مسایل سیاسی روز

مبارزه برای سوسیالیسم: اعتماد به نفس کمونیست‌های روسیه برای پیروزیِ دوباره!

گزارش شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در پانزدهمین کنگره حزب کمونیست فدراسیون روسیه

پانزدهمین کنگره “حزب کمونیست فدراسیون روسیه”، ۳ تا ۷ اسفندماه ۱۳۹۱، در مسکو، پایتخت تاریخی این کشور، با موفقیت برگزار شد. حضور بی‌سابقه ۹۵هیئت نمایندگی از حزب‌ها و نیروهای کمونیست، چپ، و مترقی، از کشورهای مختلف هر پنج قاره، و از جمله حزب‌های حاکم در کشورهای چین، ویتنام، و کوبا، به این کنگره اهمیت فراوانی داده بود، و نمایشگر اعتبار روز افزون “حزب کمونیست فدراسیون روسیه“ است، که نخستین کارت عضویت آن، به‌طورِنمادین(سمبولیک)، به نام “ولادیمیرایلیچ لنین“ صادر شده است. به دعوت و با هماهنگی رهبری حزب برادر، هیئت نمایندگی “کمیته مرکزی حزب توده ایران“ نیز در این کنگره شرکتِ موثر داشت. رهبران ساختارهای بین‌المللیِ ترقی‌خواه و دموکراتیکی نظیر: “شورای جهانی صلح“، “فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری“، “فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان”، و “فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، نیز در کنگره حضور فعال داشتند. ۳۲۳ نماینده دارای حق رأی، و صدها “کادرحزبی” و “نماینده ناظر“ دعوت شده به کنگره در کنار مهمانان بین‌المللی، ۱۴۰۰ تنی را دربر می‌گرفتند که در کنگره پانزدهم باشکوه “حزب کمونیست فدراسیون روسیه“ [برگزار شده در دهکده المپیک مسکو] شرکت داشتند. حضور درصد بالائی از کادرهای جوان زن و مرد در کنگره، توفیق حزب در غلبه بر مشکل سال‌های دهه ۱۹۹۰ در ارتباط با بافت سنی اعضای حزب را نشان می‌داد. حضور قهرمانان ورزشی (از جمله برخی از برندگان مدال المپیک و مسابقه‌های جهانی) و همچنین افسران و کادرهای نظامی، که با اونیفورم‌های خود در کنگره شرکت داشتند، موقعیت برجسته “حزب کمونیست فدراسیون روسیه“ در جذب بخش‌های مهم و تاثیرگذار درجامعه روسیه را بازتاب می‌داد. حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی نیز در کنگره بسیار نمایان بود. این امر به‌سبب اهمیتی است که محفل‌های سیاسی روسیه و دیگر کشورهای جهان برای سیاست‌ها و عملکرد “حزب کمونیست فدراسیون روسیه“- که از نظر تعداد رأی در واقع دومین حزب روسیه به شمار می‌آید- قائل‌اند. البته حزب کمونیست فدراسیون روسیه، با ایجاد ساختارهایی سازمانی و داشتن سازمان‌گران مجرب در بیش از ۳۰۰ منطقه این کشور پهناور، به‌لحاظ پوشش سازمانی و قدرت بسیج‌گری در روسیه منحصر به فرد است. در طول ۴ سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر عضو جدید به حزب کمونیست راه یافته‌اند.
پانزدهمین کنگره کمونیست‌های روسیه، با سخنرانی “گنادی زیوگانُف“، رهبر حزب در طول دو دهه گذشته، و با حمله صریح و گزنده‌اش به دولتِ “ولادیمیر پوتین“، رئیس جمهوری روسیه، آغاز شد. سخنرانی رفیق “گنادی زیوگانُف“ در مراسم گشایش کنگره، بر ۵ محور اساسی تاکید داشت: ۱. معضل‌ها و شرایط بین‌المللی، ۲.‌‌‌‌‌ مشخصه‌های رژیم سیاسی حاکم و “دولتِ پوتین“، ۳. ضرورت و امکانِ برپاییِ شکلی از اتحاد جماهیر شوروی، ۴. مالکیتِ عمومی، ۵. دسترسیِ مردم به فرهنگ، آموزش، و جز این‌ها، در سیستم‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم. رهبر “حزب کمونیست فدراسیون روسیه“، در سخنرانی‌ یک ساعته‌یی که جنبه‌‌های گونگونی دربر داشت، گفت که روسیه زیر کنترل ”اتحاد الیگارشی و بوروکرات‌ها“ است، و افزود: ”بازگرداندن روسیه به سرمایه‌داری به تخریب گسترده اقتصاد، جامعه، و فرهنگ انجامیده و امنیت آن را ویران ساخته است.“ رهبر کمونیست‌های روسیه، که سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری بررغم تقلب‌های گسترده حزبِ حاکم با به‌دست آوردن ۱۲ میلیون رأی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد، در سخنان خود، در اشاره به اتکایِ گسترده اقتصاد روسیه به صادرات گاز و نفت، گفت: ”اقتصادِ خط لوله، روسیه را به مستعمره تبدیل کرده است.“ او در ادامه گفت که، پائین رفتنِ تولید صنعتی و خصوصی سازیِ خدمات عمومی، فدراسیون روسیه را به درآمدهای نفتی و سرمایه‌های خارجی وابسته کرده است. رفیق “زیوگانُف” نیاز به مالکیتِ عمومی بر صنایعِ اساسی کشور و آب و برق را در حکم پیش‌درآمدی بر مالکیت، کنترل، و اداره دسته‌جمعیِ اقتصاد از سوی مردم، مورد تاکید قرار داد. بخش مهمی از سخنرانی رفیق ”زیوگانُف“ به انتقاد از سیاست‌های “پوتین“ و “بوریس یلتسین“ در نابود کردن امنیت دفاعی و همچنین بنیه اقتصادی “فدراسیون روسیه”، اختصاص داشت. رفیق “زیوگانُف” در توضیحِ دلیل‌های بحران سرمایه‌داری، ضمن تاکید بر اهمیت درکِ تضاد اصلی سیستم سرمایه‌داری و سلطه ”سرمایه مالیِ سوداگر“ در اقتصاد ایالات متحده و دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرو، به خصیصه‌های ویژه سرمایه مالی اشاره کرد. او یادآور شد که، قدرت سیاسی شرکت‌های مالی و فراملی رشد بی‌سابقه‌ای کرده است. به بهره‌کشی از کار در همه جا شدت داده می‌شود. تقسیم بین‌المللی کار، بر نابرابری‌های اجتماعی در مقیاس جهانی افزوده است. ساختارهای جدید قدرت جهانی در حال گسترش‌اند در حالی‌که دولت‌های ملی کنترل‌شان را بر فرآیندهای اقتصادی از دست می‌دهند. علم، فن‌آوری، و فرهنگ، برای غنی‌سازی اقلیتی ثروتمند به‌کار برده می‌شوند، و قدرت‌های اصلی امپریالیستی با سهولت بیشتری از ابزارهای تحمیل غیر اقتصادی و نیروی نظامی به‌منظور پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌جویند.
رفیق “زیوگانُف” همچنین درباره سیاست‌های امپریالیسم در خاورمیانه و شمال آفریقا، و از جمله برنامه آن برای ایجاد ”خاورمیانه جدید“، به تفصیل سخن گفت و به توانِ بالقوه کشورهای ”بریکس“[برزیل، روسیه، چین، هند، و آفریقای جنوبی] در به‌وجود آوردن عاملِ موازنه قدرتی مؤثر و اتکا‌پذیر در صحنه جهانی اشاره کرد. او تغییرهای مثبت در جهت‌گیری و به قدرت رسیدن نیروهای مترقی و ضدامپریالیست در برخی از کشورهای آمریکای لاتین در بیش از یک دهه گذشته را عاملی مهم ارزیابی کرد، یعنی عاملی که می‌تواند موازنه نیروها در سازمان ملل را تغییر دهد.
کنگره، در پایان بحث‌های خود، کمیته مرکزی‌ای دربردارنده ۱۸۰ عضو اصلی و ۱۱۶ عضو مشاور را انتخاب کرد. کمیته مرکزی جدید نمایندگان تمامی منطقه‌های کشور پهناور روسیه و همه اقلیت‌های قومی آن را دربرمی‌گیرد. در نخستین نشستِ کمیته مرکزی جدید، رفیق “زیوگانُف” به سَمَتِ رهبر، و رفیق “ایوان مالینکوف“ به سمتِ معاون رهبر و مسئول روابط بین المللی حزب انتخاب شدند. این نشست همچنین سه مسئول عالی‌رتبه رهبری جدید را که مسئولیت بخش‌های ایدئولوژی، آموزش، و تبلیغات حزب را برعهده خواهند داشت، برگزید. سن هر سه رفیق بین ۳۰ و ۴۰ است. هیئت نمایندگی حزب‌مان، در طول ۴ روز برپاییِ کنگره، در ملاقات و گفت‌و‌گوهای دوجانبه با نمایندگان حزب‌های کمونیست و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کننده در “کنگره پانزدهم”، سیاست‌های حزب توده ایران و تحلیل مشخص آن از شرایط حاضر در کشور و به ویژه بحران اقتصادی و تاثیرهای مخرب تحریم‌های به‌کار گرفته شده را تشریح کرد، و نشریه‌های تهیه شده به زبان انگلیسی در ارتباط با اوضاع کشور را در اختیار آنان گذاشت. نماینده حزب‌مان در ملاقات با رهبریِ “حزب کمونیست فدراسیون روسیه”، پیام “کمیته مرکزی حزب توده ایران” خطاب به کنگره پانزدهم “حزب کمونیست فدراسیون روسیه” را به آنان تقدیم کرد. در این پیام، به مناسبات ویژه دو حزب برادر، نقش ویژه روسیه در تحول‌های منطقه، مبارزه مشترک دو حزب با سرمایه‌داری و ارتجاع و برضد جنگ و تجاوزگری، و همچنین ضرورتِ تبادل نظرهای نزدیک‌تر میان دو حزب، اشاره شده است. پس از پایان کار کنگره در روز ۷ اسفند، و به ابتکار “حزب کمونیست فدراسیون روسیه”، نشست مهمی با عنوان: ”سیمای سوسیالیسمی که ما برای تحقق آن مبارزه می‌کنیم“، با شرکت حزب‌های کمونیست حاضر در کنگره پانزدهم، برگزار شد. نماینده “کمیته مرکزی“‌مان در این گردهمایی جمع‌بستی از فرازهای اصلیِ سند برنامه“ حزب توده ایران که در ارتباط با سوسیالیسم است را در سخنرانی خود ارائه داد، که با توجه فراوان شرکت کنندگان در نشست روبه‌رو شد. (متن سخنرانی نماینده حزب ما در شماره قبل ”نامه مردم“ درج شده است)

به نقل از “نامه مردم”، شماره 920، 16 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا