر بی حدی دعوی جانانه کرد

چون به خرابات شد ضد خرابش به نظم
دمبدم و ناگهان رزم دلیرانه کرد

از شک ”پویای“ ما باور دوران شکفت
در شک بی باوران پوچی شب لانه کرد

م. د. پویا

به نقل از “نامه مردم”، شماره 918، 19 فروردین ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا