مسایل سیاسی روز

پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب توده ایران

پیام شادباش کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین
پیام حزب کمونیست اردن به رفقای عزیز حزب توده ایران
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان
پیام حزب کمونیست پاکستان
پیام حزب کمونیست اسرائیل

پیام شادباش کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین

رفقای گرامی،
از سوی کمیته مرکزی و اعضای ”حزب مردم فلسطین“، مایلیم بهترین درودهای‌مان را به حزب توده ایران و کامروایی ششمین کنگره آن تقدیم کنیم. کنگره شما در زمانی بسیار سرنوشت‌ساز برگزار می‌شود، زمانی که بحران عمومی اقتصاد جهانی، خطر جنگ‌- به ویژه در خاورمیانه و دیگر منطقه‌ها- در برابر کمونیست‌ها، و نیروهای چپ و پیش‌روِ در جهان چالش‌هایی نو برانگیخته است. شرایط موجود در ایران نیز بسیار نگران‌کننده است و روزبه‌روز نقش حزب شما در پیکار با نظام دین‌مدار و در راه دمکراسی، پیشرفت، و عدالت اجتماعی، برجسته‌تر می‌شود.
ما یقین داریم که گفتمان این چالش‌ها را، با احساس مسئولیتی شایسته، در گنگره درمیان خواهید گذاشت. ما همچنین امیدواریم که کنگره به مسئله فلسطین، همراه با تأکید بر همبستگی‌تان با پیکار مردم فلسطین برای آزادی و تشکیل دولتی مستقل با مرزهای پیش از اشغال در سال ۱۹۶۷ و به‌ پایتختی اورشلیم شرقی و نیز ره گشایی در مسئله آوارگان بنابر ”قطعنامه ۱۹۴“ سازمان ملل، توجهی ویژه‌ کند.
بیست سالی است که گفت‌و‌گو میان اسراییل و فلسطین دستاوردی نداشته است. اسراییل، با ترفند، و به‌منظور تغییر دادن چهره واقعیت موجود، تحمیل شرایط دلخواه خود در مسیر گسترش شهرک‌ سازی برای شهروندان اسراییلی، کشیدن دیوار آپارتاید، ویران کردن خانه‌ها[ی فلسطینیان] به ویژه در اورشلیم شرقی و دره اردن، و نگه‌داشتن هزاران فلسطینی در زندان‌های اسراییل، از این گفت‌و‌گوها پوششی برای خود ساخته است. بنابراین، با وجود چنین عامل‌هایی، دستیابی به هرگونه راه‌کاری بدون دورنما خواهد بود. اسراییل با پشتیبانی کامل ایالات متحده و متحدان‌شان، هدفمندانه می‌کوشد تا با به‌درازا کشاندن اشغال مناطق، این امر را به واقعیتی همیشگی فرارویاند. این عامل‌ها همگی رهبری فلسطین را ناگزیز ساخت که ره‌یافت مسئله فلسطین را به سازمان ملل واگذار کند، و به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مقام کشوری غیرعضو در سازمان ملل و موظف ساختن اسراییل به پذیرش قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی از سوی جامعه جهانی را خواستار شده است. در این زمینه ما از نقش شما در پشتیبانی از کوشش دولت فلسطین برای عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل سپاسگزاری می‌کنیم.
رفقای گرامی،
امیدواریم که در آینده پیوندهای رفیقانه میان دوحزب و خلق‌های‌مان را تقویت کنیم.
با آرزوی موفقیت‌های بی‌شمار.

کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین
پیام حزب کمونیست اردن به رفقای عزیز حزب توده ایران، با درودهای رفیقانه

در شرایطی که شما برای کنگره ششم حزب خود آماده می شوید، ما نیز خوشوقتیم از اینکه در این برهه در کنار تان خواهیم بود.
رفقا، کنگره بزرگ شما در شرایط مخفیانه وسرکوب خشن و بسیار سختی که نظام حاکم و ایادی آن بر حزب شما تحمیل کرده‌اند برگزار می گردد، نظامی که تمامی فداکاری‌های حزب بزرگ شما در راه مردم ایران را برای آینده‌یی دموکراتیک با هدف دستیابی به ترقی، صلح، و سوسیالیسم، نادیده گرفته است. ما در ”حزب کمونیست اردن“، مطمئنیم که کنگره ششم حزب نامدارتان، تبلور آرمان‌ها و آرزوهای شما و ملت برادر در ایران خواهد بود . یک باردیگر حزب کمونیست ما، گرم‌ترین درود ها و آرزوها را برای موفقیت کنگره ششم شما، تقدیم می‌کند. با امید تحقق آرمان‌ها و پیش‌بُرد هدف‌هایتان به‌خاطر مردم ایران و در راه ترقی، آزادی، و سوسیالیسم.
دبیر کل حزب کمونیست اردن
دکتر منیر حمارنه

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه
رفقای گرامی،
حزب کمونیست ترکیه درودهای رفیقانه خود را به مناسبت برگزاری کنگره ششم حزب توده ایران تقدیم شما می‌کند. موفقیت کنگره شما و رشد و ترقی حزب توده، دستاوردی برای همه‌ مردم ایران، به‌ویژه طبقه کارگر و دهقانان تهی‌دست خواهد بود.
ما به مبارزه قهرمانانه حزب توده که از زمان بنیادگذاری‌اش بی‌باکانه و پی‌گیرانه در راه صلح و سوسیالیسم و برضد دشمنان مردم رزمیده است، درود می‌فرستیم. ما از فداکاری‌های شمار زیادی از رفقای شجاع توده‌ای که در هر دو رژیم شاه و رژیم ارتجاعی کنونی شکنجه و اعدام شدند، به‌خوبی آگاهیم. ما در مقام حزب کمونیست ملّت همسایه شما، یاد این رفقای انقلابی را با احترام و ستایش گرامی می‌داریم. ما از سیر رویدادها بر این امر آگاه شده‌ایم که، حزب توده هم‌اکنون نیز در شرایطی بسیار دشوار با تمام توان به پیشبرد مبارزه خود و برافراشته نگاه داشتن پرچم رزم ادامه می‌دهد. مایلیم از این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که ما مبارزه‌ حزب شما و مردم ایران را با توجه و علاقه فراوان دنبال می‌کنیم. ما خود را به عمق بخشیدن به روابط برادرانه خود با حزب توده متعهد می‌دانیم. با توجه به نقشه‌های منطقه‌ای امپریالیسم از جمله در دو کشور ایران و ترکیه، ما معتقدیم که، داشتن پیوندهای نزدیک‌تر و تحکیم همبستگی میان دو حزب ما، از اهمیت زیادی برخوردار است.
رفقای گرامی،
ما با این ارزیابی شما موافقیم که: ”از زمان پایان جنگ جهانی اول، این منطقه هرگز با چنین چالش‌های حادّی روبه‌رو نبوده است.“ خاورمیانه با تهدید جنگ‌های تازه، برتری‌طلبی و سرکردگی امپریالیستی، و خدشه‌دار شدن استقلال ملّت‌ها روبه‌روست. در سوریه شاهد آن هستیم که امپریالیست‌ها چگونه بی‌و‌قفه و از هر راه ممکن تلاش می‌کنند دولت سوریه را سرنگون سازند و آن را با حکومتی خدمت‌گذار امپریالیسم جایگزین کنند. ما از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترکیه، در مقام متحد نزدیک امپریالیسم آمریکا در این منطقه، به‌خوبی آگاهیم. مایلیم به اطلاع شما برسانیم که، ما نیز به‌نوبه‌خود در حال مبارزه با نقش شرم‌آوری هستیم که دولت ترکیه در جریان اجرای نقشه‌های کنونی امپریالیسم برضد سوریه به عهده گرفته است. بر ایران نیز به‌منظور خدشه‌دار کردن حق حاکمیت‌اش فشار شدیدی وارد آورده می‌شود. همه مداخله‌های امپریالیسم، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، که در واقع اصلاً ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد، ناروا و نپذیرفتنی‌اند. حزب کمونیست ترکیه پیوسته تلاش کرده است نقشی را که دولت ترکیه در خدمت به امپریالیسم بازی می‌کند، و سیاست‌هایی را که این دولت به هدف ارعاب ایران و مجبور ساختن ایران به تسلیم شدن در برابر فشارهای امپریالیسم در پیش می‌گیرد، برای ملّت ترکیه افشا کند. همان‌طور که در موضع‌گیری شما نیز به‌روشنی دیده می‌شود، میان طرد مداخله‌های امپریالیستی و مخالفت با آن‌ها، و حمایت از مبارزه مردم ایران برضد رژیم دیکتاتوری دین‌سالار، هیچ تناقضی وجود ندارد. مبارزه‌یی انقلابی، اصیل، و صادقانه، مستلزم آن است که حاکمیت طبقه کارگر و دهقانان تهی‌دست در آن، فراتر از منافع نیروهای خارجی و بورژوازی داخلی قرار گیرد.
رفقای گرامی،
به حزب توده ایران درود می‌فرستیم و آرزوی بیشترین موفقیت را برای حزب شما در برگزاری کنگره تاریخی ششم‌تان داریم. ما اطمینان داریم که کنگره شما سهم چشمگیری در رهایی مردم ایران خواهد داشت.
زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد همبستگی انقلابی!

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان
رفقای گرامی،
از سوی کمیته مرکزی ”حزب کمونیست سودان“ درودهای انقلابی ما را به شرکت‌کنندگان ششمین کنگره حزب توده ایران برسانید. ما موفقیت کنگره را در همه بحث‌‌ها و بررسی‌های ‌آن پیرامون شرایط سیاسی پیچیده در ایران آرزومندیم. ما اطمینان داریم که برآیند این کنگره همچون درگذشته، بر شالوده برنامه‌یی عملی می‌تواند یکپارچگی تلاش نیروی‌های‌ طبقه کارگر، نیروهای دمکراتیک و میهن‌پرست ایران را هماهنگ کند و مبارزه آن‌ها بر ضد رژیم واپس‌گرا را توان‌مند سازد. نقش نمونه‌وار پیکار حزب توده ایران برای دمکراسی، رهایی ملی و اجتماعی الهام‌بخش خلق‌های گیتی در افزودن به تلاش‌های‌شان در مبارزه برای عدالت اجتماعی، سوسیالیسم، و صلح گردیده است.
ما در تدارک برگزاری ششمن کنگره ”حزب کمونیست سودان“ هستیم. ما نیز برای تشکیل گسترده‌ترین جبهه‌ ضد رژیم واپس‌گرای سودان با چالش‌های سیاسی و اجتماعی‌ای همسان روبه‌روییم که در بسیاری جهت‌ها مردم هر دو کشور ما با آن‌ها دست به‌گریبانند، که از جمله از تلاش برای همکاری در زمینه نقطه‌های مشترک، تحرک‌های مداخله‌جویانه‌ واپس‌گرایان و امپریالیست‌ها در امور داخلی کشور و دسیسه‌های رژیم‌های واپس‌گرا و تهدیدهای صیهونیسم، می‌توان نام برد. اجازه دهید بار دگر برای موفقیت‌آمیز بودن کنگره ششم در جهت دستیابی مردم زحمتکش ایران به راهی به‌منظور برون‌رفت از تنگناهای پیش‌رو و همچنین تحقق یافتن آرمان‌های مردم زحمتکش ایران خواست صمیمانه خود را اعلام کنیم. تردید نداریم که حزب توده ایران نیرومندتر، یکپارچه، و هم پیمان با جنبش کمونیستی و کارگری جهان بر ضد امپریالیسم و برای دمکراسی، سوسیالیسم، و صلح، نمایان خواهد شد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

پیام حزب کمونیست پاکستان
رفقای گرامی،
خواهشمندیم درودهای عمیقاً رفیقانه ما را به مناسبت بسیار فرخنده برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران بپذیرید.
مردم دو کشور ما نقطه‌های مشترک فراوانی در تاریخ، فرهنگ، و زبان دارند. فارسی، ده‌ها سال زبان رسمی شبه‌قاره ما بوده است. در پاکستان هنوز ادبیات فارسی را با عشق و علاقه می‌خوانند. زبان فارسی هنوز زبان مادری هزاران نفر از مردم پاکستان است. به‌راستی آن‌قدر نقطه‌های مشترک در فرهنگ این منطقه وجود دارد که جامعه‌شناسان آن را فرهنگ ”هند و فارسی“ تعریف کرده‌اند.
به‌غیر از این شباهت‌ها، مردم پاکستان از جنبه سیاسی نیز شباهت‌های فراوانی با ملّت ایران دارند. سرزمین ایران برای مدتی طولانی دژ محکم امپریالیسم بوده است. مبارزه ملتِ به لحاظ سیاسی آگاهِ ایران، امپریالیسم را مجبور به خروج از این سرزمین مقدس کرد. متاسفانه خلأ ایجاد شده پس از کوتاه کردن دست امپریالیسم از ایران، بی‌درنگ از سوی نیروهای فاشیستی مذهبی پر شد. مردم پاکستان نیز هنوز برای مقابله با نفوذ امپریالیسم بر خاک کشور خود سخت در تلاشند. اما اگر نیروهای چپ و میانه‌روهای چپ پاکستان از ایفای نقش شایسته و ضرور خود قصور کنند، خطر عینی تصاحب قدرت از سوی نیروهای فاشیستی به طور جدی بالای سر مردم پاکستان چرخ می‌زند.
حزب توده ایران به خاطر مبارزه خود با رژیم فاشیستی حاکم و برضد جنایت‌های ناشی از تاریک‌اندیشی‌های آن شایسته قدردانی است.
حزب کمونیست پاکستان به طور کامل از این مبارزه پشتیبانی می‌کند، و امیدوار است که در نهایت و در آینده‌یی نزدیک، مردم ایران موفق شوند نظامی دموکراتیک و مترقی در کشور خود برقرار کنند.
ما همچنین موضع تاریخی حزب توده ایران مبنی بر مردود شمردن و مخالفت قاطع با مداخله نیروهای امپریالیستی و تجاوز آن‌ها به ایران به هر دلیلی، با نظر مساعد ارزیابی می‌کنیم. این موضع بیانگر تفکّر شفاف و بی‌خدشه رهبری حزب است که بسیار ستودنی است.
تمام جهان و به‌ویژه منطقه ما در مرکز توجه دسیسه‌های امپریالیستی و مداخله‌های خصومت‌آمیز سیاسی قرار گرفته است. سرانجام بسیاری از مسئله‌ها به نتیجه نهایی مبارزه جاری در کل این منطقه بستگی دارد.
حزب کمونیست پاکستان اطمینان دارد که، کنگره ششم حزب توده ایران وضعیت داخلی و بین‌المللی را به‌دقت مورد مطالعه قرار خواهد داد، و مناسب‌ترین راهبرد (استراتژی) را برای مردم ایران، کل منطقه به طور خاص، و جهان به طور کلی، تدوین خواهد کرد.
از طرف خودم، و به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان، بار دیگر صمیمانه به حزب توده ایران به مناسبت برگزاری این کنگره بسیار مهم تاریخی، در این برهه از زمان بسیار چالش‌برانگیز در تاریخ جهان و به‌ویژه در این منطقه، تبریک می‌گویم.
زنده باد روابط برادرانه حزب توده ایران و حزب کمونیست پاکستان!
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی کمونیستی!
زنده باد مارکسیسم- لنینیسم!

امداد قاضی، دبیرکل حزب کمونیست پاکستان

پیام حزب کمونیست اسرائیل،

رفقای گرامی،
حزب کمونیست اسرائیل، شامل عرب و یهودی، به کنگره ششم حزب شما درود می‌فرستد. ما در مقام حزبی که همواره پیشگام مبارزه برضد اشغال سرزمین‌های فلسطین از سوی اسرائیل بوده و در راه عدالت اجتماعی، دموکراسی، و سوسیالیسم رزمیده است، با پیکار درخشان شما در راه رهایی ملّی، دموکراسی، جدایی دین از حکومت (سکولاریزم) و سوسیالیسم، و برضد امپریالیسم و مداخله خارجی در ایران، نزدیکی ویژه‌یی احساس می‌کنیم، و آن را می‌ستاییم. ما همیشه پیکار شجاعانه شما را با رژیم شاه درنده‌خوی دست‌نشانده آمریکا، و مخالفت بی‌وقفه شما را با دولت اسلامی کنونی تمجید کرده‌ایم.
امیدواریم که هرچه زودتر به هدف‌های مشترک‌مان برسیم و سوسیالیسم، عدالت، و دموکراسی، حاکم شود.
همین‌جا همدلی و درودهای انقلابی صمیمانه خود را تقدیم شما می‌کنیم.

محمد نفاع
دبیرکل حزب کمونیست اسرائیل
۵ فوریه ۲۰۱۳[۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ]

به نقل از “نامه مردم”، شماره 918، 19 فروردین ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا